Το προσδόκιμο ζωής ξεχωριστά για τους άνδρες και τις γυναίκες με εκτιμήσεις έως το 2100. Όπως παρατηρείτε από τους πίνακες το προσδόκιμο ζωής θα αυξάνεται σταθερά τις επόμενες δεκαετίες με το προσδόκιμο για τους άνδρες να διαμορφώνεται το 2030 στα 80,8 έτη το 2040 στα 82,4 ενώ το 2050 θα φτάνει τα 83,8 ετή. Η αύξηση στο προσδόκιμο ζωής  θα συνεχίζεται τις επόμενες δεκαετίες με οροφή τα 89,4 έτη.

Για το γυναικείο πληθυσμό παρατηρείτε επίσης αύξηση η οποία με έτος βάσης το 2020 και τα 84,3 έτη θα διαμορφώνεται στα 85,7 το 2030, τα 86,9 το 2040 ενώ το 2050 θα αγγίζει τα 88,1 έτη. Η πορεία του προσδόκιμου θα συνεχίσει να είναι ανοδική τις επόμενες δεκαετίες φτάνοντας έως τα 93 έτη.

Από τις παραπάνω προβλέψεις γίνεται σαφές οτι ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων καθώς και η ηλικία συνταξιοδότησης θα αναθεωρηθούν με σκοπό να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων. Η ηλικία συνταξιοδότησης θα τείνει να αυξάνεται με το πέρασμα των ετών, ενώ η υιοθέτηση των 3 πυλώνων συνταξιοδότησης (δημόσια σύνταξη, σύνταξη επαγγελματικών ταμείων και ιδιωτική σύνταξη) θα είναι απαραίτητη μιας και η δημόσια σύνταξη απο μόνη της δεν θα επαρκεί για τη κάλυψη των βιοποριστικών αναγκών.

Αρχεία σε pdf :

Projected life expectancy by age male

Projected life expectancy by age female

Πηγή : https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do