Τα εισοδηματικά κριτήρια για τη σύναψη ενός συνταξιοδοτικού – αποταμιευτικού προγράμματος

Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Γενική Διεύθυνση Ιδιωτική Σύνταξη.gr Τα συνταξιοδοτικά και τα αποταμιευτικά προγράμματα κερδίζουν συνεχώς έδαφος, με τη μερίδα του κόσμου που τα επιλέγει να έχει ως στόχο τη κατοχύρωση ενός συμπληρωματικού ποσού σύνταξης καθώς και τη δημιουργία ενός σημαντικού κεφαλαίου.  Τα προγράμματα αυτά παρέχονται αποκλειστικά από ασφαλιστικές εταιρίες και σχεδιάζονται κατ΄εξατομίκευση από ειδικευμένους [...]