Loading...
Ιδιωτική Σύνταξη – Εγγυημένη Σύνταξη & Εφάπαξ2024-06-09T20:24:24+00:00

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

  ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Πρόκειται για  μια συμπληρωματική, ανεξάρτητη σύνταξη, καθαρά ανταποδοτική που δεν έχει καμία συσχέτιση με το αναδιανεμητικό σύστημα των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης

ΓΙΑΤΙ NA TΗΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 

Συμπληρώνει τη σύνταξή σας απαλλάσοντας σας απο το άγχος των μειώσεων και των χαμηλών συντάξεων επιτρέποντάς σας να αισθάνεστε ελεύθεροι, οργανωτικοί και ασφαλείς

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σχεδιάστε την ιδιωτική συνταξιοδότησή σας με απλά βήματα επιλέγοντας: την ηλικία συνταξιοδότησης, το ποσό της σύνταξης, το εφάπαξ που επιθυμείτε καθώς και τις εισφορές σας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Κερδίστε το μέγιστο από τα πλεονεκτήματα της ιδιωτικής σύνταξης βασιζόμενοι στην εξειδίκευσή μας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ      

Εφάπαξ με σενάριο απόδοσης 4%

Ηλικία Έναρξης Διάρκεια (έτη) Εισφορές (€)/μήνα Εφάπαξ (€) Όφελος Τόκων (€)

Αφορολόγητοι

45 20 100 34.872 10.872

 Ιδιωτική Σύνταξη Εναλλακτικά του Εφάπαξ

Ο ασφαλισμένος δύναται να επιλέξει έναν απο τους κάτωθι τρόπους διακανονισμού της σύνταξής του

Σύνταξη συγκεκριμένης διάρκειας Σύνταξη συγκεκριμένου ποσού Ισόβια συνταξιοδότηση Ισόβια σύνταξη με εγγυημένη περίοδο 5 ή 10 έτη Ισόβια μεταβιβαζόμενη σύνταξη κατά 100%

Τo παραπάνω παράδειγμα έχει υπολογιστεί με το ασφαλιστικό – επενδυτικό πρόγραμμα Full [Life Plan].

Η επένδυση σε Κεφάλαια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) δεν έχει εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

H δημογραφική πορεία και σύνθεση της κοινωνίας αποτελεί το νο1 παράγοντα που επηρεαζει τη συνταξιοδοτική προοπτική των ασφαλισμένων.

Αναλογία ατόμων άνω των 64 ετών προς 100 δυνητικά εργαζόμενους

Μέση Ηλικία Πληθυσμού

Πηγή: Eurostat

Δημόσια Σύνταξη Υπολογισμένη με βάση το N. 4670/20 & τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή για το 2023

Τα παραδείγματα ισχύουν για μισθωτούς & ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στη 2η & 3η κατηγορία εισφορών αντίστοιχα με ηλικία συνταξιοδότησης τα 67 έτη.

Μέσο Εισόδημα (€) 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055
Έτη Ασφάλισης 10 15 20 25 30 35 40
Εθνική Σύνταξη (€) 0 383 426 426 426 426 426
Ανταποδοτική (€) 0 131 177 229 299 420 533
Σύνολο (€) 0 514 603 655 725 846 959
Αναπλήρωση (%) 0 48,72 57,15 62,08 68,72 80,18 90,90
Μέσο Εισόδημα (€) 1339 1339 1339 1339 1339 1339 1339
Έτη Ασφάλισης 10 15 20 25 30 35 40
Εθνική Σύνταξη (€) 0 383 426 426 426 426 426
Ανταποδοτική (€) 0 166 224 291 380 533 676
Σύνολο (€) 0 549 650 717 806 959 1102
Αναπλήρωση (%) 0 41 48,54 53,54 60.19 71,62 82,32

Εξειδικευμένη Διεύθυνση Σχεδιασμού Συνταξιοδοτικών & Αποταμιευτικών Προγραμμάτων      

Tηλ: 210 57 11 918 | info@idiotiki-syntaxi.gr

 
 

           

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

                  

 • Άμεση συνταξιοδότηση και καταβολή εφάπαξ με τη λήξη του προγράμματος δίχως άλλες προϋποθέσεις

 • Ποσό σύνταξης σταθερό, δίχως μειώσεις  για όλη τη διάρκεια της συνταξιοδότησης

 • Σταθερό ποσό εισφορών καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος δίχως κλίμακες και ηλικιακές αυξήσεις

 • Υψηλή για τον ασφαλιζόμενο απόδοση με επιπλέον διπλό bonus, δεκαετίας και λήξης

 • Εξασφάλιση 100% της οικογένειας από οποιαδήποτε περίπτωση

 • Εξασφάλιση σύνταξης και εφάπαξ σε περίπτωση αναπηρίας

 • Προστασία από την επίδραση του πληθωρισμού στην αγοραστική αξία της σύνταξης και του εφάπαξ

 • Αφορολόγητη ιδιωτική σύνταξη και εφάπαξ

 • Προστασία κεφαλαίου 80% στο πρόγραμμα Full [Life Protect]

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Προστασία 80% στο πρόγραμμα Full Life Protect2023-11-28T21:12:07+00:00

Ενεργή διαχείρηση με σκοπό τη προστασία και διατήρηση της τιμής του μεριδίου στο 80% της ανώτερης επιτευχθείσας τιμής.

Από πότε μπορώ να εξαγοράσω το πρόγραμμά μου ;2021-01-17T21:14:11+00:00

Το πρόγραμμα Full [Life Plan] προβλέπει δυνατότητα ολικής και μερικής εξαγοράς βάση πίνακα από τους 3 πρώτους μήνες με το 100% να αποδίδεται από το 7ο έτος.

Τι επιβαρύνσεις έχει ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα;2021-01-17T20:26:49+00:00

Στα συνταξιοδοτικά προγράμματα προβλέπεται ετήσια εισφορά ύψους 0.4% από τον ασφαλισμένο επί του αποταμιευόμενου κεφαλαίου προς το επικουρικό κεφάλαιο ιδιωτικής ασφάλισης ζωής το οποίο και αναλαμβάνει την κάλυψη έως το ποσό των 30.000€ ανα συμβόλαιο σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας με την οποία ο ασφαλισμένος έχει συνάψει το συμβόλαιο.

Συνυπολογίζονται έξοδα έκδοσης φακέλου 10€ που υπολογίζονται για το πρώτο μόνο έτος.

Τα πάγια έξοδα για το πρόγραμμα ορίζονται σε 20€ το έτος και τα έξοδα διαχείρισης ορίζονται σε 0,5% επι του λογαριασμού ετησίως.

Η συχνότητα πληρωμής διαμέσου πάγιας εντόλης από τραπεζικό λογαριασμό ή κάρτα δεν επιδέχεται καμία επιβάρυνση.

 

Φορολογείται το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ;2021-01-17T22:02:07+00:00

Σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 5 του άρθρου 103 του ν 4099/2012 τα κέρδη από προγράμματα που έχουν συμμετοχή σε αμοιβαία κεφάλαια εταιρίων ΟΣΕΚΑ που έχουν έδρα ή άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα απαλλάσονται από κάθε επιβάρυνση.

Υπάρχει πρόβλεψη για την επίδραση του πληθωρισμού;2021-01-17T19:57:24+00:00

Στα συνταξιοδοτικά προγράμματα πέραν της υψηλής μέσης απόδοσης που επιτυγχάνουν, γίνεται σχεδιασμός και πρόβλεψη για την επίδραση του πληθωρισμού με τη δυνατότητα αύξησης των εισφορών ή το σχεδιασμό έκτακτων καταβολών.

Τι απόδοση προβλέπει το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα;2021-01-17T20:11:12+00:00

Το πρόγραμμα Full [Life Plan] αποτελεί ασφαλιστικό – επενδυτικό πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής σε συνεργασία με τη γαλλική τράπεζα Bnp Paribas. Το πρόγραμμα επιτρέπει τη συμμετοχή του ασφαλισμένου σε συγκεκριμένα επενδυτικά κεφάλαια με σκοπό τη δημιουργία κεφαλαίου για συνταξιοδοτική χρήση. Η επιλογή των επενδυτικών κεφαλαίων γίνεται με βάση το χρονικό ορίζοντα αποταμίευσης του ασφαλισμένου. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απόδοση των επενδυτικών κεφαλαίων εδώ.

Αν κλείσει η ασφαλιστική εταιρία;2018-06-18T10:22:02+00:00

Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας με την οποία έχουμε συνάψει το  συνταξιοδοτικό μας πρόγραμμα τότε γίνεται επέμβαση από τη τράπεζα της Ελλάδος και το επικουρικό κεφάλαιο ιδιωτικής ασφάλισης ζωής για συνέχιση του προγράμματος με τους ιδίους όρους από άλλη ασφαλιστική εταιρία. Σε περίπτωση που η αναζήτηση ανάδοχης εταιρίας μείνει άκαρπη τότε  οι ασφαλισμένοι αποζημιώνονται από το ίδιο το επικουρικό με ανώτερο ποσό τα 30.000€ ανά συμβόλαιο. Για το λόγο αυτό σε προγραμματισμούς με αξίες άνω των 30.000 €, επιλέγεται η διασπορά των εισφορών σε 2 ή περισσότερα συμβόλαια.

Πότε είναι η καταλληλότερη ηλικία για να ξεκινήσω ενα συνταξιοδοτικό ;2021-01-17T20:12:59+00:00

Απο τη στιγμή που θα μπορείτε να αποταμιεύετε από 70€ το μήνα, αυτό είναι το κατώτατο ποσό για να κατοχυρώσετε σύνταξη. Γενικότερα σε όσο μικρότερη ηλικία ξεκινήσει κάποιος τόσο το καλύτερο διότι θα μπορεί να αποταμιεύσει για περισσότερα χρόνια και φυσικά τα χρήματά του θα ανατοκίζονται για περισσότερο.

Για πόσο καιρό πρέπει να έχω το πρόγραμμα για να συνταξιοδοτηθώ;2021-01-17T20:13:52+00:00

Ο ελάχιστος χρόνος για την ολοκλήρωση ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος είναι τα 10 έτη.

Δικαιούμαι αναπηρική σύνταξη ;2018-01-03T14:23:39+00:00

Σε περίπτωση αναπηρίας κατά ελάχιστο 67% κατά τη διάρκεια της αποταμιευτικής περιόδου εφόσον ο ασφαλισμένος έχει επιλέξει την αντίστοιχη κάλυψη τότε απαλλάσεται απο την καταβολή των εισφορών για το υπόλοιπο του προγράμματος και για όσο διαρκεί η αναπηρία του με 67% με ανάληψη της κάλυψης των εισφορών από την ασφαλιστική εταιρία.

Σε περίπτωση απώλειας ζωής κατά τη διάρκεια της αποταμίευσης2021-01-17T20:16:23+00:00

Σε αυτή τη περίπτωση επιστρέφονται όλα τα καταβεβλημένα ασφάλιστρα από την ασφαλιστική εταιρία στους δικαιούχους, συν τους όποιους τόκους έχει αποφέρει το πρόγραμμα.

Πώς και πού μπορώ να εξοφλώ τα ασφάλιστρα μου;2017-05-15T08:08:07+00:00

Οι τρόποι πληρωμής των ασφαλίστρων μπορεί να είναι με ετήσιο, εξάμηνο, τρίμηνο και μηνιαίο τρόπο. Μπορείτε να επιλέξετε μια από τις παρακάτω επιλογές για πληρωμή :

 • Στις συνεργαζόμενες τράπεζες
 • Με πάγια εντολή χρέωσης του τραπεζικού σας λογαριασμού
 • Μέσω  ATM
 • Internet Banking & Phone Banking
 • Στα υποκαταστήματα ΕΛΤΑ
 • Τηλεφωνικά με εφάπαξ χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας Visa ή Mastercard
Πώς μπορώ να πάρω εφάπαξ;2021-01-17T20:18:35+00:00

Μπορείτε στη λήξη του προγράμματος και έναρξη της συνταξιοδότησής σας να επιλέξετε το εφάπαξ αντί της σύνταξης. Το ποσό του εφάπαξ αντιστοιχεί στο σύνολο της αξίας του λογαριασμούς σας.

Τα ασφαλιστρά μου θα αλλάζουν με τα χρόνια ;2021-01-17T20:20:45+00:00

Όχι, τα ασφάλιστρα σας παραμένουν σταθερά για όλη τη διάρκεια του προγράμματος και δεν επηρεάζονται από κανένα παράγοντα (ηλικιακό ή επαγγελματικό). Μπορείτε προαιρετικά να επιλέξετε να αυξήσετε τα ασφαλίστρά σας, όπως επίσης και να ενισχύσετε το πρόγραμμά σας με έκτακτες καταβολές.

Πώς επιλέγω το ποσό της σύνταξης ;2017-05-15T08:09:17+00:00

Η ιδιωτική σύνταξη θα πρέπει ιδανικά να κυμαίνεται στο 20% του τωρινού σας μηνιαίου εισοδήματος.

Αν επιθυμώ να διακόψω το πρόγραμμα;2017-05-15T08:09:47+00:00

Σε κάθε προσφορά που σας αποστέλλουμε και φυσικά εντός του συμβολαίου περιλαμβάνεται πίνακας εξαγοράς που σας ενημερώνει για την αξία εξαγοράς του συμβολαίου σας σε όποιο έτος αποταμίευσης και αν είστε.

Πόσα χρήματα θα πληρώνω για το συνταξιοδοτικό μου ;2018-01-03T14:25:34+00:00

Τα ασφάλιστρα σας υπολογίζονται βάση των δικών σας δυνατοτήτων και δεν είναι τυποποιημένα, εσείς οι ίδιοι αποφασίζετε πόσα χρήματα θα μπορείτε να αποταμιεύετε. Ωστόσο  δε θα πρέπει να ξεπερνούν το 8 % του εισοδήματος σας, είναι μια σημαντική παράμετρος για να παραμένει βιώσιμο το πρόγραμμα.

“ Έχουμε εργαστεί για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα προσφέρει ουσιαστική και ασφαλή καθοδήγηση για τη δημιουργία του δικού σας συνταξιοδοτικού, με υψηλή ανταποδοτικότητα και ευελιξία”.

Κωνσταντίνος Τόγιας - Διεύθυνση Ιδιωτική-Σύνταξη.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Διαχειριστικά έξοδα επενδυτικών – συνταξιοδοτικών προγραμμάτων

3 Δεκεμβρίου, 2023|0 Comments

Γράφει ο Τόγιας Κων/νος Διεύθυνση Ιδιωτική Συνταξη.gr Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα σήμερα αποτελούν ένα συνδυασμό επενδυτικών επιλόγων και ασφαλιστικών καλύψεων με το σχεδιασμό τους να στοχεύει στη παροχή συμπληρωματικών ποσών σύνταξης και εφάπαξ για τον ασφαλισμένο. [...]

Tα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα σήμερα

22 Οκτωβρίου, 2023|0 Comments

Γράφει ο Τόγιας Κων/νος,  Διεύθυνση Ιδιωτική Σύνταξη.gr Τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα έχουν γνωρίσει τη τελευταία 10ετία μια σημαντικά μεγάλη άνθιση κερδίζοντας τη προσοχή και το ενδιαφέρον των ασφαλισμένων  ως το μέσο για τη κατοχύρωση συμπληρωματικών [...]

Συνταξιοδοτικά προγράμματα επενδυτικού τύπου & εγγυημένου επιτοκίου

13 Ιουνίου, 2021|0 Comments

Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Διεύθυνση Ιδιωτική Σύνταξη.gr Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα έχουν εισέλθει αναμφισβήτητα στις ζωές μας εντείνοντας τη παρουσία τους ιδιαίτερα τα τελευταία έτη. Καθοριστικό ρόλο για την αυξανόμενη ζήτηση αυτών των προγραμμάτων διαδραμάτισε αλλά [...]

Συνταξιοδοτικοί σχεδιασμοί σε καιρούς περιορισμένης ρευστότητας

10 Ιουλίου, 2020|0 Comments

Γράφει ο Τόγιας Κωνσταντίνος, Διεύθυνση Ιδιωτική Σύνταξη.gr Οι συνταξιοδοτικοί σχεδιασμοί κερδίζουν συνεχώς έδαφος τα τελευταία έτη ως ένα εναλλακτικό μέσο κατοχύρωσης συμπληρωματικών αποδοχών για τη περίοδο της συνταξιοδότησης. Τα προγράμματα αυτά βασίζονται σε μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς [...]

S67 – Το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα εγγυημένης σύνταξης & εφάπαξ – Διαθέσιμο έως 30/6

23 Μαΐου, 2020|0 Comments

H ιδιωτική συνταξιοδότηση έχει απασχολήσει επανειλημμένα τα τελευταία έτη τους ασφαλισμένους οι οποίοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν επιπρόσθετα ποσά σύνταξης με δική τους πρωτοβουλία. Οι αναθεωρήσεις στο τρόπο υπολογισμού της δημόσιας σύνταξης, τα χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης [...]

Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα εγγυημένης σύνταξης & εφάπαξ προ σημαντικών αλλαγών

18 Μαΐου, 2020|0 Comments

Γράφει ο Κων/νος Τόγιας, Γενική Διεύθυνση Ιδιωτική Σύνταξη.gr H οικονομική κρίση συνέπεια της πανδημίας του κορωνοϊού έχει επιφέρει σημαντική κάμψη στις χρηματαγορές επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τη παγκόσμια οικονομία. Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα όντας προγράμματα που [...]

Οι δημοσιεύσεις του Ιδιωτική-Σύνταξη.gr φιλοξενούνται στα μεγαλύτερα ενημερωτικά μέσα

Go to Top