Φοιτητικά χρόνια, σπουδές, εργασία, είναι τα πρώτα βήματα, το ξεκίνημα κάθε ανθρώπου στη ζωή. Τα στάδια στα οποία η ύπαρξη ενός κεφαλαίου θα το βοηθήσει σημαντικά, δινοντάς του προοπτική και πλεονεκτήματα, χαρίζοντάς του το προβάδισμα να βγει μπροστά και να δημιουργήσει. Να επιτύχει.

Αναλογιστείτε πόσο πολύ θα σας βοηθούσε στα 18 ή στα 20 σας έτη η αξιοποίηση ενός κεφαλαίου που θα είχαν προνοήσει να εισπράξετε οι δικοί σας, γονείς, παππούδες και συγγενείς, και φέρτε στη θέση σας τα παιδιά σας έπειτα από κάποια έτη. Η ύπαρξη ενός προγραμματισμού για το μέλλον είναι σημαντική όπως επίσης και η προνοητικότητα, η αίσθηση οτι δίνετε το καλύτερο δυνατό για το αύριο του παιδιού σας και το οτι θα μπορεί ανεμπόδιστο να αφοσιωθεί σε σπουδές και εργασία. Αυτό προσφέρουν τα σύγχρονα παιδικά αποταμιευτικά προγράμματα, μέριμνα και προγραμματισμό σε ένα ευελικτο πακέτο με πολλές δυνατότητες.

Τα παιδικά αποταμιευτικά, είναι σύγχρονα προγράμματα που συνδυάζουν ευελιξία, υψηλή και εγγυημένη απόδοση, ασφαλιστική κάλυψη για το γονέα και χαμηλά ασφάλιστρα δίχως επενδυτικό ρίσκο.

        Ευελιξία:

 • Ως προς τις καταβολές με τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του ποσού της αποταμίευσης
 • Δυνατότητα επαναφοράς του συμβολαίου σε ισχύ ακόμη και έπειτα από 3 έτη αποχής
 • Δυνατότητα πληρωμών μέσω πάγιας εντολής
 • Κατοχύρωση ποσού εφάπαξ στη λήξη ακόμη και με τη διακοπή του συμβολαίου (μετά το 2ο έτος)
 • Δυνατότητα εξαγοράς – ρευστοποίησης από το 2ο έτος

Στη λήξη τους παρέχουν τη δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του κεφαλαίου ή εναλλακτικά τη καταβολή μηνιαίων καταβολών για τη κάλυψη παγίων εξόδων κατά τη διάρκεια της φοίτησης του παιδιού.

Ο παραμετροποιήσιμος χαρακτήρας και η εγγυημένη του απόδοση το κάνει να ξεχωρίζει

Ο συμβαλλόμενος γονέας δύναται να επιλέξει τόσο το ποσό των ετήσιων εισφορών, όσο και τη διάρκεια του προγράμματος. Με τη δυνατότητα αυτή και σε συνδυασμό με την εγγυημένη απόδοση μπορεί να σχεδιάσει με απόλυτη αξιοπιστία τη παιδική αποταμίευση με το ποσό του εφάπαξ να είναι γνωστό από την έναρξη του προγράμματος αλλά και ”κλειδωμένο” στην ηλικία ειπραξης του παιδιού που θα επιλέξει εκείνος.

Παράλληλα και διαμέσου ασφαλιστικής κάλυψης ζωής εξασφαλίζεται η επιτυχή λήξη του συμβολαίου με εγγύηση της καταβολής του εφάπαξ ποσού στο παιδί σε περίπτωση αναπηρίας ή θανάτου του συμβαλλόμενου γονέα.

Πλεονεκτήματα:

 • Εκκίνηση προγράμματος από 60€ το μήνα και με τη δυνατότητα διατήρησης σταθερών ασφαλίστρων για όλη τη διάρκεια του προγράμματος
 • Ελάχιστη διάρκεια 15 έτη
 • Εγγυημένη και υψηλή απόδοση τόκων με εγγυημένο ποσό εφάπαξ και μηνιαίων καταβολών
 • Προαιρετική ασφαλιστική κάλυψη του γονέα συμβαλλομένου για εξασφάλιση σε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας
 • Μηδενική φορολόγηση
 • Επιπλέον προαιρετική ενίσχυση του προγράμματος με ετήσια αναπροσαρμογή των εισφορών κατά 3%
 • Ελευθερη επιλογή διάρκειας του προγράμματος
 • Δυνατότητα εξαγοράς του προγράμματος από το 2 έτος
 • Επαναφορά σε ισχύ ακόμη και έπειτα από 3 έτη αποχής με την καταβολή των εισφορών που εκκρεμούν
 • Ελευθεροποίηση μετά το 2ο έτος και είπραξη εφάπαξ στη λήξη
 • Δυνατότητα παροχής μηνιαίου εισοδήματος εναλλακτικά του εφάπαξ για όσα έτη επιθυμείτε
 • Με την εγγύηση και φερεγγυότητα της Εθνικής Ασφαλιστικής.

          Σας καθοδηγούμε βήμα βήμα στο σχεδιασμό του παιδικού αποταμιευτικού προγράμματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟΥ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο σύγχρονος οδηγός για τα παιδικά αποταμιευτικά προγράμματα :