Συνταξιοδοτικά προγράμματα επενδυτικού τύπου & εγγυημένου επιτοκίου

Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Διεύθυνση Ιδιωτική Σύνταξη.gr Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα έχουν εισέλθει αναμφισβήτητα στις ζωές μας εντείνοντας τη παρουσία τους ιδιαίτερα τα τελευταία έτη. Καθοριστικό ρόλο για την αυξανόμενη ζήτηση αυτών των προγραμμάτων διαδραμάτισε αλλά και συνεχίζει να διαδραματίζει η κλιμακούμενη ανασφάλεια των ασφαλισμένων κυρίως λόγω των μειώσεων στα ποσά των συντάξεων και του ανακαθορισμού [...]