Βασικά ερωτήματα που εγείρονται γύρω από τη δημόσια σύνταξη

Βασικά ερωτήματα που εγείρονται γύρω από τη δημόσια σύνταξη σήμερα είναι το πότε θα συνταξιοδοτηθεί κάποιος και φυσικά πόσα χρήματα τελικά θα λαμβάνει ως σύνταξη. Οι περισσότεροι ασφαλισμένοι σύμφωνα με τα νέα δεδομένα κατά τη συνταξιοδότηση δεν θα λάβουν εφάπαξ και όποιοι καταφέρουν να λάβουν, θα είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια, αλλά [...]

H πιο σημαντική ασφαλιστική κάλυψη του συνταξιοδοτικού προγράμματος

Τα συνταξιοδοτικά  προγράμματα ξεχωρίζουν από την ανταποδοτικότητα που προσφέρουν στον ασφαλισμένο με την υψηλή εγγυημένη απόδοση και την ευελιξία τους, διακρίνονται  ειδικά από 2 περιόδους. Τη περίοδο της αποταμίευσης και τη περίοδο της συνταξιοδότησης. Σε περίπτωση καταβολής του εφάπαξ εναλλακτικά της σύνταξης το πρόγραμμα τερματίζεται. Βασική προϋπόθεση της έναρξης της συνταξιοδότησης και της καταβολής του [...]

Go to Top