Συνταξιοδοτικοί σχεδιασμοί σε καιρούς περιορισμένης ρευστότητας

Γράφει ο Τόγιας Κωνσταντίνος, Διεύθυνση Ιδιωτική Σύνταξη.gr Οι συνταξιοδοτικοί σχεδιασμοί κερδίζουν συνεχώς έδαφος τα τελευταία έτη ως ένα εναλλακτικό μέσο κατοχύρωσης συμπληρωματικών αποδοχών για τη περίοδο της συνταξιοδότησης. Τα προγράμματα αυτά βασίζονται σε μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς μιας και που η διάρκεια τους σχετίζεται τόσο με τη συγκέντρωση ενός ικανοποιητικού κεφαλαίου, όσο και με την επιδίωξη μεγαλύτερου [...]

Μάϊος 2020 – Στο -1,1% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

Η μείωση του Γενικού ΔΤΚ κατά 1,1% τον μήνα Μάιο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαΐου 2019, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις μειώσεις των δεικτών κατά: 3,9% στην ομάδα Στέγαση, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο. Μέρος της μείωσης αυτής [...]

Απρίλιος 2020 – Στο -1,4% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

Η μείωση του Γενικού ΔΤΚ κατά 1,4% τον μήνα Απρίλιο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Απριλίου 2019, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:  4,7% στην ομάδα Στέγαση, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, ηλεκτρισμό. 1,6% στην ομάδα [...]

Μάρτιος 2020 – Στο 0% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

Η μηδενική μεταβολή του Γενικού ΔΤΚ τον μήνα Μάρτιο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου 2019, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά: 0,3% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα). 12,2% στην [...]

Φεβρουάριος 2020 – Στο 0,2% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,2% τον μήνα Φεβρουάριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Φεβρουαρίου 2019, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά: 1,5% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα. 3,4% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης [...]

Go to Top