Συνταξιοδοτικά Προγράμματα & Aσφάλιση Εισοδήματος

Τα σύγχρονα συνταξιοδοτικά προγράμματα αποτελούν σήμερα τη πρόταση για τη συμπλήρωση του εισοδήματος μας κατά τη δημόσια συνταξιοδότηση. Χαρακτηριστικό των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων είναι η ανταποδοτικότητα, που σημαίνει ότι ο καθένας αποταμιεύει  για τον εαυτό του, σε αντίθεση με το αναδιανεμητικό σύστημα της δημόσιας συνταξιοδότησης. Οι εισφορές που καταβάλουν οι ασφαλισμένοι τοκίζονται με σκοπό να τις [...]

By |2017-11-01T08:54:15+00:00Οκτώβριος 31st, 2017|Δημοσιεύσεις|0 Comments

Οι πίνακες της Eurostat για το μέλλον των συντάξεων

Η πορεία των συντάξεων τα τελευταία έτη έχει δημιουργήσει έντονη ανασφάλεια τόσο στους ήδη υπάρχων συνταξιούχους που έχουν δει τις απολαβές τους να περικόπτονται  μέχρι και 50% από το 2009, όσο και στους ασφαλισμένους που πλησιάζουν προς τη θεμελίωση συνταξιοδότησης. Οι νεότεροι δε σε ηλικία τείνουν να αναζητούν ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα με σκοπό να συμπληρώσουν [...]

By |2017-10-24T13:07:37+00:00Οκτώβριος 24th, 2017|Δημοσιεύσεις|0 Comments

H μεγαλύτερη παγίδα στο δρόμο προς τη συνταξιοδότηση

Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Γενική Διεύθυνση Ιδιωτική Σύνταξη.gr Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τη τάση να αντιμετωπίζουμε ένα θέμα, ένα πρόβλημα αν θέλετε όταν το βιώνουμε και να αναζητούμε λύσεις σε αυτό. Για παράδειγμα αν υποστεί μια βλάβη το αυτοκίνητό μας αναζητούμε τρόπους  να το επισκευάσουμε ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να το χρησιμοποιούμε μιας και [...]

By |2017-10-20T10:18:34+00:00Οκτώβριος 20th, 2017|Δημοσιεύσεις|0 Comments

Η πορεία του Ελληνικού πληθυσμού προβαλλόμενη έως το 2080

Ένα από τα αρκετά σενάρια πρόβλεψης της Eurostat για τη πορεία των Ευρωπαϊκών πληθυσμών ανά κράτος προβαλλόμενη έως το 2080 με βάση το μοντέλο υπολογισμού το οποίο λαμβάνει υπόψη του σενάρια για την εξέλιξη παραγόντων όπως  η θνησιμότητα, οι γεννήσεις καθώς και η μετανάστευση. Αναλυτικά για την Ελλάδα προβλέπεται πληθυσμιακή συρρίκνωση η οποία θα επιδεινώνεται με [...]

By |2017-10-20T10:05:01+00:00Οκτώβριος 17th, 2017|Εurostat|0 Comments

Αναλογία ατόμων 65 ετών και άνω ανά 100 εργαζόμενους

Ένας πολύ σημαντικό δείκτης της Eurostat που προβάλει τον αριθμό των ατόμων απο 65 και άνω που είναι ενδεικτικά εργασιακά ανενεργοί προς την αναλογία 100 ενδεικτικά εργαζομένων ηλικίας από 15 έως 64 ετών.   Eurostat - Tables, Graphs and Maps Interface (TGM) table print preview Πηγή: (http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00200&plugin=1) Από το πίνακα διακρίνεται η σημαντική αύξηση των [...]

By |2019-07-07T19:52:16+00:00Οκτώβριος 17th, 2017|Εurostat|0 Comments

Μέση ηλικία του πληθυσμού έως το 2080

Η τιμή της μέση ηλικίας είναι ένας δείκτης γήρανσης του πληθυσμού μιας χώρας. Η μέση ηλικία το 2015 για τη χώρα μας διαμορφωνόταν στα 43,4 έτη. Η πορεία της τιμής ωστόσο για τις επόμενες δεκαετίες δείχνει και τη ρυθμό της γήρανσης του πληθησμού. Έτσι το 2030 η μέση ηλικία θα διαμορφώνεται ελάχιστα κάτω από τα [...]

By |2017-10-17T12:51:38+00:00Οκτώβριος 17th, 2017|Εurostat|0 Comments

Προσδόκιμο ζωής εώς το 2080

Το προσδόκιμο ζωής ξεχωριστά για τους άνδρες και τις γυναίκες με εκτιμήσεις έως το 2080. Όπως παρατηρείτε από τους πίνακες το προσδόκιμο ζωής θα αυξάνεται σταθερά τις επόμενες δεκαετίες με το προσδόκιμο για τους άνδρες να διαμορφώνεται το 2015 στα 78,2 έτη το 2030 στα 81,2 ενώ το 2050 θα φτάνει τα 84 ετή. Η [...]

By |2017-10-24T11:32:19+00:00Οκτώβριος 17th, 2017|Εurostat|0 Comments

Δαπάνες για τις συντάξεις ως ποσοστό επί του ΑΕΠ

Στο παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε το ποσοστό επί του ΑΕΠ που δαπανούνταν για τη κάλυψη των συνταξιοδοτικών δαπανών από το 2004 έως το 2015. Φυσικά η χώρα βρίσκεται υπο επιτήρηση από την Ευρωπαική Οικονομική Επιτροπή. Κρατήστε οτι με το πρόσφατο νόμο Κατρούγκαλου οι δαπάνες για τις συντάξεις προβαλόμενες μέχρι το 2060 δε θα πρέπει [...]

By |2017-10-17T12:49:28+00:00Οκτώβριος 17th, 2017|Εurostat|0 Comments

Η πορεία του δείκτη ανεργίας

Ο παρακάτω αποτελεί έναν από τους πιο μελανούς δείκτες για την ελληνική οικονομία. Aναλυτικά από το 2009 παρατηρούνται οι πρώτες αυξητικές τάσεις του δείκτη με το ξέσπασμα της οικονομικής ύφεσης στο 9,6% ενώ όπως δείχνουν τα στοιχεία ο δείκτης παρουσιάζει μια έκρηξη για τα επόμενα έτη λαμβάνοντας τη μέγιστη τιμή του το 2013 διαμορφωμένος στο [...]

By |2017-10-17T12:51:56+00:00Οκτώβριος 17th, 2017|Εurostat|0 Comments

Δείκτης ανταπόκρισης σε έκτακτα έξοδα

Ο δείκτης ανταπόκρισης σε έκτακτα έξοδα παρουσιάζει το πόσο ευάλωτα είναι τα ελληνικά νοικοκυριά σε έκτακτα έξοδα στα οποία δε μπορούν να ανταπεξέλθουν διακινδυνεύοντας να βυθιστούν κάτω απο τα όρια της φτώχειας. Αναλυτικά ο πίνακας με το συνολική μεταβολή στο σύνολο του πληθυσμού από το 2007 έως το 2016. Οι αυξήσεις που παρατηρούνται σε όλες [...]

By |2017-10-17T12:43:19+00:00Οκτώβριος 17th, 2017|Εurostat|0 Comments