Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Διεύθυνση Ιδιωτική-Σύνταξη.gr

Τα σύγχρονα συνταξιοδοτικά προγράμματα αποτελούν μία ανεξάρτητη πρωτοβουλία του κάθε ασφαλισμένου για τη συμπλήρωση της σύνταξης του καθώς και την είσπραξη εφάπαξ.

Τα προγράμματα αυτά είναι ανταποδοτικά, που σημαίνει ότι ο κάθε ασφαλισμένος αποταμιεύει με τις εισφορές του για τον εαυτό του, σε αντίθεση με το δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα που παραμένει αναδιανεμητικό.

Το κύριο χαρακτηριστικό που τα διαφοροποιεί είναι ο τρόπος απόδοσης με τον οποίο αποδίδουν τόκους στους ασφαλισμένους.

Έτσι τα συνταξιοδοτικά προγράμματα χωρίζονται σε 2 κατηγορίες :

  • Τα συνταξιοδοτικά εγγυημένων επιτοκίων και αποδόσεων.
  • Τα συνταξιοδοτικά των οποίων η απόδοση είναι συνδεδεμένη με επενδύσεις.

Τα πρώτα αποτελούν μια ασφαλή επιλογή για τους ασφαλισμένους μιας και η απόδοσή τους είναι διασφαλισμένη για όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Ο ασφαλισμένος γνωρίζει εξ αρχής τόσο το ακριβές ποσό εφάπαξ που θα λάβει, όσο και το ακριβές ποσό της σύνταξής του. Επίσης με τα συνταξιοδοτικά εγγυημένων επιτοκίων μπορούν ευκολότερα και ασφαλέστερα να εκπονηθούν συνταξιοδοτικές εκθέσεις (pension plans) με ρεαλιστικά και ασφαλή συμπεράσματα για τους ασφαλισμένους. Τα εγγυημένα τεχνικά επιτόκια των ασφαλιστικών εταιριών σήμερα κυμαίνονται από 1.5% έως 2.5%.

Από την άλλη τα συνταξιοδοτικά των οποίων η απόδοση είναι συνδεδεμένη με επενδύσεις δεν προσφέρουν κάποιο εγγυημένο επιτόκιο και η απόδοσή τους συνδέεται με τη πορεία των επενδύσεων που πραγματοποιεί η ασφαλιστική εταιρία. Όπως αντιλαμβάνεστε οποιαδήποτε προσέγγιση για το ακριβές ποσό του εφάπαξ ή της σύνταξης που θα λάβει ο ασφαλισμένος είναι ενδεικτική και σε καμία περίπτωση εγγυημένη. Ενώ ενδεικτικές παραμένουν και οι συνταξιοδοτικές εκθέσεις που τα συνοδεύουν.

Τα πλεονεκτήματα 

Ποσό σύνταξης και εφάπαξ υπολογισμένα με ακρίβεια εξ αρχής

Η γνώση του ακριβές ποσού σύνταξης και εφάπαξ προσθέτει ρεαλισμό, ασφάλεια και σιγουριά, ειδικά σε εποχές που οι οικονομικές συνθήκες παραμένουν ρευστές. Ο ασφαλισμένος γνωρίζει από την αρχή του προγράμματός του τις απολαβές που θα έχει από το συνταξιοδοτικό του πρόγραμμα και φυσικά το συνολικό όφελός του σε τόκους.

Προγραμματισμός και ευελιξία

Υπολογισμός των ποσών σύνταξης και εφάπαξ, με σταθερή ηλικία συνταξιοδότησης και σταθερές εισφορές για όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Ο ασφαλισμένος προγραμματίζει τη ζωή του με ασφάλεια και βάζει τη πορεία του σε στέρεες βάσεις οικοδομώντας το μέλλον του.

Σταθερή απόδοση και για τη συνταξιοδοτική περίοδο

Η απόδοση που προσφέρουν τα εγγυημένα επιτόκια είναι σταθερή τόσο για τη διάρκεια της αποταμιευτικής περιόδου, όσο και για τη περίοδο συνταξιοδότησης όπου και συνεχίζεται να τοκίζεται το κεφάλαιο του σταθερά, με συγκεκριμένο τεχνικό επιτόκιο κάθε έτος αποδίδοντάς του επιπλέον τόκους.

Πίνακες εξαγοράς

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των προγραμμάτων με εγγυημένη απόδοση είναι οι πίνακες εξαγοράς που τα συνοδεύουν και  εμπεριέχονται εντός των συμβολαίων. Οι πίνακες αυτοί παρουσιάζουν την αξία εξαγοράς (ρευστοποίησης) του συμβολαίου για κάθε έτος, από την αρχή, μέχρι και το τελευταίο του προγράμματος, να σημειωθεί οτι οι πίνακες αυτοί παραμένουν αμετάβλητοι. Το κύριο πλεονέκτημα έναντι των προγραμμάτων που συνδέονται με επενδύσεις είναι το γεγονός οτι η εξαγορά των τελευταίων υπολογίζεται βάση της τρέχουσας αξίας των μεριδίων που έχουν στη κατοχή τους η ασφαλισμένοι εκείνη τη χρονική στιγμή πράγμα που σημαίνει οτι η αξία εξαγοράς παρουσιάζει διακυμάνσεις.

Να αναφέρουμε επίσης οτι πίνακες εξαγοράς προβλέπονται και για τη περίοδο της συνταξιοδότησης παρέχοντας στον ασφαλισμένο τη δυνατότητα ρευστοποίησης των υπολειπόμενων ποσών της σύνταξής του.

Φορολόγηση

Το εφάπαξ και η σύνταξη που παρέχουν τα προγράμματα εγγυημένου επιτοκίου παραμένουν αφορολόγητα και δεν συνυπολογίζονται στο φόρο αλληλεγγύης.

Ο σχεδιασμός ενός συνταξιοδοτικού πλάνου με προγράμματα εγγυημένου επιτοκίου κρίνονται οι πιο ασφαλείς και αξιόπιστες επιλογές για τους ασφαλισμένους όλων των εισοδηματικών βαθμίδων. Άτομα με μεσαίο ή χαμηλότερο εισόδημα αποκτούν  μια υψηλή διαχρονική απόδοση δίχως ρίσκο για τα χρήματα που αποταμιεύουν. Από την άλλη άτομα υψηλότερων εισοδημάτων εξασφαλίζουν μια ασφαλή και σταθερή απόδοση, ενώ και οι δύο κερδίζουν από τον αφορολόγητο χαρακτήρα του προγράμματος. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για το σχεδιασμό του δικού σας συνταξιοδοτικού πλάνου με εργαλείο το αποδοτικότερο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα εγγυημένου επιτοκίου του σήμερα από την Εθνική Ασφαλιστική.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού αποταμιευτικού – συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς την ιδανική προσφορά.

Διαβάστε επίσης :