Γράφει ο Τόγιας Κωνσταντίνος, Διεύθυνση Ιδιωτική-Σύνταξη.gr

Το S47 συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής ανήκει στη γενιά των παραδοσιακών αποταμιευτικών-συνταξιοδοτικών εγγυημένου επιτοκίου υψηλής απόδοσης.

Η έναρξη αυτής της γενιάς συμβολαίων ξεκινά αρκετά έτη πριν, με την εγγυημένη απόδοση του τότε να κυμαίνεται στο 3.5%. Σήμερα η ρευστότητα της αγοράς επενδύσεων έχει οδηγήσει στη σταδιακή μείωση των εγγυημένων επιτοκίων. Αξίζει να σημειωθεί οτι οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες είτε έχουν ήδη αποσύρει τις εγγυήσεις ή διατηρούν ένα ελάχιστο εγγυημένο επιτόκιο της τάξης του 1%.

Η απόδοση του εγγυημένου τεχνικού επιτοκίου του S47 σήμερα ορίζεται στο 2.5% και είναι το κατώτατο εγγυημένο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια της αποταμιευτικής περίοδου, αποτελεί σήμερα δε το υψηλότερο εγγυημένο επιτόκιο της ασφαλιστικής αγοράς. Παράλληλα ο ασφαλισμένος διατηρεί τη συμμετοχή του σε υπεραποδόσεις πέραν του 2.5% με μερίσματα όταν η πορεία των επενδύσεων ξεπεράσει το εγγυημένο επιτόκιο. Με τη πρόβλεψη αυτή διασφαλίζεται οτι οι ασφαλισμένοι θα εξασφαλίζουν επιπλέον τόκους εφόσον η αγορά των επενδύσεων κινείται ανοδικά τα επόμενα έτη αυξάνοντας τόσο το ποσό του εφάπαξ που θα λάβουν, όσο και της σύνταξής.

Είναι μόνο λοιπόν το εγγυημένο επιτόκιο που κάνει τη διαφορά;

Το επιτόκιο φυσικά και δεν είναι το μόνο, είναι η φύση του συμβολαίου που κάνει τη διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα συνταξιοδοτικά που η απόδοσή τους ρυθμίζεται βάση της πορείας των χρηματαγορών, και η φύση αυτή είναι η υψηλή αφορολόγητη απόδοση και η σίγουρη εγγυημένη πρόβλεψη για το μέλλον του ασφαλισμένου. Κανένα άλλο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα σήμερα δε παρέχει με δέσμευση συμβολαίου υψηλότερες εγγυημένες τιμές για εφάπαξ και σύνταξη. Αυτή του η διαφοροποίηση είναι που το κάνει το ιδανικό πρόγραμμα για το σχεδιασμό αξιόπιστων και βάσιμων συνταξιοδοτικών εκθέσεων.

Φορολογία

Οι τόκοι των τραπεζών σήμερα φορολογούνται με 15%, το ίδιο συμβαίνει και με τους τόκους από τα λοιπά συνταξιοδοτικά –αποταμιευτικά συμβόλαια που η απόδοσή τους κρίνεται βάση της πορείας των χρηματαγορών. Τα συμβόλαια αυτά διατηρούν συνήθως ένα χαμηλό εγγυημένο επιτόκιο της τάξης του 1%  πέραν του οποίου οι αποδόσεις φορολογούνται  με 15% με απευθείας παρακράτηση από την ασφαλιστική εταιρία ενώ παράλληλα δηλώνονται στο Ε1, που σημαίνει ότι συμπληρώνουν τεκμήριο αλλά και συνυπολογίζονται στο φόρο αλληλεγγύης. Το S47 της Εθνικής με το υψηλό εγγυημένο επιτόκιο παρέχει υψηλό πλεονέκτημα στον ασφαλισμένο λόγω του αφορολόγητου του χαρακτήρα εξαιτίας του υψηλού εγγυημένου του επιτοκίου.

Επιτόκιο συνταξιοδότησης

Για τη περίοδο της συνταξιοδότησης προβλέπεται εγγυημένο επιτόκιο 2%, που συνεπάγεται ότι το συσσωρευμένο κεφάλαιο του ασφαλισμένου που παραμένει στην ασφαλιστική εταιρία κατά την έναρξη της συνταξιοδότησής του συνεχίζει να του αποδίδει κάθε χρόνο. Κρατήστε οτι δεν παρέχεται σήμερα από άλλο φορέα παρόμοια μακρόπνοη δέσμευση με όρο συμβολαίου.

Ευελιξία

 • Παρέχοντας 60 ημέρες περιθώριο καταβολής της εισφοράς
 • Επαναφορά συμβολαίου έπειτα από μέχρι και 3ετή αποχής
 • Εξαγορά σε περίπτωση διακοπής και ρευστοποίηση με τις υψηλότερες τιμές στην ασφαλιστική αγορά

Επιπλέον, ελευθεροποίηση μετά τη διετία, με διακοπή των καταβολών αλλά με το δικαίωμα του ασφαλισμένου να λάβει τις αποταμιεύσεις του κανονικά στη λήξη του προγράμματος.

Εξασφαλίζει ένα αποδοτικό περιβάλλον για τα χρήματα σας μακροχρόνια που κανένας άλλος φορέας δε μπορεί να παρέχει.

Διατηρώντας ο ασφαλισμένος το δικαίωμα να ενισχύει την αποταμίευσή του με έκτακτες καταβολές εξασφαλίζει και για αυτές υψηλή εγγυημένη απόδοση δημιουργώντας έτσι ένα περιβάλλον υψηλής αποδοτικότητας, την ώρα που τα επιτόκια μειώνονται και οι εγγυήσεις αποσύρονται.

Μειονέκτημα;

Θα θεωρούσαμε μειονέκτημα ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα μείωσης του ποσού των περιοδικών εισφορών εφόσον απαιτηθεί στο μέλλον, έτσι θα πρέπει εξ αρχής ο ασφαλισμένος να επιλέξει με προσοχή το ποσό των εισφορών του ώστε αυτό να είναι βιώσιμο εξ αρχής. Το συμβουλευτικό αυτό ρόλο ωστόσο αναλαμβάνει ο ασφαλιστικός σύμβουλος με την εκπόνηση της συνταξιοδοτικής έκθεσης όπου γίνεται προσέγγιση στο ιδανικό ποσό των εισφορών που μπορεί βιώσιμα να καταβάλει ο ασφαλισμένος εξασφαλίζοντας τους στόχους του σε σύνταξη και εφάπαξ. (Διαβάστε περισσότερα εδώ). Ένας επιπλέον λόγος είναι ότι στη πράξη οι ασφαλισμένοι τείνουν να εξαγοράζουν το συμβόλαιό τους παρά να μειώνουν τη δόση τους σε περίπτωση δυσκολιών που δε μπορούν να υπερκαλυφθούν.

S47 από την Εθνική Ασφαλιστική για όσους αναζητούν εγγυημένες τιμές για σύνταξη και εφάπαξ με ασφάλεια, δίχως ρίσκο και δίχως εξάρτηση απο τη πορεία των χρηματαγορών, αφορολόγητα και αξιόπιστα.

Χαρακτηριστικά:

 • Επιτόκιο 2.5% εγγυημένο για την αποταμιευτική περίοδο και 2% για τη συνταξιοδοτική
 • Ελεύθερη επιλογή σύνταξης και εφάπαξ
 • Ελεύθερη επιλογή ηλικίας συνταξιοδότησης
 • Ελάχιστη διάρκεια 10 έτη
 • Ελάχιστη εισφορά 50€ /μήνα
 • Επιλογή ανάμεσα σε σύνταξη προκαθορισμένου χρόνου 10, 15, 20 ,25 έτη ή ισόβιας σύνταξης ακόμη και ισόβιας μεταβιβαζόμενης σε τρίτο πρόσωπο
 • Εγγυημένη περίοδος καταβολής της σύνταξης στην οικογένεια του ασφαλισμένου σε περίπτωση θανάτου του κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησης
 • Επιστροφή των εισφορών σε περίπτωση θανάτου κατά την αποταμιευτική περίοδο σε δικαιούχους που έχουν οριστεί.
 • Έκτακτες καταβολές, εγγυημένες, που αποδίδουν με υψηλή εγγυημένη απόδοση, μέχρι 5 φορές το συνολικό ποσό των εισφορών κάθε έτος, με ελάχιστο ποσό τα 1000€  και μέχρι 3 έτη πριν τη λήξη του συμβολαίου του.
 • Σταθερές εισφορές ή επιλογή ετήσιας αναπροσαρμογής 3%
 • Αφορολόγητη σύνταξη και εφάπαξ τα οποία δεν συνυπολογίζονται επίσης στο φόρο αλληλεγγύης.
 • Δυνατότητα πρόσθετης ασφάλισης, Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων με κάλυψη των εισφορών του ασφαλισμένου από την ασφαλιστική εταιρία σε περίπτωση αναπηρίας με 67%.

Ο λόγος της παρουσίασης του προγράμματος είναι η ενημέρωση και η δημιουργία μέτρων σύγκρισης για τον ενδιαφερόμενο ώστε να μπορεί να συγκρίνει με γνώση και να αποφασίσει με άποψη κατά τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς.

Το S47 θα παραμείνει διαθέσιμο για αιτήσεις νέων ασφαλισμένων έως 29/12 βάση εγκυκλίου από την Εθνική Ασφαλιστική.

Είμαστε στη διάθεσή σας για το σχεδιασμό του δικού σας συνταξιοδοτικού πλάνου με εργαλείο το καλύτερο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα του σήμερα.

Εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού με pension spreading και την πιο αναλυτική συνταξιοδοτική παρουσίαση της ασφαλιστικής αγοράς.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού αποταμιευτικού – συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς την ιδανική προσφορά.