Το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό κάποιου στη σκέψη της ιδιωτικής σύνταξης είναι φυσικά το ίδιο το ποσό της σύνταξης που μπορεί να εξασφαλίσει και ένας ενδεικτικός τρόπος για να υπολογίσει πόση σύνταξη μπορεί να λάβει επιλέγοντας την ηλικία συνταξιοδότησης που επιθυμεί και φυσικά το ύψος των εισφορών που μπορεί να αποταμιεύει. Σήμερα στο διαδίκτυο αρκετές ασφαλιστικές εταιρίες διαθέτουν στις πλατφόρμες τους προγράμματα online υπολογισμού, που σας δίνουν τη δυνατότητα να υπολογίσετε ή μάλλον να έχετε κάποια ενδεικτικά αποτελέσματα σχετικά με την ιδιωτική σύνταξη που μπορείτε να εξασφαλίσετε.

Σήμερα θα σας ενημερώσουμε για τον υγιή και σωστό τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να  προσεγγίζετε το ιδανικό για εσάς συνταξιοδοτικό πλάνο αποφεύγοντας συχνά λάθη που πραγματοποιούνται κατά τους αυθαίρετους υπολογισμούς. Ο υπολογισμός της σύνταξης, των εισφορών και της ηλικίας συνταξιοδότησης ακολουθεί μια διαδικασία που δεν είναι σταθερή για το καθένα μας, αλλά επηρεάζεται απο αρκετούς παράγοντες.

Ας ξεκινήσουμε αναφέροντας ότι η ιδιωτική σύνταξη προσφέρει ευελιξία η οποία είναι και η σημαντική διαφορά σε σχέση με τη δημόσια συνταξιοδότηση.

Τα 3 στάδια για τη σωστή υλοποίηση ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος

 • Το ιδανικό πλάνο συνταξιοδότησης σχεδιασμένο από τον ασφαλισμένο
 • Συνταξιοδοτική έκθεση σχεδιασμένη από ειδικούς με βάση το ιδανικό πλάνο συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου
 • Υλοποίηση του συνταξιοδοτικού προγράμματος βάση της συνταξιοδοτικής έκθεσης

Πλάνο συνταξιοδότησης

Ο ασφαλισμένος επιλέγει ο ίδιος την ιδανική ηλικία συνταξιοδότησης, το ποσό της σύνταξης που επιθυμεί να λάβει, το εφάπαξ και φυσικά τις εισφορές του. Αυτές οι ιδανικές επιλογές καταστρώνουν ένα ενδεικτικό συνταξιοδοτικό πλάνο για τον ασφαλισμένο.

Προσοχή όμως, το ιδανικό αυτό συνταξιοδοτικό πλάνο είναι η μαγιά προς επεξεργασία από εξειδικευμένους συμβούλους  για την παραγωγή της συνταξιοδοτικής έκθεσης. Ο σκοπός του πλάνου είναι με τη σωστή καθοδήγηση να αποτυπωθεί απο τον ασφαλισμένο η επιθυμία του, για τη σύνταξη, το εφάπαξ, την ηλικία συνταξιοδότησης καθώς και τις ιδανικες εισφορές. Για τις επιλογές αυτές ο χρήστης καθοδηγείται από εμάς με οδηγίες στη φόρμα που μπορείτε να βρείτε online εδώ. Το ιδανικό ποσό σύνταξης ξεκινά και υπολογίζεται στο 20% + του μισθού του. Δεν χρειαζόμαστε καμία πλατφόρμα υπολογισμού για να μας δώσει κάποιον άλλο αριθμό. Ο στόχος αυτός θέτεται λόγω του βαθμού αναπλήρωσης της σύνταξης που δε θα ξεπερνά το 50% με 55% του τελευταίου μας μισθού, βάση της εθνικής και της αναλογικής σύνταξης. Η συμπληρωματική ιδιωτική σύνταξη όπως αναφέραμε πρέπει να την υπολογίζουμε στο 20%, που θα έρθει να προστεθεί επιπλέον στη δημόσια σύνταξη, προς διατήρηση του βιοτικού μας επιπέδου.

Οι εισφορές μας είναι μείζονος σημασίας μιας και επηρεάζουν τη βιωσιμότητα του προγράμματος, και εδώ θα πρέπει να τις υπολογίσουμε από το 8% έως το 10% του εισοδήματός μας μηνιαία. Είναι ο ασφαλέστερος τρόπος διασφάλισης, ενός μακρόπνοου προγράμματος, εξασφαλίζοντας τις υψηλότερες πιθανότητες για την επιτυχή ολοκλήρωσή του.

Η Συνταξιοδοτική έκθεση

Κατά την επεξεργασία του συνταξιοδοτικού πλάνου του ασφαλισμένου απο εξειδικευμένους συμβούλους υπολογίζεται:

 • Η ιδανική ηλικία συνταξιοδότησής σας με βάση την επιθυμητή που έχει επιλεγεί  σε συνάρτηση: με το ποσό της σύνταξης, το εφάπαξ και τις εισφορές που μπορεί βιώσιμα να υποστηρίξει ο ασφαλισμένος.
 • Το ποσό της ιδιωτικής σύνταξης με αναλυτικό πίνακα για σύνταξη για 10, 15, 20 και 25 έτη σχεδιασμένη με βάση το προσδόκιμο ζωής καθώς και τη δυνατότητα κατοχύρωσης ισόβιας σύνταξης.
 • Το ποσό του εφάπαξ που μπορείτε να εισπράξετε εναλλακτικά της σύνταξης στη λήξη του προγράμματος.
 • Οι ιδανικές ετήσιες εισφορές που ταιριάζουν στο προφίλ του ασφαλισμένου με βάση: τη σύνταξη που έχει επιλεγεί, το εφάπαξ αλλά και τη ηλικία που επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί.
 • Πίνακας με τις συνολικές καταβληθέντες εισφορές σας για όλη τη διάρκεια αποταμίευσης και σύγκριση με το ποσό εφάπαξ που θα λάβει στη λήξη του προγράμματος αλλά και τη συνολική αξία των καταβολών της σύνταξης για όλη τη διάρκεια της συνταξιοδότησής.
 • Αναλυτική έκθεση εξάλειψης της επίδρασης του πληθωρισμού με υπολογισμένες έκτακτες καταβολές.
 • Αναλυτικός πίνακα εξαγοράς από το 2ο έτος και για κάθε έτος για όλη τη διάρκεια της αποταμιευτικής περιόδου.
 • Αναλυτική έκθεση με την αύξηση των ασφαλίστρων εφόσον γίνει επιλογή της αναπροσαρμογής ασφαλίστρων.
 • Η ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση αναπηρίας και κατοχύρωση της σύνταξης και του εφάπαξ.
 • Την ασφαλιστική εταιρία πάροχο του προγράμματος.
 • Οι Όροι του συμβολαίου που θα παραλάβετε.
 • Ο υπολογισμός του επιπλέον κόστους εξασφάλισης του ενδεδειγμένου ποσού εφάπαξ και σύνταξης για κάθε χρόνο αναβολής της έναρξης
 • Έκπτωση 10% στις ασφαλίσεις οχημάτων για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Η παραπάνω συνταξιοδοτική έκθεση συναρτήση του πλάνου του ασφαλισμένου αποτελεί το προς υλοποίηση συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

Η ασφαλής καθοδήγηση με σωστές επιλογές, εξασφαλίζει την επιτυχία του συνταξιοδοτικού προγράμματος, τη βιωσιμότητά του και τον υπολογισμό της σύνταξης, του εφάπαξ και της ηλικίας συνταξιοδότησης με τα σωστά κριτήρια. Ο ασφαλισμένος καθοδηγείται σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού του πλάνου συνταξιοδότησης και αποφεύγει έτσι τη χρήση ενός απλού προγράμματος υπολογισμού το οποίο και δύσχρηστο γίνεται και πραγματεύεται έννοιες σημαντικές για τη ζωή του δίχως να τις επεξηγεί και δίχως να επικεντρώνεται στα σημαντικά.

Ανακεφαλαιώνοντας

Που πραγματοποιούνται τα συνήθη λάθη κατά τον υπολογισμό της σύνταξης και του εφάπαξ

 • Στο ύψος των εισφορών που αρχικά δηλώνει ο ασφαλισμένος και είναι υψηλότερο από αυτό που βιώσιμα μπορεί να υποστηρίξει μακροπρόθεσμα. Στις συνταξιοδοτικές εκθέσεις οι εισφορές υπολογίζονται από το 8% έως το 10% του εισοδήματος του ασφαλισμένου.
 • Η συνήθης πρακτική από τράπεζες και ασφαλιστικές να προεπιλέγουν την αναπροσαρμογή ασφαλίστρων στα συνταξιοδοτικά προγράμματα από 3% έως 4% κάθε χρόνο για την καταπολέμηση του φαινομένου του πληθωρισμού. Αυτή η πρακτική ελλοχεύει κίνδυνο για οικονομικό εκτροχιασμό του προγράμματος αφού, πρόγραμμα 20ετίας με εισφορές 800€ το χρόνο θα φτάσει ούτε λίγο ούτε πολύ το 10 έτος τα 1043€, το 15ο 1210€ ενώ το τελευταίο 1402€.
 • Στις συνταξιοδοτικές εκθέσεις η τεχνική της αναπροσαρμογής χρησιμοποιείται έπειτα από προσεκτικό σχεδιασμό ενώ προτιμάτε ο υπολογισμός προσχεδιασμένων εκτάκτων καταβολών διατηρώντας παράλληλα το ποσό των εισφορών σταθερό για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
 • Λανθασμένη επιλογή ηλικίας συνταξιοδότησης. Η επιλογή της ηλικίας είναι μείζονος σημασίας για το πρόγραμμα αφού υποδηλώνει ταυτόχρονα και τα έτη αποταμίευσης. Η διαφορά ωστόσο στις εισφορές και στο τελικό αποτέλεσμα μπορεί να αλλάξει εντελώς την εικόνα ενός συνταξιοδοτικού αφού 1 και μόνο επιπλέον έτος ανατοκίζει όλο το συσσωρευμένο ποσό και μειώνει αισθητά τις ετήσιες εισφορές του προγράμματος καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος.
 • Η επιλογή του ποσού της σύνταξης. Η οποία αν και υποκειμενική δε μπορεί να ξεφύγει από τα εισοδηματικά όρια του ασφαλισμένου. Ρυθμίζεται με βάση την αρχή της εισοδηματικής αναλογικής και ορίζει ως συμπληρωματική σύνταξη ποσό 20 έως 25 % του εισοδήματος του ασφαλισμένου. Κρατήστε ότι η ιδιωτική σύνταξη είναι συμπληρωματική και σκοπός της είναι να συμπληρώσει τη δημόσια σύνταξη όχι να την αντικαταστήσει.

Συνταξιοδοτικό πλάνο σχεδιασμός

Μέσω της  πλατφόρμας μας μπορείτε online να σχεδιάσετε το ιδανικό για εσάς πλάνο συνταξιοδότησης, με σωστές κατευθύνσεις.

Οι ειδικοί μας θα αναλάβουν το σχεδιασμό της συνταξιοδοτικής σας έκθεσης εντός 24 ωρών, με ιδανικά και βιώσιμα κριτήρια για εσάς.