Παρακαλούμε συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα για το σχεδιασμό του συνταξιοδοτικού σας προγράμματος.

Τα στοιχεία που σας ζητούνται είναι απολύτως διασφαλισμένα, η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι μια πολύ σοβαρή για εμάς προυπόθεση για τη δημιουργία και λειτουργία της πλατφόρμας. Η ενημέρωσή σας για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού θα γίνει μέσω Ε-mail.

Η Έκθεση Συνταξιοδότησης που σχεδιάζουμε για εσάς αποτελεί τη πρώτη στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά έκθεση που παράγει νέα δεδομένα και θέτει νέες βάσεις αναβαθμίζοντας τη ποιότητα των ασφαλιστικών υπηρεσιών. Εκπονείται  από πιστοποιημένους ασφαλιστικούς συμβούλους με συγκεκριμένα πρότυπα με σκοπό να συμπληρώσουν αλλά και να αναβαθμίσουν τη ποιότητα της πληροφορίας που φθάνει στους ασφαλισμένους μας δημιουργώντας μια πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα για το τι προσφέρουμε και τι οφέλη αποκομίζουν.

Η έκθεση συνταξιοδότησης αποτελεί ταυτόχρονα τη πρόταση για το συνταξιοδοτικό σας πρόγραμμα. Σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που έχετε υποβάλλει στη φόρμα συνταξιοδότησης και υλοποιείται με τη χρήση σύγχρονων αλγορίθμων και συγκεκριμένων μεθοδολογιών.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πρόγραμμα για τον ασφαλισμένο μας στα  μέτρα του, παίρνοντας το μέγιστο των επιλογών που έχει σήμερα, με τη καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη πρόταση της αγοράς.

H Έκθεση Συνταξιοδότησης που συντάσσουμε περιλαμβάνει :

 • Την ιδανική ηλικία συνταξιοδότησής σας με βάση την επιθυμητή που έχετε επιλέξει εσείς σε συνάρτηση: με το ποσό της σύνταξης, το εφάπαξ και τις εισφορές που μπορείτε  βιώσιμα να υποστηρίξετε.
 • Την εκτιμώμενη δημόσια σύνταξη που θα λάβετε (εθνική και ανταποδοτική) βάση της οποίας θα υπολογιστεί και η ιδιωτική ως συμπληρωματική.
 • Περιλαμβάνει επίσης τις επιλογές καταβολής της ιδιωτικής σύνταξης καθώς και τη δυνατότητα κατοχύρωσης ισόβιας σύνταξης.
 • Το ποσό του εφάπαξ που μπορείτε να εισπράξετε εναλλακτικά της σύνταξης στη λήξη του προγράμματος.
 • Τις ιδανικές ετήσιες εισφορές που ταιριάζουν στο προφίλ σας με βάση: τη σύνταξη που έχετε επιλέξει, το εφάπαξ αλλά και τη ηλικία που επιθυμείτε να συνταξιοδοτηθείτε.
 • Πίνακα με τις συνολικές καταβληθέντες εισφορές σας για όλη τη διάρκεια αποταμίευσης και σύγκριση με το ποσό εφάπαξ που μπορείτε να λάβετε στη λήξη του προγράμματος.
 • Το ποσό του bonus δεκαετίας και λήξης που κατοχυρώνετε.
 • Πίνακα με τα συνολικά έξοδα διαχείρισης του προγράμματος για όλη τη διάρκειά του.
 • Αναλυτική έκθεση εξάλειψης της επίδρασης του πληθωρισμού.
 • Αναλυτικό πίνακα εξαγοράς από το 1ο έτος και για κάθε έτος για όλη τη διάρκεια της αποταμιευτικής περιόδου.
 • Ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση αναπηρίας και κατοχύρωση της σύνταξης και του εφάπαξ.
 • Την ασφαλιστική εταιρία πάροχο του προγράμματος.
 • Τους Όρους του συμβολαίου που θα παραλάβετε.
 • Υπολογισμός του επιπλέον κόστους εξασφάλισης του ενδεδειγμένου ποσού εφάπαξ και σύνταξης για κάθε χρόνο αναβολής της έναρξης.
 • Έκπτωση 10% στις ασφαλίσεις οχημάτων για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκθεση συνταξιοδότησης που σχεδιάζουμε παρέχει : σταθερές καταβολές, υψηλή ανταπόδοση, εγγυημένο bonus και ασφαλιστική προστασία.


Mε την εγγύηση και φερεγγυότητα που προσφέρει η

 

Συμπλήρωση φόρμας

Σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις υποδείξεις που δίδονται στα υπομνήματα κάτω απο κάθε κενό προς συμπλήρωση.

Οι υποδείξεις θα σας καθοδηγήσουν ώστε να συμπληρώσετε σωστά τη φόρμα διδοντάς μας τη σωστή εικόνα για την έκθεση συνταξιοδότησης που θα συντάξουμε για εσάς.

 • Στοιχεία Ασφαλισμένου

 • DD slash MM slash YYYY
  Επιλέξτε την ημερομηνία γέννησης σας. Η ηλικία σας παίζει καθοριστικό ρόλο σαν ηλικία βάσης για την έναρξη της αποταμιευτικής περιόδου του συνταξιοδοτικού προγράμματος.
 • Η δήλωση του επαγγέλματός σας είναι απαραίτητη για τον σχεδιασμό της Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων σε περίπτωση αναπηρίας.
 • Ανάλυση Αναγκών

 • Επιλέξτε τα χρόνια των ενσήμων σας ή των χρόνων ασφάλισης σας αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας. Θα μας βοηθήσει στον υπολογισμό της ηλικίας συνταξιοδότησής σας απο τα δημόσια ταμεία. Εάν δεν έχετε έτη εργασίας με ασφάλιση επιλέξτε τη πρώτη επιλογή.
 • Επιλέξτε με προσοχή τα έτη των ενσήμων σας από το 2002 μέχρι σήμερα. Θα μας βοηθήσει στον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης του δημοσίου. Εάν δεν έχετε έτη εργασίας με ασφάλιση επιλέξτε τη πρώτη επιλογή.
 • Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε ηλικία επιθυμείτε. Η ηλικία συνταξιοδότησης ορίζει ταυτόχρονα και τα χρόνια αποταμίευσης. Όσα περισσότερα τα χρόνια της αποταμίευσης τόσο μεγαλύτερο και το συσωρευτικό κεφάλαιο αλλά και ο ανατοκισμός των κεφαλαίων που συνεπάγεται υψηλότερη σύνταξη και εφάπαξ. Η ελάχιστη διάρκεια ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος ορίζεται σε 10 έτη.
  Επιλέξτε ενδεικτικά τι σας ενδιαφέρει να λάβετε κατά τη λήξη του συνταξιοδοτικού προγράμματος. Στην έκθεση που σχεδιάζουμε περιλαμβάνονται και οι δύο προτάσεις.
 • Επιλέξτε ποιό θα ήταν το ιδανικό ποσό εφάπαξ για εσάς. Το εφάπαξ δίνεται εναλλακτικά της σύνταξης στη λήξη της περιόδου αποταμίευσης.
 • Το ποσό της ιδανικής σύνταξης είναι κάτι το υποκειμενικό. Ωστόσο για το σχεδιασμό ενός βιώσιμου συνταξιοδοτικού στοχεύουμε στο 20% του τωρινού μηνιαίου μας εισοδήματος που θα μας επιτρέψει να διατηρήσουμε το βιοτικό μας επίπεδο κατά τη συνταξιοδότηση. Για παράδειγμα κάποιος που αμοίβεται με 800€ το μήνα μπορεί να επιλέξει ποσό ιδιωτικής σύνταξης κοντά στα 160€. Κάποιος που αμοίβεται με 1000€, ποσά σύνταξης στα 200€ κ.ο.κ
 • Το ποσό της αποταμίευσης σας μπορεί να ξεκινά από 70€/μήνα. Είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια του προγράμματος δίχως ηλικιακές αυξήσεις ή κλίμακες. Οι σχεδιαστές θα προσαρμόσουν το συνταξιοδοτικό σας πρόγραμμα με βάση το ποσό αυτό, την ηλικία συνταξιοδότησης και τη σύνταξη που επιθυμείτε. Προσοχή. Στοχεύεστε σε ποσά έως το 8% του μηνιαίου σας εισοδήματος που θα καθιστούν βιώσιμο το συνταξιοδοτικό σας πρόγραμμα. Για παράδειγμα: κάποιος που αμοίβεται με 1000€ μπορεί να επιλέξει ποσά μέχρι 80€ το μήνα, κάποιος με 1200€ μηνιαίο είσόδημα μέχρι 96€ κ.ο.κ
  Eπιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο καταβολής των εισφορών σας.
 • Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Μπορείτε στα σχόλια να αναφέρετε οτιδήποτε επιθυμείτε να περιλαμβάνεται επιπλέον εντός της έκθεσης του συνταξιοδοτικού προγράμματος, οποιαδήποτε απορία έχετε και οτιδήποτε επιθυμείτε να γίνει γνωστό στο σχεδιαστή του προγράμματος.
  Επιλέξτε τη πηγή απ' όπου μάθατε για τη πλατφόρμα μας. Η επιλογή σας μας βοηθά στην εξέλιξη μας.
  Τα τελευταία άρθρα, στατιστικά και νέα του Ιδιωτική Σύνταξη.gr στο email σας

Με την ΑΠΟΣΤΟΛΗ αποδέχεστε τους  Όρους Xρήσης