Οι Εκθέσεις των προγραμμάτων που παρέχουμε αποτελούν τις πρώτες στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά σύγχρονες εκθέσεις που παράγουν νέα δεδομένα και θέτουν νέες βάσεις αναβαθμίζοντας τη ποιότητα των ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Εκπονούνται  από πιστοποιημένους ασφαλιστικούς συμβούλους με συγκεκριμένα πρότυπα με σκοπό να συμπληρώσουν αλλά και να αναβαθμίσουν τη ποιότητα της πληροφορίας που φθάνει στους ασφαλισμένους μας δημιουργώντας μια πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα για το τι προτείνουμε και τι οφέλη αποκομίζουν.

Οι εκθέσεις αποτελούν ταυτόχρονα τη πρόταση για το εκάστοτε πρόγραμμα : συνταξιοδοτικό, αποταμιευτικό, παιδικό αποταμιευτικό ή επενδυτικό. Σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που έχετε υποβάλλει στην εκάστοτε φόρμα και υλοποιούνται με τη χρήση σύγχρονων αλγορίθμων και συγκεκριμένων μεθοδολογιών.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πρόγραμμα για τον ασφαλισμένο μας στα  μέτρα του, παίρνοντας τον μέγιστο των επιλογών που έχει σήμερα, με τη καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη πρόταση της αγοράς.

Συγκεκριμένα οι εκθέσεις που σχεδιάζουμε :

Έκθεση Συνταξιοδοτικού Προγράμματος

Έκθεση Αποταμιευτικού Προγράμματος

Έκθεση Παιδικού Αποταμιευτικού Προγράμματος

Έκθεση Επενδυτικού Προγράμματος