Συνεχής είναι τα τελευταία έτη η αναφορές στις συντάξεις, το ψαλίδισμα που δέχονται κάθε τόσο οι συνταξιούχοι στις απολαβές τους και φυσικά οι τροποποιήσεις των ασφαλιστικών ταμείων.

Στατιστικά οι μειώσεις στις συντάξεις, κύριες και επικουρικές φτάνουν έως 40% και ουσιαστικά έχουν αλλάξει όλο το προγραμματισμό της ζωής των συνταξιούχων. Τεράστιες  μειώσεις και καταργήσεις έχουν γίνει και στα εφάπαξ, που πολλοί περίμεναν για να ενισχύσουν την οικογένειά τους αλλά και να προβούν σε αγορές που στερηθήκανε στη περίοδο της εργασίας τους λόγω των υποχρεώσεών τους.

Τα παραπάνω σε συνάρτηση με την αβεβαιότητα γύρω από την ανάκαμψη των ασφαλιστικών ταμείων και η σαφή κατεύθυνση για περαιτέρω μειώσεις στις συντάξεις του αύριο, έχουν οδηγήσει πολλούς στη σκέψη της ιδιωτικής σύνταξης ως μια καλή συμπληρωματική εναλλακτική για την εποχή της συνταξιοδότησης.

Ας εξετάσουμε όμως τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συνταξιοδότηση σήμερα και θα ξεδιπλώσουμε στη συνέχεια τις τοποθετήσεις  που διακρίνονται από το τίτλο.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη δημόσια σύνταξη

Η δημόσια σύνταξη είναι καθαρά αναδιανεμητική, που σημαίνει ότι οι σημερινοί εργαζόμενοι καλύπτουν με τις εισφορές τους, τη νοσοκομειακή τους περίθαλψη και τις συντάξεις και τη περίθαλψη των τωρινών συνταξιούχων.

Ένας παράγοντας λοιπόν που επηρεάζει θετικά ή αρνητικά το ποσό της σύνταξης είναι ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων και η συσχέτιση τους (αναλογία) με τους συνταξιούχους.

Παλαιότερα αντιστοιχούσαν 4 εργαζόμενοι για κάθε ένα συνταξιούχο, σήμερα με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας  και με τους νέους να μεταναστεύουν η αναλογία είναι μικρότερη από 2 προς 1. 

Δεύτερος παράγοντας είναι το δημογραφικό πρόβλημα. Ο πληθυσμός μας ‘’γερνάει’’, με ότι αυτό συνεπάγεται για την αναλογία εργαζομένων και συνταξιούχων στο μέλλον. Ταυτόχρονα το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται με αποτέλεσμα να αυξάνονται και τα χρόνια συνταξιοδότησης.

Ορισμένοι τρόποι εξισορρόπησης των απαιτήσεων που προτείνονται για κάλυψη των συντάξεων και της περίθαλψης είναι η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών από τη πλευρά των εργαζομένων, η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και οι μειώσεις στα ποσά των συντάξεων. Ωστόσο οι επιλογές αυτές δημιουργούν δυσμενείς συνθήκες στην αγορά αφού στερούν κεφάλαια από την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και αυξάνουν το κόστος παραγωγής επιβραδύνοντας την οικονομία.

Τρίτος παράγοντας η οικονομική κρίση, η οποία έχει επηρεάσει σαφώς τις συντάξεις αφού η μείωση της κατανάλωσης έχει οδηγήσει σε μείωση των εσόδων με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας και ένα μεγάλο ποσοστό ελευθέρων επαγγελματιών να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ασφαλιστικές τους εισφορές. Κατά τα χρόνια της κρίσης η ανεργία έχει φτάσει το 26% ενώ ο αριθμός των συνταξιούχων αυξάνεται λόγω κατοχυρώσεων σύνταξης και εθελούσιων εξόδων.

Αυτά εν ολίγοις και πολύ απλοϊκά, είναι το κλίμα που συνθέτει τη τωρινή αλλά και θα συνθέτει και τη μελλοντική κατάσταση.

Οι παράγοντες που αναφέραμε πλην του έντονου δημογραφικού προβλήματος μπορούν να επηρεαστούν με ανάκαμψη της οικονομίας  βελτιώνοντας τις συνθήκες από τις οποίες  θα υπολογιστούν οι μελλοντικές συντάξεις, αναθεωρώντας τες.

Η λύση στο θέμα της σύνταξης είναι η συνδυαστική συνταξιοδότηση, παράλληλα και από τη δημόσια και την ιδιωτική ασφάλιση.

Οι διαφορές  μεταξύ τους είναι αρκετές αφού η μεν δημόσια είναι αναδιανεμητική ενώ η ιδιωτική καθαρά ανταποδοτική.

Το γιατί δε μπορούμε να βασιστούμε μόνο στη δημόσια σύνταξη λίγο πολύ το εξηγήσαμε, τώρα θα αναλύσουμε γιατί δε μπορούμε να βασιστούμε εξ ολοκλήρου στην ιδιωτική σύνταξη απορρίπτοντας εντελώς τη δημόσια.

Η ιδιωτική σύνταξη έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα σε αντίθεση με τη δημόσια που όπως αναφέραμε έχει αναδιανεμητικό, αυτό σημαίνει ότι επί της ουσίας αποταμιεύουμε για τον εαυτό μας. Θα πρέπει για παράδειγμα να αποταμιεύσουμε από τα 30 μας 273€ το μήνα για να  βασιστούμε εξ ολοκλήρου στην ιδιωτική σύνταξη και να συνταξιοδοτηθούμε στα 65 μας χρόνια με ποσό σύνταξης τα 806€. Μπορεί για κάποιους να ακούγετε συμφέρον αν αναλογιστεί ότι σχεδόν τριπλασιάζει τα χρήματα που δίνει, ή μπορεί να λάβει εναλλακτικά της σύνταξης 166.345€ ως εφάπαξ. Δε μπορούν όμως σε αυτά τα χρήματα εισφορών να ανταπεξέλθει η συντριπτική πλειοψηφία, συν του οτι θα πρέπει να προνοήσουν και για τη περίθαλψή τους ιδιωτικά.  Οι εισφορές λοιπόν είναι για τη συντριπτική πλειοψηφία απαγορευτικές για να ανταπεξέλθουν, απορίπτωντας εντελώς τη δημόσια ασφάλιση. Ένας ακόμη βασικός λόγος είναι οτι η δημόσια ασφάλιση παραμένει και θα παραμένει υποχρεωτική και στο μέλλον.

Ο συνδυασμός εξασφαλίζει το μέγιστο κέρδος για τον ασφαλιζόμενο

Έστω ότι έχουμε σαν παράδειγμα ένα μισθωτό που αμείβεται με 900€ το μήνα. Η δημόσια σύνταξη που θα λάβει με 30 έτη ασφάλισης θα υπολογίζεται σε 385€ για την εθνική σύνταξη και 900Χ27,79%=250,11€ για την ανταποδοτική, συνδυαστικά 635€. Ο βαθμός αναπλήρωσης του εισοδήματός του θα φθάνει τo 70,5% σε σχέση με το μισθό του.

Ρόλος της ιδιωτικής σύνταξης όπως αναφέραμε  είναι να συμπληρώσει την δημόσια σύνταξη.

Υπολογίζουμε λοιπόν την ιδιωτική σύνταξη βάση της εισοδηματικής αναλογικής στο 20% του μισθού του ασφαλισμένου με εισφορές όχι υψηλότερες από το 8% του μηνιαίου του εισοδήματος. Με το τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε ένα συνδυαστικό ποσό σύνταξης (ιδιωτικής και δημόσιας) όσο πιο κοντά στο προ-συνταξιοδότησης μισθό. Με αυτό το σχεδιασμό ο ασφαλισμένος θα μπορέσει να διατηρήσει το βιοτικό του επίπεδο, με τις ίδιες συνήθειες και δραστηριότητες που είχε και πριν.

Ο ασφαλισμένος του παραδείγματος μπορεί να συνταξιοδοτηθεί ιδιωτικά ακόμη και νωρίτερα από τα 67 του, με 200€ ιδιωτική σύνταξη το μήνα έτσι ώστε συνδυαστικά με την έλευση της δημόσιας σύνταξης να λαμβάνει 835€. Του δίνεται επίσης η δυνατότητα να λάβει εναλλακτικά της ιδιωτικής σύνταξης ένα καλό εφάπαξ της τάξης των 40.000€.

Αυτός σήμερα ο συνδυαστικός τρόπος είναι ο μοναδικός, ενδεδειγμένος και εγγυημένος τρόπος για το προγραμματισμό της συνταξιοδότησής σας.

Ο ρόλος μας είναι να σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Με επαρκή ποσά σύνταξης που μπορείτε να υποστηρίξετε βιώσιμα με σταθερές εισφορές και με ηλικία συνταξιοδότησης όσο γίνεται πιο νωρίς, ώστε να σας επιτρέψει να απολαύσετε περισσότερο τα χρόνια μπροστά σας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε ή να κλείσετε ραντεβού για το σχεδιασμό της δικής σας συνταξιοδοτικής πρότασης στο 210-57 11 918.

Email : info@idiotiki-syntaxi.gr

Η πλατφόρμα μας σας δίνει ακόμη τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς την ιδανική προσφορά συνταξιοδότησης.