Ένα συχνό φαινόμενο που παρουσιάζεται το τελευταίο καιρό όταν κάποιος επιθυμεί να ξεκινήσει ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα και απευθύνεται σε ασφαλιστικούς συμβούλους ή τράπεζες  είναι να του παρουσιάζονται ασυνήθιστα υψηλά κεφάλαια στη λήξη του προγράμματος σαν εφάπαξ όπως επίσης και αρκετά υψηλή σύνταξη σε σχέση με τις εισφορές που θα καταβάλλει. Επειδή ο ενδιαφερόμενος δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τις διαφοροποιήσεις, με το παρόν άρθρο θα προσπαθήσουμε να σας διαφωτίσουμε για διάφορες παραμέτρους τις οποίες και θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα.

Δώστε προσοχή.

Για να κατανοήσουμε πως λειτουργεί η ιδιωτική σύνταξη πρέπει να αντιληφθούμε κάποια βασικά θέματα.

Η ιδιωτική σύνταξη είναι συμπληρωματική. Σκοπός της είναι να συμπληρώσει τη δημόσια σύνταξη, όχι να την αντικαταστήσει. Έτσι τα ποσά που μπορούν βιώσιμα από ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα να δοθούν με τη μορφή σύνταξης στον ασφαλισμένο έχουν όρια που θέτονται από τις ίδιες τις οικονομικές του δυνατότητες. Τα όρια της ιδιωτικής σύνταξης κυμαίνονται στο 20% του εισοδήματος του ασφαλισμένου και αυτό διότι υψηλότερα ποσοστά θα επηρεάσουν προς τα πάνω τις ετήσιες εισφορές που θα πρέπει να καταβάλλει, ξεφεύγοντας από το ιδανικό 8% με 10% επί του εισοδήματός του, απειλώντας τη βιωσιμότητα του προγράμματος στο μέλλον.

Βλέπε: εισοδηματική αναλογική.

Οι ιδιωτικές συντάξεις των 400 και 500 €  σε έναν ασφαλισμένο με μέσο εισόδημα 1000€ ελλοχεύουν ανακρίβειες και προμηνύουν τουλάχιστον ερασιτεχνισμό στο σχεδιασμό του προγράμματος.

Τα αποτελέσματα με ασυνήθιστα υψηλές συντάξεις μπορεί να οφείλονται:

Πρώτον στη μεγάλη θεωρητική μέση απόδοση που υπόσχονται κάποιες εταιρίες, 4% , 5% ή και 7 %, που προσοχή όμως δεν είναι εγγυημένες και είναι συνδεδεμένες με ΟΣΕΚΑ (επενδύσεις στη κεφαλαιαγορά). Ο ασφαλισμένος ουσιαστικά κερδίζει σε αποδόσεις μόνο όταν τις πετυχαίνει η ασφαλιστική εταιρία, με τη  χειρότερη περίπτωση να διακινδυνεύονται τα χρήματά του, ή απλώς να μη καρπώνεται οποιαδήποτε απόδοση όποτε αυτή δεν επιτυγχάνεται. Αναζητήστε ασφαλιστικές εταιρίες που εγγυώνται την απόδοση για τον ασφαλισμένο τους με εγγυημένο επιτόκιο.

Δεύτερον μπορεί να έχει επιλεγεί τα ετήσια ασφάλιστρα να αυξάνονται με ένα ποσοστό της τάξης του 2% έως 4 %, πράγμα που σημαίνει ότι ξεκινώντας κάποιος με 800 ευρώ το χρόνο αποταμιεύσεις και ηλικία 28 ετών, να φτάσει να πληρώνει ούτε λίγο ούτε πολύ 2.000 ευρώ το χρόνο, το τελευταίο έτος πριν τη συνταξιοδότηση στα 60 του.

Η φιλοσοφία μας σαν σύμβουλοι είναι ότι το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα πρέπει να διατηρείται βιώσιμο καθόλη τη διάρκειά του, εδώ δεν υπάρχουν κλίμακες όπως στον ΕΦΚΑ, σχεδιάζουμε το μέλλον με σκοπό την επιτυχία του προγράμματος για παροχή σύνταξης και εφάπαξ, διασφαλίζοντας το πρόγραμμα όσο το δυνατό περισσότερο, ο προσεκτικός σχεδιασμός και η προσέγγιση με σύνεση στο θέμα των εισφορών είναι θέμα κλειδί.

Από εμάς λαμβάνεται προσφορές με εγγυημένες ετήσιες αποδόσεις, δίχως ρίσκο, με υψηλό εγγυημένο επιτόκιο 2.5% και ποσό σύνταξης και εφάπαξ γνωστό σε εσάς εξ αρχής και με δέσμευση συμβολαίου.

Διαβάστε επίσης τις εγγυήσεις που δίδονται στους ασφαλισμένους για τις αποταμιεύσεις τους και τι προβλέπει η ελληνική νομοθεσία.

Πώς υπολογίζεται η ιδανική ιδιωτική σύνταξη.

Σχεδιασμός online του ιδανικού συνταξιοδοτικού πλάνου υπό τις κατευθύνσεις μας.