Ο δείκτης ανταπόκρισης σε έκτακτα έξοδα παρουσιάζει το πόσο ευάλωτα είναι τα ελληνικά νοικοκυριά σε έκτακτα έξοδα στα οποία δε μπορούν να ανταπεξέλθουν διακινδυνεύοντας να βυθιστούν κάτω απο τα όρια της φτώχειας.

Αναλυτικά ο πίνακας με το συνολική μεταβολή στο σύνολο του πληθυσμού από το 2007 έως το 2020.

Οι αυξήσεις που παρατηρούνται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες είναι ραγδαία στη χώρα μας. Ειδικότερα στο σύνολο το 2007 δυσκολίες θα αντιμετώπιζαν το 29,6% του πληθυσμού ενώ από το 2014 μέχρι και το 2020 το ποσοστό εκτοξεύετε και παραμένει σταθερά άνω του 50%.

Η μεταβολή σε νοικοκυριά ένος ατόμου από το 2007 έως το 2020 :

Inability to face unexpected financial expenses sinlge person

Η μεταβολή σε νοικοκυριά με άτομο ηλικίας 65 ετών και άνω :

Inability to face unexpected financial expenses – Over 65 years old

Η μεταβολή για μονογονεακές οικογένειες :

Inability to face unexpected financial expenses Single person with dependent child

 

Πηγή:https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do