Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Γενική διεύθυνση Ιδιωτική-Σύνταξη.gr

Οι συνεχείς περικοπές στα ποσά των συντάξεων, η μείωση των επικουρικών και η κατάργηση των εφάπαξ καθώς επίσης και οι κωλυσιεργίες που συνοδεύουν την απόδοση της δημόσιας σύνταξης έχουν δημιουργήσει έντονη ανασφάλεια για τη συνταξιοδοτική προοπτική των σημερινών εργαζομένων – ασφαλισμένων. Εν μέσω της ανασφάλεια αυτής και υπό το φόβο της ανεπάρκειας της μελλοντικής σύνταξης για μια αξιοπρεπή διαβίωση, μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας έχει ωθηθεί στην αναζήτηση ενός ιδιωτικού συνταξιοδοτικού συμβολαίου.

Η αναζήτηση αυτή τους έχει οδηγήσει στα εξουσιοδοτημένα δίκτυα παροχής συνταξιοδοτικών προγραμμάτων που υποστηρίζονται από ασφαλιστικούς συμβούλους, πρακτορεία ασφαλίσεων καθώς και το σύστημα bancassurance των τραπεζών.

Σημερινό θέμα είναι οι διαφορές ως προς τη προεργασία, τη ποιότητα των υπηρεσιών, καθώς και το service που καθοδηγούν, ενημερώνουν και συνοδεύουν αντίστοιχα τον ασφαλισμένο στην επιτυχημένη επιλογή, υλοποίηση και πορεία του προς την ιδιωτική συνταξιοδότηση.

Η τράπεζες σήμερα

Το τραπεζικό σύστημα έχει πληγεί σε τεράστιο βαθμό τα τελευταία έτη συνέπεια της οικονομικής κρίσης. Οι πάλε ποτέ κερδοφόρες για το τραπεζικό σύστημα οικονομικές υπηρεσίες που προσέφερε (διαφόρων ειδών δάνεια, πιστωτικές κάρτες κτλ) έχουν περιοριστεί δραματικά, βρίσκοντας απέναντι τους τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες και το τεράστιο θέμα ρευστότητας που μαστίζει την αγορά.

Είναι σωστό να αναφέρουμε ότι από τα παραπάνω οι τράπεζες κατέγραψαν και σημαντικές ζημίες, φέρνοντας παράλληλα απέναντί τους με δικαστικές διαμάχες δανειολήπτες καθώς και κατόχους καρτών οι οποίοι ήταν ανήμποροί να συνεχίσουν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Τα επιτόκια από την άλλη που προσφέρουν σήμερα για τη διατήρηση ταμιευτηρίων και προθεσμιακών λογαριασμών τείνουν να είναι εξαιρετικά χαμηλά δίχως να προσφέρουν κάποιο επενδυτικό ενδιαφέρον για τους καταθέτες.

Ο συνδυασμός λοιπόν της δραματικής μείωσης των παραδοσιακών προϊόντων της τράπεζας σε συνδυασμό με την ανάγκη εξεύρεσης νέων προϊόντων- υπηρεσιών, έχει οδηγήσει τους ιθύνοντες των τραπεζών να χρησιμοποιούν τα υποκαταστήματα ως δίκτυα προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων, ενθαρρύνοντας κατά κόρον τις πωλήσεις όλων των κλάδων της ιδιωτικής ασφάλισης. Αναφέρουμε κατά κόρον διότι οι τράπεζες ανέκαθεν διέθεταν μέσω των υποκαταστημάτων τους ασφαλιστικά προϊόντα, ωστόσο σήμερα η τάση προσφοράς και πώλησης τους δείχνει να κορυφώνεται έως και να μονοπωλεί, ελλείψη όπως αναφέραμε των παλαιών παραδοσιακών τραπεζικών προϊόντων.

Η συνεργασία μιας τράπεζας με μια αντίστοιχη ασφαλιστική εταιρία για τη προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων αποτελεί σήμερα έναν εμπορικό κανόνα.

Και η βασική ερώτηση

Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις ασφαλιστικές υπηρεσίες που προσφέρουν οι τράπεζες σε σχέση με τα δίκτυα των ασφαλιστικών εταιριών ;

Η απάντηση είναι ναι.

Η προεργασία και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει δραματικά από τον υπάλληλο της τράπεζας και από τον ασφαλιστικό σύμβουλο.

Βλέπεται οι ασφαλιστικές υπηρεσίες μπορεί μεν να ξεκινούν με το σχεδιασμό ενός προγράμματος αλλά δεν τελειώνουν με τη σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αντιθέτως, η σύναψη είναι η αρχή μιας συνεργασίας, το service της οποίας πολλές φορές αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο εχέγγυο ακόμα και από τις ίδιες τις ασφαλιστικές καλύψεις που παρέχει το πρόγραμμα. O κύριος λόγος που παρατηρείται αυτή η διαφορά στις υπηρεσίες έγκεινται στην εμπειρία του ασφαλιστικού συμβούλου και τη γνώση γύρω απο την εφαρμογή των καλύψεων.

Ειδικότερα θα αναφερθούμε στα συνταξιοδοτικά – αποταμιευτικά προγράμματα που είναι και το αντικείμενο της πλατφόρμας μας.

Το τραπεζικό σύστημα ανέκαθεν αποτελούσε ένα δίκτυο διάθεσης προϊόντων που ενθάρρυναν την αποταμίευση, ωστόσο η περίπτωση της συνταξιοδότησης απαιτεί ειδίκευση και βαθιά γνώση των θεμάτων που πραγματεύεται, διότι δεν αποτελεί μια απλή διαδικασία αποταμίευσης.

Ελλείψη της ειδίκευσης και της βαθύτερης γνώσης που απαιτείται για το σχεδιασμό ενός συνταξιοδοτικού προγραμματισμού συχνά παρατηρούνται έντονες διαφοροποιήσεις και σοβαρές παραλήψεις ως προς την ορθή και ολοκληρωμένη ενημέρωση προς τους ενδιαφερόμενους.

Είναι ενδεικτικό ότι επενδυτικά προϊόντα ασφαλιστικών εταιριών συγχέονται από τους ασφαλισμένους με τραπεζικά, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ασφαλιστικά προγράμματα περιοδικών καταβολών συγχέονται ως τραπεζικά καταθετικά προϊόντα δίχως μακροχρόνια δέσμευση με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να ζημιώνονται.

Ακόμη και σχεδιασμοί με συνταξιοδοτικά προγράμματα της ίδιας ασφαλιστικής εταιρίας μπορεί να παρουσιάσουν διαφοροποιήσεις λόγω των παραμετροποιήσεων.

Αναλυτικότερα κατά το σχεδιασμό ενός συνταξιοδοτικού σχεδιασμού ο σχεδιαστής του προγράμματος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του μια πληθώρα από παραμέτρους που περιλαμβάνουν από την ηλικία του ασφαλισμένου, την ηλικία συνταξιοδότησης του καθώς και τον υπολογισμό της δημόσιας σύνταξης (σύμφωνα με το πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο) και με βάση τα αποτελέσματα αυτά και τις επιθυμίες του ασφαλισμένου να σχεδιάζεται το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη συνταξιοδοτική έκθεση που συντάσσουμε εδώ.

Σημεία στα οποία παρατηρούνται συχνότερα διαφοροποιήσεις και παραλήψεις

Η αναπροσαρμογή των εισφορών

Αποτελεί μια πολύ σημαντική παράμετρο μιας και που επί της ουσίας πρόκειται για μια επιλογή η οποία γίνεται στην αρχή του συμβολαίου και ορίζει την ετήσια αύξηση των εισφορών. Η ετήσια αύξηση κυμαίνεται από 3%  έως 4% ανάλογα την ασφαλιστική εταιρία και επιλέγεται με σκοπό την ενίσχυση της αποταμίευσης και την καταπολέμηση του φαινομένου του πληθωρισμού.

Ο κίνδυνος

Συμβόλαιο με εισφορές πρώτου έτους 1200€ και διάρκεια 25ετίας

Έτος Εισφορές
1 1.200,00 €
2 1.236,00 €
3 1.273,08 €
4 1.311,27 €
5 1.350,61 €
6 1.391,13 €
7 1.432,86 €
8 1.475,85 €
9 1.520,12 €
10 1.565,73 €
11 1.612,70 €
12 1.661,08 €
13 1.710,91 €
14 1.762,24 €
15 1.815,11 €
16 1.869,56 €
17 1.925,65 €
18 1.983,42 €
19 2.042,92 €
20 2.104,21 €
21 2.167,33 €
22 2.232,35 €
23 2.299,32 €
24 2.368,30 €
25 2.439,35 €

 

Παρατηρήστε την ανοδική πορεία των εισφορών οι οποίες επί της ουσίας διπλασιάζονται. Εδώ γεννάται φυσικά το ερώτημα αν μπορεί το πρόγραμμα να παραμείνει βιώσιμο με το πέρασμα των ετών ή η ετήσια αυτή αύξηση θα οδηγήσει σε οικονομικό εκτροχιασμό και διακοπή του συμβολαίου.

Κατά το σχεδιασμό του προγράμματος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τόσο το επάγγελμα του ασφαλισμένου όσο και η οικογενειακή του κατάσταση. Κάποιος-α που ακόμη δεν έχει δημιουργήσει οικογένεια μπορεί τώρα, στο παρόν, να διαθέτει περισσότερα χρήματα για αξιοποίηση σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, αυτό όμως πρόκειται να αλλάξει δραματικά όταν αποκτήσει οικογένεια. Το ίδιο ισχύει και για μια οικογένεια που οι γονείς επιθυμούν να συνάψουν ένα συνταξιοδοτικό όμως στο μέλλον προδιαγράφονται τα έξοδα των σπουδών του παιδιού τους.

Αυτό που θέλουμε να κατανοήσετε είναι ότι προγραμματισμοί οι οποίοι ακολουθούν μια αυξητική τάση ως προς τις εισφορές απαιτούν ειδικό σχεδιασμό για να είναι πετυχημένοι.

Προσοχή ωστόσο μιας και που η πλειοψηφία των τραπεζών δεν σχεδιάζουν προγράμματα με σταθερές καταβολές, είτε διότι δεν αποτελεί επιλογή τους, είτε αποσκοπούν στη παρουσίαση αυξημένων αποτελεσμάτων στη λήξη του προγράμματος.

Πώς καταπολεμείται διαφορετικά ο πληθωρισμός ;

Με το σχεδιασμό εκτάκτων καταβολών. Με το τρόπο αυτό ο ασφαλισμένος ενισχύει με ένα εφάπαξ ποσό την αποταμίευσή του όποτε επιθυμεί ο ίδιος, αυξάνοντας έτσι τόσο το τελικό ποσό του εφάπαξ που θα λάβει στη λήξη του συμβολαίου όσο και τη σύνταξή του. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να διατηρεί τις εισφορές του σταθερές για όλη τη διάρκεια του προγράμματος διατηρώντας το προγραμματισμό του βιώσιμο και προβλέψιμο. Η συνταξιοδοτική έκθεση που συνοδεύει το πρόγραμμα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά το προγραμματισμό των εκτάκτων καταβολών ως εναλλακτική στην ετήσια αναπροσαρμογή εισφορών.

Επιτόκια αποταμίευσης και συνταξιοδότησης

Τα επιτόκια είναι οι πρωταγωνιστές των συνταξιοδοτικών – αποταμιευτικών προγραμμάτων.  Χωρίζονται  αναλυτικά σε δύο κατηγορίες: σε αυτά της αποταμιευτικής περιόδου και της συνταξιοδοτικής. Ρωτήστε για αυτά διότι είναι μεγίστης σημασίας, προτιμήστε συνταξιοδοτικά με εγγυημένα επιτόκια απόδοσης, προάγουν αξιοπιστία και φερέγγυότητα ως προς το τελικό ποσό του εφάπαξ και της σύνταξης. Προγράμματα με ενδεικτικές αποδόσεις ελλοχεύουν ρίσκο, το οποιό είναι και το τελευταίο που επιθυμείτε σε ένα συνταξιοδοτικό προγραμματισμό.

Φορολογία

Οι αποδόσεις σε τόκους των  προγραμμάτων εγγυημένων επιτοκίων παραμένουν αφορολόγητες μέχρι το εγγυημένο ποσό του εφάπαξ και της σύνταξης που προβλέπεται εντός του συμβολαίου. Αντιθέτως τα προγράμματα που στοχεύουν στις αποδόσεις από μερίσματα και ενδεικτικές αποδόσεις από τις χρηματαγορές προσφέρουν εγγυήσεις μόνο για τις εισφορές που καταβάλλεται και οι τόκοι τους φορολογούνται με 15%, συμπληρώνουν τεκμήριο και συνυπολογίζονται στο φόρο αλληλεγγύης.

Εγγυημένη σύνταξη και εφάπαξ

Η ορθή και επαγγελματική πρακτική ορίζει ότι σχεδιάζοντας ένα συνταξιοδοτικό προγραμματισμό η τελική πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από συνταξιοδοτική έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά τα εγγυημένα ποσά εφάπαξ και σύνταξης. Ωστόσο όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη παράγραφο μόνο τα συνταξιοδοτικά εγγυημένων επιτοκίων μπορούν να προσφέρουν εγγυημένα αποτελέσματα ως προς το τελικό ποσό της σύνταξης και εφάπαξ, προάγοντας αξιοπιστία και φερεγγυότητα.

Συμπληρωματικές ασφαλιστικές καλύψεις

Συμπληρωματικές ασφαλιστικές καλύψεις όπως η απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων που ενεργοποιείται σε περίπτωση αναπηρίας κατά 67% και επι της ουσίας σας απαλάσσει από την καταβολή των εισφορών σας και η ασφάλιση εισοδήματος που σας καταβάλλει μηνιαίο ποσό – εισόδημα, για όσο χρονικό διάστημα απουσιάζεται από την εργασίας σας με άδεια ιατρού συνέπεια ατυχήματος ή ασθένειας με διάστημα απουσιάς- κάλυψης που φτάνει έως και τα 10 έτη (!)

Πίνακες εξαγοράς

Πρόκειται ουσιαστικά για το πίνακα με τα ποσά που επιστρέφονται στον ασφαλισμένο σε περίπτωση διακοπής του συμβολαίου. Ο πίνακας εξαγοράς θα πρέπει απαραιτήτως να συμπλεριλαμβάνεται εντός της συνταξιοδοτικής προσφοράς που σας παρουσιάζεται, μιας και που θα σας βοηθήσει ώστε να συγκρίνεται με μεγαλύτερη ευχέρεια τα συνταξιοδοτικά διαφόρων ασφαλιστικών εταιριών παρατηρώντας ποιά ασφαλιστική εταιρία εγγυάται την υψηλότερη επιστροφή εισφορών.

Το ποσό των εισφορών

Οι εισφορές που θα καταβάλεται στο συνταξιοδοτικό σας πρόγραμμα δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιλεγεί αυθαίρετα. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως η πορεία μέσα στη ζωή κρύβει νέες ανάγκες και συνεχή αναπροσαρμογή των προτεραιοτήτων μας. Στοχεύστε ιδανικά σε εισφορές που δε θα ξεπερνούν το 8% του μηνιαίου σας εισοδήματος. Η σωστή επιλογή και η αποφυγή υπερβολών στην έναρξη του προγράμματος εξασφαλίζει και τη βιωσιμότητα του προγραμματισμού.

Υπολογισμός δημόσιας σύνταξης

Ο υπολογισμός της δημόσιας σύνταξης αποτελεί πρωταρχικό κομμάτι για το σχεδιασμό της ιδιωτικής συνταξιοδότησης. Ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει ενδείξεις για το ποσό της δημόσιας σύνταξής που κατοχυρώνει με βάση τα έτη ασφάλισής του και το μέσο εισόδημα του από το 2002.

Όπως αντιλαμβάνεστε η ειδίκευση και η εμπειρία είναι αναντικατάστατες, ειδικά σε τόσο σημαντικά θέματα όπως η συνταξιοδότηση και όταν έχουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον με μακρόπνοους σχεδιασμούς όπως είναι τα συνταξιοδοτικά και αποταμιευτικά προγράμματα.

Η αναλυτική ενημέρωση και ο ειδικευμένος σχεδιασμός των προγραμμάτων, ακόμη και η φιλοσοφία πίσω από αυτούς είναι κάτι το οποίο συναντάται σπάνια εντός των τραπεζών.

Τι περισσότερες των περιπτώσεων οι γνώσεις παραμένουν επιφανειακές ενώ περαιτέρω πληροφορίες που αφορούν τη δημόσια συνταξιοδότηση δεν καλύπτονται επαρκώς ( συνολικά ένσημα, διαδοχική ασφάλιση κτλ), κρατήστε ότι η δημόσια σύνταξη αποτελεί βασικό κομμάτι για το σωστό σχεδιασμό της ιδιωτικής συνταξιοδότησης μιας και που η τελευταία λειτουργεί συμπληρωματικά της πρώτης.

Η συνεργασία με ειδικευμένους ασφαλιστικούς συμβούλους θα αποτελέσει για εσάς τη πιο ασφαλή επιλογή, όχι για να αποφασίσετε άμεσα, αλλά για να μπορείτε έπειτα να συγκρίνετε με καλύτερα και πιο βάσιμα κριτήρια. Οι συνεχείς εκπαίδευση και ανανέωση των γνώσεων των ασφαλιστικών συμβούλων γύρω από το συνταξιοδοτικό μπορούν να σας προσφέρουν υγιείς και βιώσιμους εξατομικευμένους σχεδιασμούς, με αξιόπιστα αποτελέσματα.

Το Ιδιωτική Σύνταξη.gr αποτελεί τη πρώτη ειδικευμένη διεύθυνση σχεδιασμού συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών προγραμμάτων. Ιδρύθηκε με σκοπό να σας καθοδηγήσει με ασφάλεια στη μετάβαση προς την ιδιωτική συνταξιοδότηση.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού αποταμιευτικού – συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.