Τα σύγχρονα συνταξιοδοτικά προγράμματα αποτελούν σήμερα τη πρόταση για τη συμπλήρωση του εισοδήματος μας κατά τη δημόσια συνταξιοδότηση.

Χαρακτηριστικό των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων είναι η ανταποδοτικότητα, που σημαίνει ότι ο καθένας αποταμιεύει  για τον εαυτό του, σε αντίθεση με το αναδιανεμητικό σύστημα της δημόσιας συνταξιοδότησης.

Οι εισφορές που καταβάλουν οι ασφαλισμένοι τοκίζονται με σκοπό να τις παραλάβουν με τη μορφή εφάπαξ ή σύνταξης στην ηλικία που έχουν ορίσει εξ αρχής.

Είναι λοιπόν σωστό να αναφέρουμε ότι τα συνταξιοδοτικά προγράμματα αποτελούνται επί της ουσίας από δύο περιόδους : την αποταμιευτική, όπου ο ασφαλισμένος καταβάλει τις εισφορές του και φυσικά τη συνταξιοδοτική όπου και συνταξιοδοτείται.

Σήμερα θα αναλύσουμε μια παράμετρο που αφορά την αποταμιευτική περίοδο μιας και που είναι η σημαντικότερη εκ των δύο και αφορά την αδυναμία συνέχισης του προγράμματος από τον ασφαλισμένο. Αναφέραμε ότι η αποταμιευτική είναι σημαντικότερη διότι η επιτυχημένη αποταμιευτική περίοδος είναι και αυτή που χρίζει με επιτυχία όλο το πρόγραμμα.

Έστω λοιπόν ότι κάποιος ασφαλισμένος έχει ξεκινήσει το συνταξιοδοτικό του προγραμματισμό με ένα πρόγραμμα συνταξιοδότησης. Τι μπορεί να συμβεί ώστε να τον αναγκάσει να διακόψει το πρόγραμμά του;

Η πρώτη περίπτωση στην οποία σίγουρα πάει η σκέψη όλων είναι να χάσει το εισόδημά του. Και πράγματι αυτή είναι μια από τις κυρίαρχες αιτίες για τη διακοπή ενός προγράμματος.

Πέραν από την απώλεια της εργασίας συνέπεια λύσης της εργασιακής του σύμβασης όμως, υπάρχουν και δύο πολύ σημαντικοί λόγοι για τους οποίους ο ασφαλισμένος δε μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται για ένα χρονικό διάστημα.

Αναφερόμαστε στην απώλεια της εργασίας συνέπεια ατυχήματος ή ασθένειας κατά την οποία ο ασφαλισμένος εξαναγκάζεται να απέχει από την εργασία του. Αν ο ίδιος είναι μισθωτός, τότε και μέχρι το διάστημα του ενός μηνός μπορεί να καλυφθεί από το ταμείο του και τον εργοδότη του, όμως αν το διάστημα που χρειάζεται να παραμείνει εκτός είναι μεγαλύτερο, τότε τα πράγματα γίνονται πιο δυσοίωνα. Η περίπτωση δε των ελευθέρων επαγγελματιών είναι ακόμα πιο απαιτητική διότι  η απουσία τους μπορεί να επηρεάσει δραματικά την εργασία τους.

Τι παρέχει επί της ουσίας ένα πρόγραμμα ασφάλισης εισοδήματος;

Παρέχει ημερήσιο – μηνιαίο, σταθερό εισόδημα στον ασφαλισμένο για όσο χρονικό διάστημα -με γνωμάτευση ιατρού είναι ανίκανος να επιστρέψει στα εργασιακά του καθήκοντα, με χρονικό όριο κάλυψης που κυμαίνεται ως και 10 έτη απουσίας.

Η ασφάλιση αυτή δεν είναι νέα. Διατίθεται αρκετά έτη στην ασφαλιστική αγορά ωστόσο με την έλευση των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων η αξία της αποκτά άλλη διάσταση. Βλέπετε τα συνταξιοδοτικά προγράμματα μπορούν να απαλλάξουν τον ασφαλισμένο από την υποχρέωση της καταβολής των εισφορών σε περίπτωση αναπηρίας κατά 67% και για όσο διαρκεί η ανικανότητα του σε αυτό το ποσοστό, όμως τι γίνεται όταν κάποιος είναι ανίκανος προς εργασία και απέχει από την εργασία του 1, 2 ή 3 εβδομάδες από κάποιο ατύχημα ή ασθένεια και η ανικανότητά του δεν υπερβαίνει το 67% ;

Εκεί επεμβαίνει η ασφάλιση εισοδήματος, αποζημιώνοντας τον ασφαλισμένο, αναπληρώνοντάς το εισόδημά του δίνοντας του τη δυνατότητα να καλύψει όχι μόνο τις εισφορές του συνταξιοδοτικού του συμβολαίου αλλά και τα υπόλοιπα μηνιαία πάγια έξοδά του με αποτέλεσμα η απουσία του από την εργασία να έχει όσο το δυνατό μικρότερο αντίκτυπο στον ίδιο αλλά και την οικογένειά του.

H ασφάλιση εισοδήματος συνδυαστικά με το συνταξιοδοτικό προγραμματισμό αποτελούν σήμερα τη πιο ολοκληρωμένη πρόταση οικονομικής εξασφάλισης και διατήρησης του βιοτικού επιπέδου, αφού εξασφαλίζουν το εισόδημα του ασφαλισμένου τόσο για την αποταμιευτική περίοδο (εργασία) όσο και για τη συνταξιοδοτική.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης και ασφάλισης απώλειας εισοδήματος στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού αποταμιευτικού – συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.