Γράφει ο Τόγιας Κωνσταντίνος, Διεύθυνση Ιδιωτική-Σύνταξη.gr

Τι γίνεται με τη φορολογία των ατομικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων;

Είναι ένα ερώτημα το οποίο πολύ εύλογα μας απευθύνουν το τελευταίο καιρό όλο και περισσότεροι χρήστες της ιστοσελίδας μας μιας και αγωνιούν αν τα χρήματα που σκοπεύουν να εμπιστευθούν σε μία ασφαλιστική εταιρία μπορεί να γίνουν στόχος φορολόγησης.

Ξεκινώντας θα αναφέρουμε ότι υπάρχει σαφές νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τη φορολόγηση των ατομικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

Θα θέλαμε να σας επιστήσουμε τη προσοχή, μιας και που η φορολογική προσέγγιση δεν είναι ίδια για όλα τα συνταξιοδοτικά προγράμματα αλλά διαφέρει σε εκείνα με εγγυημένη απόδοση και σε εκείνα των οποίων η απόδοση είναι συνδεδεμένη με επενδύσεις.

Για τα συνταξιοδοτικά προγράμματα ισχύουν φορολογικά τα κάτωθι:

Αφορούν τόσο τη διακοπή του συμβολαίου πριν τη λήξη του όσο και για τη κανονική λήξη και είσπραξη εφάπαξ ή σύνταξης.

 Δεν εμπίπτει σε φορολόγηση το ποσό εξαγοράς στη λήξη του συμβολαίου που θα λάβει ο ασφαλισμένος (μέχρι το ποσό που αποδίδει το εγγυημένο επιτόκιο του συμβολαίου του και ορίζεται ως η εγγυημένη απόδοση) 1054583/1035/Α0012/2.6.2008. Για τυχόν υπεραποδόσεις ( μερίσματα) που θα επιτευχθούν από την ασφαλιστική εταιρία πέραν του ποσού της εξαγοράς στη λήξη του συμβολαίου εφαρμόζεται φορολόγηση ίση με 15% και παρακρατείται από την ασφαλιστική εταιρία απευθείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του 4387-16, ΦΕΚ 85 Α 12-05-2016

”Με την αυτοτελή αυτή φορολόγηση με 15% της υπεραπόδοσης επενδύσεων μαθηματικών αποθεμάτων, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων και δεν υπάρχει άλλη φορολογική επιβάρυνση του ποσού που θα λάβουν, είτε αυτό θα καταβληθεί εφάπαξ, είτε με τη μορφή περιοδικών παροχών (συντάξεων)”. 1054583/1035/Α0012/2.6.2008

Στο  άρθρο 36 του ΚΦΕ δίνεται ο ορισμός του μερίσματος.

Προσοχή όμως, οι υπεραποδόσεις αυτές ναι μεν έχουν ήδη φορολογηθεί και αποδοθεί καθαρές στον ασφαλισμένο αφού έχει παρακρατηθεί ο φόρος από την ασφαλιστική εταιρία, ο ασφαλισμένος όμως υποχρεούται να τις δηλώσει στο Ε1 στο κωδικό 659 διότι υπόκεινται σε φόρο αλληλεγγύης εφόσον το εισόδημά του ξεπερνά συνολικά και αθροιστικά τα 12.000€ σε καθαρό εισόδημα.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 152 παράγραφος 3 του 4364/2016  είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν εγγράφως τον ασφαλισμένο μία φορά το έτος για τη τυχόν υπάρξη ή όχι υπεραποδόσεων.

Το υπόλοιπο ποσό που θα λάβει ως εφάπαξ ή με τη μορφή σύνταξης είναι εξ ολοκλήρου αφορολόγητο.

Τέλος να αναφέρουμε ότι τα χρήματα που παρέχονται με τη μορφή εφάπαξ ή σύνταξης και είναι αποτέλεσμα της εγγυημένης απόδοσης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη τεκμηρίου διότι αποτελούν επενδεδυμένο κεφάλαιο το οποίο και επιστρέφεται και έτσι δεν αναγράφεται στη δήλωση φόρου εισοδήματος. Αντιθέτως όπως αναφέραμε τα ποσά που προκύπτουν από τις υπεραποδόσεις μπορούν να συμπεριληφθούν στη κάλυψη τεκμηρίου.

(Σχετ.έγγρ. 1049513/1005/26-5-2003).

Σε κάθε περίπτωση η φορολόγιση αφορά την υπεραπόδοση και σε καμία περίπτωση το επενδυόμενο κεφάλαιο.

Τι να επιλέξω ;

Συνταξιοδοτικό με εγγυημένο επιτόκιο ή συνδεδεμένο με επενδύσεις

Εάν έχουμε δύο συνταξιοδοτικά προγράμματα, ένα με εγγυημένο επιτόκιο 2.5% και ένα συνδεδεμένο με επενδύσεις και ελάχιστο εγγυημένο 1% τότε έχουμε :

Για κάθε έτος που οι αποδόσεις και των 2 συμβολαίων δεν θα ξεπερνούν το 2.5% ο ασφαλισμένος που έχει επιλέξει το συνταξιοδοτικό που είναι συνδεδεμένο με επενδύσεις θα του παρακρατείτε φόρος υπεραπόδοσης 15% για οτιδήποτε του αποδώσει πάνω από το 1% του εγγυημένου επιτοκίου. Από την άλλη ο ασφαλισμένος με το συνταξιοδοτικό εγγυημένου επιτοκίου καρπώνεται τη συνολική απόδοση αφορολόγητη.

Σε περίπτωση τώρα που οι αποδόσεις ξεπεράσουν το 2.5% τότε φορολογείται κανονικά ο ασφαλισμένος που έχει επιλέξει το συνταξιοδοτικό με επενδύσεις με 15% αφού το εγγυημένο του είναι στο 1% και ότι το υπερβάλλει φορολογείται, ενώ ο ασφαλισμένος με το εγγυημένο επιτόκιο θα φορολογηθεί και αυτός με 15% μόνο για ότι υπερβεί το 2.5%.

Συμπερασματικά τα προγράμματα εγγυημένου επιτοκίου αποτελούν μια πιο συμφέρουσα επιλογή τόσο για άτομα με υψηλά εισοδήματα όσο και για μικρότερα διότι:

  • Προσφέρουν πιο υψηλή μέση απόδοση με συμμετοχή σε υπεραποδόσεις, έτσι άτομα με χαμηλότερα εισοδήματα δεν ρισκάρουν το ποσό της σύνταξη και του εφάπαξ τους
  • Δεν φορολογούνται παρά μόνο αν ξεπεραστεί το εγγυημένο τους επιτόκιο που σημαίνει ότι επωφελείται ο ασφαλισμένος με μεγαλύτερο μέσο επιτόκιο συνολικά και μακροχρόνια από τα προγράμματα που η απόδοσή τους συνδέεται με επενδύσεις
  • Με τα προγράμματα που είναι συνδεδεμένα με επενδύσεις τα άτομα με υψηλά εισοδήματα θα έχουν περαιτέρω επιβαρύνσεις μιας και που οι αποδόσεις που έχουν επιτευχθεί πέραν του μικρού εγγυημένου επιτοκίου θα συμπεριληφθούν στο φόρο αλληλεγγύης τους με βάση τη κλίμακα εισοδήματος στην οποία ανήκουν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης με προγράμματα υψηλού εγγυημένου επιτοκίου στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού αποταμιευτικού – συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς την ιδανική προσφορά.