Γράφει ο Τόγιας Κωνσταντίνος , Διευθυντής Ιδιωτική Σύνταξη.gr

Οι συνεχιζόμενες μειώσεις στις συντάξιμες αποδοχές, η ανασφάλιστη εργασία καθώς και οι νέοι τρόποι υπολογισμού των συντάξεων έχει ωθήσει μια μεγάλη μερίδα πολιτών στις σκέψεις για εξεύρεση ενός ιδιωτικού συνταξιοδοτικού προγράμματος.

Η αναζήτηση αυτή τους έχει οδηγήσει στα εξουσιοδοτημένα δίκτυα παροχής και διαμεσολάβησης τέτοιων συμβολαίων όπως οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, πρακτορεία ασφαλίσεων, τράπεζες και φυσικά στη γνώση που παρέχει το διαδίκτυο.

Το παρόν άρθρο έχει σαν σκοπό να σας επιμορφώσει για τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζεται ώστε να μπορείτε να επιλέξετε με ασφάλεια, γνώση και να συζητήσετε με άποψη έχοντας ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα αναζητώντας το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

Ας ξεκινήσουμε

1) Η κατηγοριοποίηση με βάση την απόδοση

Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα είναι ανταποδοτικά και λειτουργούν βάση της ατομικής αποταμίευσης, χωρίζονται δε σε 2 κατηγορίες. Σε αυτά με εγγυημένη απόδοση και σε αυτά  των οποίων η απόδοση του επιτοκίου συνδέεται με τη πορεία των επενδύσεων.

Τα μεν πρώτα εξασφαλίζουν μια εγγυημένη απόδοση που κυμαίνεται από 2 έως 2.5% με συμμετοχή του ασφαλισμένου σε κάποιες περιπτώσεις και σε υπεραποδόσεις αν οι επενδύσεις ξεπεράσουν το εγγυημένο επιτόκιο. Από την άλλη τα συνταξιοδοτικά που είναι συνδεδεμένα με επενδύσεις εγγυώνται μόνο τις εισφορές του ασφαλισμένου, ενώ η απόδοση που μπορούν να επιτύχουν συνδέεται με τη πορεία των επενδύσεων που πραγματοποιεί η ασφαλιστική εταιρία.

2) Ετήσια Αναπροσαρμογή Εισφορών

Μια πολύ σημαντική παράμετρος βιωσιμότητας. Είναι μια σύνηθες πρακτική για λόγους ενίσχυσης του προγράμματος να επιλέγεται ετήσια αναπροσαρμογή εισφορών από 2 έως 4% κάθε έτος. Ένας επιπλέον λόγος είναι η εξάλειψη του φαινομένου του πληθωρισμού. Ωστόσο εδώ ελλοχεύει ο κίνδυνος το πρόγραμμα με το πέρασμα των ετών να καταστεί μη βιώσιμο με αποτέλεσμα τη διακοπή του. Αναζητήστε προγράμματα με σταθερές εισφορές ώστε ο προγραμματισμός σας να είναι σταθερός και ζητήστε ειδική μελέτη καταπολέμησης του πληθωρισμού μέσω προαιρετικών καταβολών. Αυτή η μελέτη σας δίνει τη δυνατότητα μέσω προαιρετικών καταβολών να ενισχύσετε το προγραμματισμό σας όποτε έχετε την οικονομική δυνατότητα διατηρώντας όμως το κορμό της αποταμίευσής σας σταθερό και ασφαλές.

3) Επιβάρυνση δόσεων καταβολής

Ο τρόπος καταβολής των εισφορών μπορεί να είναι ετήσιος, εξάμηνος, τρίμηνος και μηνιαίος. Όμως πέραν του ετησίου τρόπου όλοι οι υπόλοιποι έχουν επιβαρύνσεις για τον ασφαλισμένο από 1% έως και 3%. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις τιμές αφού μπορούν να σας επιβαρύνουν σημαντικά μακροχρόνια. Συνήθως οι πάγιες εντολές διαμέσου τραπεζικού λογαριασμού κρίνονται ως πιο συμφέρουσες.

4) Έκτακτες καταβολές

Είναι η βάση του σχεδιασμού κατά του φαινομένου του πληθωρισμού σε συνδυασμό με πρόγραμμα σταθερών περιοδικών καταβολών. Είναι προαιρετικές και μπορούν να γίνουν οποτεδήποτε έπειτα από τους 6 μήνες στην αρχή και 3 έτη πριν τη λήξη του συμβολαίου.

Τι πρέπει να προσέξετε: Οι έκτακτες καταβολές διαφέρουν ως προς την απόδοση ανάλογα το πρόγραμμα του ασφαλισμένου. Μπορεί να έχουν εγγυημένη απόδοση ή κυμαινόμενη, ανάλογα με τη φιλοσοφία του προγράμματος. Μπορούν να αποκτήσουν πολύ σημαντικό ρόλο στο μέλλον ειδικά στα συνταξιοδοτικά εγγυημένου επιτοκίου διότι εξασφαλίζουν υψηλό επιτόκιο ανεξάρτητα από τη πτωτική πορεία των επιτοκίων και μπορούν να μετατρέψουν το συνταξιοδοτικό σας σε ένα ασφαλές και αποδοτικό περιβάλλον για τα χρήματά σας στο μέλλον. Εξαγοράζονται αν χρειαστεί ξεχωριστά από το κύριο πρόγραμμα, ενώ στο τέλος συνυπολογίζονται κανονικά στο ποσό της σύνταξης και του εφάπαξ.

5) Επιτόκιο αποταμίευσης αλλά και συνταξιοδότησης

Στην αρχή αναφέραμε το επιτόκιο αποταμίευσης που ουσιαστικά ρυθμίζει την απόδοση της αποταμίευσης και διαμορφώνει το τελικό ποσό του εφάπαξ. Το ποσό της σύνταξης ωστόσο όμως δε διαμορφώνεται μόνο με αυτό το επιτόκιο. Διαμορφώνεται και με ένα ακόμη, αυτό της συνταξιοδότησης. Κυμαίνεται από 1% έως 2% και αφορά τον συνεχιζόμενο ανατοκισμό των κεφαλαίων που διατηρούνται στην ασφαλιστική εταιρία στη περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέξει τη σύνταξη αντί του εφάπαξ στη λήξη του συμβολαίου.

Τι πρέπει να προσέξετε: Αναζητήστε ένα υψηλό και εγγυημένο επιτόκιο για τη συνταξιοδοτική περίοδο, ενισχύει σημαντικά το τελικό ποσό της σύνταξης που μπορείτε να λάβετε.

6) Φορολογία

Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα στη λήξη τους αποδίδουν δύο ποσά στους ασφαλισμένους. Ένα που αναγράφεται εντός τους συμβολαίου και κάνει λόγω για το εγγυημένο εφάπαξ και ορίζεται με σαφή τιμή και ένα δεύτερο ποσό που είναι αποτέλεσμα των υπεραποδόσεων των  μαθηματικών αποθεμάτων των επενδύσεων. Είναι η απόδοση που επιτυγχάνεται πέραν του εγγυημένου επιτοκίου. Το πρώτο κεφάλαιο το εγγυημένο είναι αφορολόγητο, δεν δηλώνεται στο Ε1 και δεν συμπληρώνει τεκμήριο. Από την άλλη το δεύτερο ποσό δηλώνεται, φορολογείται με 15% με παρακράτηση απευθείας από την ασφαλιστική εταιρία ενώ συνυπολογίζεται και στο φόρο αλληλεγγύης. Έτσι τα συνταξιοδοτικά με υψηλό εγγυημένο επιτόκιο αποτελούν μια πιο συμφέρουσα επιλογή σε σχέση με τα συνταξιοδοτικά τα οποία είναι συνδεδεμένα με επενδύσεις και με σαφώς χαμηλότερα εγγυημένα επιτόκια.

7) Ισόβια σύνταξη ή κλειστού χρονικού διαστήματος

Το τελικό ποσό της ιδιωτικής σύνταξης που μπορείτε να λάβετε εξαρτάται από 3 πράγματα.

  • Το συνολικό ποσό των εισφορών σας
  • Το διάστημα για το οποίο επιθυμείτε να λαμβάνεται την ιδιωτική σύνταξη από 10, 15, 20, 25 έτη ή ισόβια.
  • Από το πίνακα με το προσδόκιμο ζωής (για την ισόβια σύνταξη)

Σιγουρευτείτε ότι το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει προβλέπει και την επιλογή της ισόβιας σύνταξης στη λήξη του.

8) Σύγκριση – πίνακες εξαγορών

Για οποιοδήποτε συνταξιοδοτικό και αποταμιευτικό πρόγραμμα υπάρχει και ένας πίνακας εξαγοράς που το συνοδεύει. Ο πίνακας εξαγοράς ουσιαστικά  αναφέρει το ποσό που επιστρέφεται στον ασφαλισμένο σε περίπτωση που διακόψει το πρόγραμμά του πριν τη προγραμματισμένη λήξη του. Συγκρίνοντας τις προσφορές από διάφορες ασφαλιστικές εταιρίες ΜΗΝ παραλείψετε να εξετάσετε προσεκτικά τα ποσά εξαγοράς ανά έτος και ποιά ασφαλιστική εταιρία σας εξασφαλίζει την υψηλότερη επιστροφή.

9) Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων

Αποτελεί μια πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη η οποία προστίθεται στα αποταμιευτικά και συνταξιοδοτικά συμβόλαια. Η κάλυψη αυτή ενεργοποιείται σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος κριθεί ανίκανος προς εργασία με ποσοστό αναπηρίας 67% από οποιαδήποτε αιτία. Με αυτή τη κάλυψη ενεργοποιημένη ο ασφαλισμένος απαλλάσσεται από την καταβολή των εισφορών του για όσο παραμένει ανίκανος προς εργασία με την ασφαλιστική εταιρία να αναλαμβάνει εξολοκλήρου τη κάλυψη των καταβολών.

10) Ρευστοποίηση συντάξιμων αποδοχών

Με τη δυνατότητα αυτή μπορείτε όποτε το επιθυμείτε εφόσον έχετε επιλέξει τη σύνταξη αντί του εφάπαξ να ρευστοποιήσετε το υπόλοιπο των συντάξιμων αποδοχών σας λαμβάνοντας εφάπαξ τις αποταμιεύσεις σας. Είναι μια σημαντική επιλογή η ύπαρξη της οποίας μπορεί να σας διευκολύνει σε μια απρογραμμάτιστη δυσκολία.

Βεβαιωθείτε ότι προβλέπεται εντός του συμβολαίου. Η ρευστοποίηση γίνεται βάση πίνακα εξαγοράς που περιλαμβάνεται εντός του συμβολαίου.

Εγγύηση από μεγάλο Brand

Ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται μια φορά στη ζωή του ανθρώπου. Απευθυνθείτε σε μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες με μακρά ιστορία, φερεγγυότητα και φήμη.

Σήμερα το εγγυητικό κεφάλαιο ιδιωτικής ασφάλισης ζωής σας διασφαλίζει σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας με την οποία έχετε συνάψει το συνταξιοδοτικό συμβόλαιο. Οι συνεχείς δε λογιστικοί έλεγχοι διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιριών, όμως η επιλογή της εταιρίας είναι πολύ σημαντική, μιας και που δεν επενδύεται μόνο τις εισφορές σας έναντι ενός επιτοκίου, αλλά επενδύεται στη τεχνογνωσία αλλά και φιλοσοφία της ασφαλιστικής εταιρίας που είναι εξαιρετικά σημαντικές.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στον Ελεύθερο Τύπο στην ενότητα «Ασφάλιση και Συντάξεις» στις 4/9/2017.

Εμπιστευτείτε το σχεδιασμό του συνταξιοδοτικού ή αποταμιευτικού σας σχεδιασμού σε έμπειρους συμβούλους ώστε να κατοχυρώσετε το μέγιστο από τις επιλογές και τις δυνατότητες που προσφέρονται σήμερα.

Η διεύθυνση μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ατομικών συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών προγραμματισμών.

Μορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς στο :

210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr,

Εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού και την πιο αναλυτική συνταξιοδοτική παρουσίαση της ασφαλιστικής αγοράς.

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.