Γράφει ο Κωνσταντίνος Τόγιας Διευθυντής Ιδιωτική-Σύνταξη.gr

Σήμερα οι υψηλοί δείκτες ανεργίας σε συνδυασμό με την ανασφάλιστη εργασία και το κλείσιμο χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ασφαλιστικών κενών τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτά τα κενά ασφάλισης δημιουργούν έντονους προβληματισμούς στους ασφαλισμένους αφού τείνουν να επηρεάσουν σε τεράστιο βαθμό τόσο την ηλικία συνταξιοδότησης, όσο και το τελικό ποσό της σύνταξης που θα λάβουν.

Σύμφωνα με το νέο συνταξιοδοτικό νόμο η σύνταξη που θα λάβουμε θα αποτελεί συνιστώσα δύο συντάξεων: της εθνικής σύνταξης και της ανταποδοτικής. Η ελάχιστη απαίτηση για την κατοχύρωση της εθνικής σύνταξης είναι τα 15 έτη ασφάλισης και ορίζεται σε 345€ και αυξάνεται ως τα 384€ με 20 έτη. Η ανταποδοτική σύνταξη από την άλλη υπολογίζεται επί των συντάξιμων εισφορών και συνολικών αποδοχών από το 2002 μέχρι σήμερα. Ο υπολογισμός γίνεται βάση ποσοστού αναπλήρωσης που εξαρτάται από τα συνολικά έτη ασφάλισης του ασφαλισμένου επί του μέσου ποσού αποδοχών. Όπως αντιλαμβάνεστε η μείωση του εισοδήματος και η ανασφάλιστη εργασία, η ανεργία, καθώς και το κλείσιμο των επιχειρήσεων θα επηρεάσει αρνητικά τη συνταξιοδοτική προοπτική των ασφαλισμένων σήμερα αφού επηρεάζει και τους δύο παράγοντες υπολογισμού της σύνταξης, το εισόδημα και τα συνολικά έτη ασφάλισης. Το αποτέλεσμα θα είναι είτε η περαιτέρω μείωση του ποσού της σύνταξης ή τη συνέχιση της εργασίας σε ηλικίες ακόμα και μεγαλύτερες από τα 67.

Ρόλος της ιδιωτικής σύνταξης είναι η αναπλήρωση των χαμένων ετών ασφάλισης για τους εργαζόμενους.

Οι ασφαλισμένοι με τα τωρινά δεδομένα δύσκολα θα λάβουν σύνταξη σε ποσοστό άνω του 60% επί του εισοδήματος που είχαν πριν τη συνταξιοδότηση.

Σκοπός της ιδιωτικής συνταξιοδότησης είναι να αναπληρώσει ιδανικά με ένα 20%+ το ποσό της δημόσιας σύνταξης που θα λάβουν οι ασφαλισμένοι με στόχο  ένα τελικό συνδυαστικό ποσό όσο πιο κοντά γίνεται στο προ συνταξιοδότησης μηνιαίο εισόδημα.

 

Πλεονεκτήματα ιδιωτικής σύνταξης

1)Εγγυημένη υψηλή απόδοση

Σε κάθε μορφής ανταποδοτική αποταμίευση το επιτόκιο παίζει σημαντικότατο ρόλο. Έτσι και εδώ τα σύγχρονα συνταξιοδοτικά προγράμματα εγγυημένων επιτοκίων προσφέρουν υψηλή απόδοση, πολύ υψηλότερη από αυτές των τραπεζών και κυμαίνονται από 2% έως 2.5 %. Οι τιμές αυτές είναι οι κατώτατες εγγυημένες ενώ ο ασφαλισμένος διατηρεί συμμετοχή και σε υπεραποδόσεις σε περίπτωση που η ασφαλιστική τις επιτύχει με βάση τη πορεία των χρηματαγορών. Απόδοση για τις αποταμιεύσεις του έχει ο ασφαλισμένος ακόμα και για τη διάρκεια της συνταξιοδότησής του, αφού συνεχίζουν να τοκίζονται με 2% κάθε έτος.

 

2)Eλεύθερη Επιλογή Ηλικίας Συνταξιοδότησης

Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα σας δίνουν τη δυνατότητα να προγραμματίσετε οι ίδιοι το πότε θα συνταξιοδοτηθείτε, με την ηλικία συνταξιοδότησης σας να παραμένει αμετάβλητη διασφαλίζοντας έτσι το προγραμματισμό σας ώστε να εξασφαλίσετε περισσότερα έτη μπροστά σας για να απολαύσετε τους καρπούς της εργασίας σας. Θυμηθείτε στη δημόσια συνταξιοδότηση τα όρια ηλικίας μπορούν να μεταβληθούν λόγω δημοσιονομικών και δημογραφικών παραγόντων.

 

3)Σταθερές Εισφορές

Η σταθερότητα και το ύψος των εισφορών αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος. Με τα συνταξιοδοτικά προγράμματα μπορείτε να έχετε σταθερές καταβολές για όλη τη διάρκεια της περιόδου αποταμίευσης, διατηρώντας τον ίδιο οικονομικό προγραμματισμό μέχρι να συνταξιοδοτηθείτε. Σας δίνετε επιπλέον η δυνατότητα ενίσχυσης του προγράμματος σας με έκτακτες καταβολές όποτε το επιθυμείτε. Οι εισφορές του δημοσίου από την άλλη αυξάνονται ηλικιακά κάθε χρόνο ενώ είναι και τυποποιημένες καθιστώντας τες πολλές φορές οικονομικά δύσκολο να καλυφθούν.

 

4)Απαλλαγή από το φόβο των μειώσεων με σταθερή σύνταξη

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ιδιωτικής σύνταξης. Ο ασφαλισμένος γνωρίζει από την αρχή της σύναψης του συνταξιοδοτικού συμβολαίου το ποσό της σύνταξης του, που παραμένει αμείωτο για όλη τη διάρκεια της συνταξιοδότησής του.

 

5)Εφάπαξ

Ο ασφαλισμένος στη λήξη του συνταξιοδοτικού του προγράμματος μπορεί να επιλέξει να λάβει το σύνολο των τοκισμένων αποταμιεύσεων του με τη μορφή εφάπαξ εναλλακτικά της σύνταξης. Διατηρεί ωστόσο το δικαίωμα εφόσον επιλέξει τη σύνταξη να ρευστοποιήσει το υπόλοιπο των συντάξιμων αποδοχών του όποτε το επιθυμεί.

 

6)Άμεση συνταξιοδότηση δίχως κωλυσιεργίες

Στην δημόσια συνταξιοδότηση η αναμονή για έγκριση και υπολογισμό του τελικού ποσού σύνταξης μπορεί να διαρκέσει έως και 3 έτη (με την ύπαρξη ενσήμων σε διάφορα ταμεία), με τον ασφαλισμένο να επιβιώνει για όλο αυτό το χρονικό διάστημα με ένα έναντι. Στην ιδιωτική συνταξιοδότηση ένα μήνα πριν τη λήξη του συμβολαίου ο ασφαλισμένος ειδοποιείται από την ασφαλιστική εταιρία προς ενημέρωση της απόφασής του είτε για τη καταβολή του εφάπαξ ή την έναρξη της συνταξιοδότησης του στην ημερομηνία που ορίζεται εντός του συμβολαίου του.

 

7)Προσεκτικός σχεδιασμός

Επιλογή ποσού σύνταξής και εισφορών βάση της εισοδηματικής αναλογικής

Η επιλογή τόσο του ποσού της σύνταξης όσο και των εισφορών δεν γίνεται αυθαίρετα αλλά υπολογισμένα βάση του εισοδήματος του ασφαλισμένου. Ο υπολογισμός της ιδιωτικής σύνταξης κυμαίνεται ιδανικά στο 20% του μηνιαίου εισοδήματος, ενώ οι εισφορές δε θα πρέπει να  ξεπερνούν το 8% . Με αυτό το τρόπο το πρόγραμμα διατηρείται βιώσιμο, ελαχιστοποιώντας έτσι τις πιθανότητες οικονομικού εκτροχιασμού στο μέλλον.

 

8)Φερεγγυότητα

Σήμερα οι ασφαλιστικές εταιρίες υπόκεινται σε τακτικούς λογιστικούς ελέγχους ενώ είναι υποχρεωμένες βάση του Solvency ΙΙ να δημοσιοποιούν ετήσιες εκθέσεις  με τους οικονομικούς τους δείκτες.

Η ίδρυση δε του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής έχει σαν σκοπό την κάλυψη των ασφαλισμένων είτε με την εύρεση ανάδοχης ασφαλιστικής εταιρίας, σε περίπτωση ανάκλησης της άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας που είναι ασφαλισμένοι, είτε με την ουσιαστική αποζημίωση τους μέχρι το ύψος των 30.000€ για συμβόλαια ζωής ή 60.000€ για περιπτώσεις αναπηρίας ή θανάτου.

 

9)Ασφαλιστική εξασφάλιση

Σε περίπτωση αναπηρίας και ακαταλληλότητας προς εργασία ο ασφαλισμένος απαλλάσσεται από τη καταβολή των εισφορών του συνταξιοδοτικού του κατοχυρώνοντας τη σύνταξη και το εφάπαξ του στην ηλικία που έχει οριστεί εξ αρχής. Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου επιστρέφεται το σύνολο των εισφορών του στους ορισμένους από τον ίδιο δικαιούχους. Στη δημόσια συνταξιοδότηση ο ασφαλισμένος εξασφαλίζει αναπηρική σύνταξη βάση του ποσοστού αναπηρίας του, ενώ σε περίπτωση θανάτου δε προβλέπεται επιστροφή των ασφαλιστικών του εισφορών.

 

10)Φορολογία

Tόσο η ιδιωτική σύνταξη όσο και το εφάπαξ παραμένουν αφορολόγητα, σε αντίθεση με τη δημόσια συνταξιοδότηση όπου κατά την υπέρβαση του αφορολόγητου ορίου ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει φόρο.

 

Συμπερασματικά

Ο ασφαλισμένος σήμερα μπορεί στην ήδη τροχοδρομημένη συνταξιοδοτική του πορεία που είναι η δημόσια σύνταξη, η οποία και αμετάκλητη είναι και υποχρεωτική, να επεκτείνει τις απολαβές του, αλλά και να τις ενισχύει μέσω των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η ιδιωτική συνταξιοδότηση. Με το συνδυασμό αυτό χτίζει και επενδύει για το μέλλον του, απαλλάσσοντας τον εαυτό του από το άγχος της συνταξιοδότησης και επικεντρώνοντας τη προσοχή του στην εργασία του, την οικογένειά του και την επίτευξη των στόχων του στη ζωή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε ή να κλείσετε ραντεβού στο 210-57 11 918.

Email : info@idiotiki-syntaxi.gr

Η πλατφόρμα μας σας δίνει ακόμα τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς την ιδανική προσφορά συνταξιοδότησης.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στον Ελεύθερο Τύπο στην ενότητα «Ασφάλιση και Συντάξεις» στις 10/7/2017.