Γράφει ο Τόγιας Κωνσταντίνος, Διευθυντής Ιδιωτική-Σύνταξη.gr

Οι υψηλοί δείκτες ανεργίας της τελευταίας 8 ετίας καθώς και η ανασφάλιστη εργασία σε συνδυασμό με το κλείσιμο χιλιάδων επιχειρήσεων έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία τεράστιων ασφαλιστικών κενών στους εργαζομένους κάθε ηλικίας αλλά και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτά τα κενά ασφάλισης δημιουργούν έντονους προβληματισμούς στους ασφαλισμένους αφού τείνουν να επηρεάσουν σε τεράστιο βαθμό τόσο την ηλικία συνταξιοδότησης, όσο και το τελικό ποσό της σύνταξης που θα λάβουν τόσο οι μισθωτοί όσο και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Για να κατανοήσουμε το γιατί και πόσο θα επηρεάστουν στο μέλλον οι εργαζόμενοι αρκεί να αναφερθούμε στο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων με βάση το πρόσφατο νόμο Κατρούγκαλου.

Θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε όσο πιο απλά και κατανοητά γίνεται.

Ας ξεκινήσουμε αναφέροντας ότι η σύνταξη που θα λάβουν όλοι οι εργαζόμενοι θα είναι το άθροισμα 2 συντάξεων. Της εθνικής σύνταξης και της ανταποδοτικής.

Θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης με την εθνική σύνταξη κατοχυρώνουν όλοι οι εργαζόμενοι με τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης. Το ποσό δε της εθνικής σύνταξης που κατοχυρώνουν υποδεικνύεται με βάση το παρακάτω πίνακα:

 

Έτη ασφάλισης Σύνταξη(€)
15 345
16 353
17 360
18 368
19 376
20 384

 

Προσοχή διότι τα παραπάνω ποσά υπολογίζονται για συνταξιοδότηση στα 67 και δεν αυξάνονται μετά τα 20 έτη ασφάλισης. Αν έχουμε συνταξιοδότηση στα  62  τα ποσά αυτά διαμορφώνονται ως εξής :

 

Έτη ασφάλισης Σύνταξη(€)
15 241
16 247
17 252
18 257
19 263
20 268

 

Μειωμένα όπως μπορείτε να δείτε, διότι εφαρμόζεται μια συνολική μείωση 30%, 6% για κάθε έτος για το οποίο συνταξιοδοτούμαστε πριν τα 67.

Αυτό το ποσό αναλογεί στην Εθνική Σύνταξη.

Το πρώτο θέμα που γεννάται λοιπόν είναι ότι αν ο ασφαλισμένος επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί στα 62  χάνει άμεσα το 30% της σύνταξης ωθώντας τον με αυτό το τρόπο αναγκαστικά στα 67 έτη.

Ας δούμε το τρόπο υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης.

Η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται βάση δύο παραγόντων. Πρώτος, το μέσο μηνιαίο εισόδημα από το 2002 μέχρι και σήμερα. Σε αυτό το ποσό συνυπολογίζεται μια μικρή προσαύξηση υπολογισμένη με βάση το δείκτη τιμών καταναλωτή που διαφέρει για κάθε ετός. Δεύτερος παράγοντας είναι τα συνολικά έτη ασφάλισης μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης.

Στο μέσο λοιπόν μηνιαίο εισόδημα (από το 2002) υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη βάση συντελεστή που διαφοροποιείται με βάση τα συνολικά έτη ασφάλισης και κυμαίνεται από 11,55% έως 44,8% για τα 40+ έτη ασφάλισης όπως φαίνεται από το παρακάτω πίνακα:

Ποσοστό αναπλήρωσης Ανταποδοτικής Σύνταξης

Κλίμακες Ετών ασφάλισης Ποσοστό Αναπλήρωσης
0-15 11,55%
15,01- 16 12,39%
16,01- 17 13,23%
17,01- 18 14,07%
18,01- 19 14,97%
19,01- 20 15,87%
20,01- 21 16,77%
21,01- 22 17,73%
22,01- 23 18,69%
23,01- 24 19,65%
24,01 -25 20,68%
25,01- 26 21,71%
26,01- 27 22,74%
28,01- 29 25,16%
29,01 – 30 26,37%
30,01 – 31 27,79%
31,01 – 32 29,21%
32,01 – 33 30,63%
33,01- 34 32,22%
34,01 -35 33,81%
35,01- 36 35,40%
36,01- 37 37,20%
37,01 – 38 39%
38,01- 39 40,80%
39,01 -40 42,80%
40,01 – 41 44,80%

 

Για μισθωτούς

Έτσι λοιπόν αν κάποιος είχε μέσο μισθό 1000€ από το 2002 μέχρι σήμερα έπειτα από μειώσεις κτλ, δίχως κενά ασφάλισης το υπογραμμίζουμε αυτό και 30 έτη ασφάλισης συνολικά, θα λάβει ανταποδοτική σύνταξη 1000Χ27,79%=278€, τα οποία έρχονται να προστεθούν στα 384€ της εθνικής σύνταξης κάνοντας ένα σύνολο στα 662€. Αυτό θα είναι και το ποσό της  σύνταξης του ασφαλισμένου.

Το συνολικό ποσό της σύνταξής του θα  αναπληρώνει κατά 66,2% το μέσο εισόδημα του πριν τη συνταξιοδότηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ τα παραπάνω ισχύουν με συνταξιοδότηση στα 67, γιατί για τα 62 το ποσό της σύνταξης διαμορφώνεται στα 546€ λόγω της μείωσης όπως αναφέραμε κατά 30% της εθνικής σύνταξης λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες το συνολικό μέσο εισόδημα από το 2002 μέχρι σήμερα υπολογίζεται με βάση τις μηνιαίες εισφορές προς το ταμείο, προσμετρημένες ως το 20% του μηνιαίου εισοδήματος, έτσι το μέσο εισόδημα προκύπτει από το σύνολο των μηνιαίων αυτών καταβολών από το 2002 μέχρι και σήμερα. Στο αποτέλεσμα έχουμε επίδραση ξανά του δείκτη τιμών καταναλωτή και στο τελικό νούμερο που προκύπτει επιδρά το ποσοστό αναπλήρωσης που αναφέραμε και παραπάνω (βλέπε πίνακα) που σχετίζεται με τα συνολικά έτη ασφάλισης.

Έτσι για παράδειγμα ελεύθερος επαγγελματίας με μέσο εισόδημα 1200 €/μήνα δηλωμένο στην εφορία από το 2002 και 30 έως 31 έτη ασφάλισης με συνεχή επαγγελματική δραστηριότητα από το 2002 μέχρι σήμερα το υπογραμμίζουμε ξανά αυτό θα δείτε γιατί παρακάτω, κατοχυρώνει ανταποδοτική σύνταξη  1200 Χ27,79%=333,48€. Σε αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε και την εθνική σύνταξη και έτσι το τελικό ποσό φθάνει τα 717,48€.

Σε αυτή τη περίπτωση το συνολικό ποσό σύνταξης αναπληρώνει κατά 59,79% το μέσο εισόδημα.

Το ποσό αφορά συνταξιοδότηση στα 67 διότι στα 62 το ποσό της σύνταξης διαμορφώνεται στα 601,48€ λόγω της μείωσης στην εθνική σύνταξη.

Το θέμα των ασφαλιστικών κενών

Τα παραπάνω ήταν μια εισαγωγή για να κατανοήσετε το τρόπο υπολογισμού και το εύρος στο οποίο θα κυμαίνονται οι συντάξεις. Τώρα ξεκινάει το πιο σοβαρό θέμα.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή

Το μεγάλο θέμα που τίθεται είναι με την ανταποδοτική σύνταξη μιας και που η εθνική σταθεροποιείται στην 20ετία. Το θέμα λοιπόν είναι ότι υπολογίζεται με βάση τις εισφορές του ασφαλισμένου από το 2002 μέχρι σήμερα, που συνεπάγεται ότι : αν κάποια από τα τελευταία έτη που διαμεσολαβούν από το 2002 μέχρι σήμερα (με έτη κρίσης 2009+) ο ασφαλισμένος δεν εργαζόταν, ή έκλεισε την επιχείρησή του, ο συντελεστής της ανταποδοτικής σύνταξης βάση του οποίου θα γινότανε ο υπολογισμός μειώνεται αισθητά διότι απλά μειώνονται τα συνολικά έτη ασφάλισης. Επίσης καθοριστικό ρόλο παίζει και το εισόδημα η οποιαδήποτε μείωση του οποίου επιφέρει μείωση και στη σύνταξη αφού όπως αναφέραμε το μέσο εισόδημα είναι ο πρώτος παράγοντας υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης.

Παράδειγμα ελεύθερου επαγγελματία που έχει κλείσει τα βιβλία του από το 2011 μέχρι σήμερα και με μέσο εισόδημα από το 2002 μέχρι το 2011, 1200€/μήνα, δηλαδή 144.000€ συνολικό εισόδημα για τα δέκα αυτά έτη και μέχρι 30 έτη συνολικής ασφάλισης. Η ανταποδοτική του σύνταξη θα υπολογιστεί με το μέσο ποσό να υπολογίζεται στα 144.000/10 έτη.

Με το μέσο ετήσιο λοιπόν ποσό να φτάνει τα 14400€/έτος η ανταποδοτική σύνταξη θα είναι το αποτέλεσμα της πράξης του μηνιαίου ποσού που προκύπτει επί το συντελεστή της ανταποδοτικής σύνταξης για την 30ετία, δηλαδή 1200Χ26,37%= 316,4€. Σε αυτή αν υπολογίσουμε και τα 384€ της εθνικής το συνολικό ποσό της σύνταξης δε θα ξεπερνά τα 700,4€.  

Το συνολικό ποσό σύνταξης αναπληρώνει μόλις κατά 59,71% το μέσο εισόδημα.

Αν ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν είχε αναγκαστεί να κλείσει την επιχείρησή του τα τελευταία 7 έτη λόγω κρίσης και συνέχιζε να έχει το ίδιο μέσο εισόδημα τότε ο συντελεστής υπολογισμού της ανταποδοτικής του σύνταξης θα αυξανόταν από το 26,37% στο 39% που είναι ο συντελεστής για τα 37έτη που σημαίνει: 1200Χ39%=468€. Μαζί με την ανταποδοτική σύνταξη το τελικό ποσό της σύνταξης θα έφτανε τα 852€.

Το συνολικό ποσό σύνταξης θα αναπλήρωνε κατά 71% το μέσο εισόδημα.

Αντιλαμβάνεστε τώρα το θέμα που δημιουργείται με τα ασφαλιστικά κενά. Όσα περισσότερα έτη παρουσιάζεται ανασφάλιστος ο εργαζόμενος, τόσο θα μειώνεται και αναλογικά η σύνταξή του αφού μειώνεται και ο συντελεστής της ανταποδοτικής του σύνταξης. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και με τους μισθωτούς οι οποίοι είτε λόγω ανεργίας είτε λόγω αδήλωτης εργασίας βλέπουν τα έτη να περνούν και να μη συγκεντρώνουν καθόλου ένσημα.

Παράδειγμα μισθωτού με 25 έτη εργασίας αλλά μόνο 7 έτη ασφάλισης από το 2002 μέχρι σήμερα και μέσο εισόδημα 700€ το μήνα τότε λαμβάνει :

700Χ21,71%=151,97€ που μαζί με την εθνική σύνταξη το τελικό ποσό σύνταξης διαμορφώνεται στα 535,97€.

Αν η κρίση δεν είχε χτυπήσει τη πόρτα στην ελληνική οικονομία και ο ίδιος ο εργαζόμενος είχε μέσω εισόδημα 1000€ και 33έτη ασφάλισης (δίχως ασφαλιστικά κενά) τότε θα λάμβανε : 1000Χ32,22%=322,22€  μαζί με την εθνική θα του εξασφαλίζανε 716,2€ μηνιαία σύνταξη.

Το συνολικό ποσό σύνταξης θα αναπλήρωνε το μέσο εισόδημα κατά 71,6%.

Συμπερασματικά τα ασφαλιστικά χρόνια εργασίας είναι για τον υπολογισμό της σύνταξης αναντικατάστατα. Ένας εργαζόμενος 45ετών με 10 χρόνια εργασίας σημαίνει ότι δε θα μπορέσει να συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης για να καταφέρει να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη. Ακόμα και άτομο 40 ετών με 13 έτη εργασίας θα πρέπει να εργάζεται δίχως ασφαλιστικά κενά μέχρι τα 67 του για να κατοχυρώσει πλήρη σύνταξη. Το ίδιο ισχύει για όλους τους εργαζόμενους όλων των κλάδων.

Μεγάλο θέμα και η μετανάστευση

Επίσης στο θέμα σύνταξη καταλυτικό ρόλο παίζει και η μετανάστευση και αυτό διότι οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται να έχουν 40 έτη συνεχόμενης παρουσίας εντός της χώρας από την ημερομηνία που καταθέσανε την αίτηση συνταξιοδότησης. Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό της σύνταξής τους μειώνεται αναλογικά για κάθε χρόνο που υπολείπονται από τα 40 έτη. Έτσι αν κάποιος επιστρέψει ξανά στη χώρα του στα 40 του, έπειτα από χρόνια εργασίας στο εξωτερικό και συμπληρώσει και 15 έτη ασφάλισης στην Ελλάδα κατά τη συνταξιοδότησή του η σύνταξή του θα μειωθεί κατά 13/40 και αυτό γιατί από τα 40 του έως τα 67 η παρουσία του είναι 27 έτη, αλλά υπολείπονται ακόμα 13 μέχρι τα 40 συνολικά έτη που απαιτούνται για τη πλήρη σύνταξη. Η μείωση θα φτάσει από τα 345 € της εθνικής σύνταξης (15έτη ασφάλισης) στα 233,28€ αφού αφαιρούνται από τα 345€ το 1/40 για κάθε έτος που δε βρισκόταν στην Ελλάδα.

Πώς μπορεί ο ασφαλισμένος να αλλάξει το εις βάρος του κλίμα.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η ιδιωτική σύνταξη.

Ο ρόλος της ιδιωτικής σύνταξης είναι να συμπληρώσει τη δημόσια σύνταξη αναπληρώνοντας τα χαμένα ανασφάλιστα έτη εργασίας δίνοντας τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να μεριμνήσει ο ίδιος για τη συμπλήρωση της σύνταξής του, εξασφαλίζοντας για τον ίδιο επιπρόσθετη ισόβια σύνταξη αλλά και εφάπαξ. Ο ασφαλισμένος επιλέγει ο ίδιος το ποσό των εισφορών του, καθώς και την ηλικία συνταξιοδότησης που επιθυμεί.

Όπως είδαμε στα παραπάνω παραδείγματα το ποσό αναπλήρωσης των εισοδημάτων δύσκολα θα ξεπερνά το 60% με 65%, με αποτέλεσμα οι συνταξιούχοι να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.

Σκοπός της ιδιωτικής σύνταξης είναι να συμπληρώσει ιδανικά με ένα ποσοστό από  20+%  το ήδη υπάρχον ποσό της δημόσιας σύνταξης με σκοπό τη κάλυψη του συνταξιοδοτικού κενού διασφαλίζοντας για τον ασφαλισμένο ένα εισόδημα πολύ κοντά στο εισόδημα που είχε πριν τη συνταξιοδότηση ή ένα καλό εφάπαξ. Αυτό είναι και το κλειδί της υπόθεσης σύνταξης σήμερα.

Ο καθένας μπορεί να ξεκινήσει ένα ιδιωτικό συνταξιοδοτικό με ελάχιστες εισφορές τα 60€/μήνα και ελάχιστη διάρκεια τα 15 έτη. 15 έτη τα  οποία προσθέτει στα ασφαλιστικά του χρόνια. Η ιδιωτική συνταξιοδότηση και καταβολή εφάπαξ είναι απολύτως ανεξάρτητη της δημόσιας και μπορεί να γίνει σε διαφορετική ηλικία ακόμη και νωρίτερα της δημόσιας.

Εν κατακλείδι η ιδιωτική σύνταξη είναι μια πρωτοβουλία του κάθε ευσυνείδητου και ευυπόληπτου πολίτη για να εξασφαλίσει και να διασφαλίσει τον ίδιο και την οικογένεια του.

Κλείνοντας θέλουμε να καταστήσουμε σαφές οτι ο προσεκτικός σχεδιασμός των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων είναι για εμάς μια πολύ σοβαρή εργασία και πραγματοποιείται συνιστώσα όλων των παραπάνω και ακόμη αρκετών παραγόντων, εισοδηματικών, ηλικιακών κ.α με σκοπό το σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου, βιώσιμου συνταξιοδοτικού που έρχεται να συμπληρώσει ασφαλιστικά τον εργαζόμενο.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε ή να κλείσετε ραντεβού στο 210-57 11 918.

Email : info@idiotiki-syntaxi.gr

Η πλατφόρμα μας σας δίνει ακόμα τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς την ιδανική προσφορά συνταξιοδότησης.