Γράφει ο Κων/νος Τόγιας,

Διευθυντής Ιδιωτική-Σύνταξη.gr

Τα σύγχρονα συνταξιοδοτικά προγράμματα έχουν σαν σκοπό τη παροχή συμπληρωματικής σύνταξης και εφάπαξ για την συμπλήρωση των εισοδημάτων μας κατά τη δημόσια συνταξιοδότηση. Ο ρόλος τους είναι ανταποδοτικός και όχι αναδιανεμητικός, που σημαίνει ότι καθένας αποταμιεύει μέσω των εισφορών του για τον εαυτό του, σε αντίθεση με το δημόσιο φορέα που οι εισφορές αναδιανέμονται.

Ο τρόπος λειτουργίας τους όμως που συνεπάγεται το τρόπο επένδυσης και ανταπόδοσης για τον ασφαλισμένο διαφέρει ανάλογα την ασφαλιστική εταιρία σε 2 κατηγορίες.

  • Τα συνταξιοδοτικά εγγυημένων επιτοκίων με μηδενικό ρίσκο για τις εισφορές που αποταμιεύετε και εγγυημένη απόδοση.
  • Τα συνταξιοδοτικά με μη εγγυημένο επιτόκιο ή εξαιρετικά χαμηλό (1%-1.5%), και ενδεικτικά επιτόκια επενδύσεων υψηλότερα μεν από αυτά των εγγυημένων αλλά με σαφή ενδεχόμενο ρίσκο για τις αποδόσεις σας, μιας και που αυτές συνδέονται με επενδύσεις σε ΟΣΕΚΑ.

Οι διαφορές έγκεινται στο γεγονός της φερεγγυότητας. Οι ασφαλιστικές εταιρίες με εγγυημένα επιτόκια είναι υποχρεωμένες κατά τους τακτικούς λογιστικούς ελέγχους να παρουσιάζουν υψηλότερα αποθεματικά ως εγγύηση των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων που εξυπηρετούν. Από την άλλη οι ασφαλιστικές με μη εγγυημένα επιτόκια είναι αυτές που δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να διατηρούν υψηλά αποθεματικά ως εγγύηση των προγραμμάτων.

Οι διαφορές τους

Συνταξιοδοτικά με μη εγγυημένα επιτόκια παρουσιάζουν ενδεικτικά υψηλότερα επιτόκια απόδοσης από αυτά των εταιριών που τα διατηρούν εγγυημένα. Η μέση ενδεικτική απόδοση μπορεί να παρουσιάζεται από 4% έως 5.5 % ακόμα και 7% αυξάνοντας όμως αναλογικά το επενδυτικό ρίσκο για τον ασφαλισμένο ενώ στα συμβόλαια εγγυημένων επιτοκίων το εγγυημένο επιτόκιο κυμαίνεται ανάμεσα σε 2% και 2.5%. Οι πρώτες διατηρούν ένα επενδυτικό προφίλ που επιλέγει ο εκάστοτε ασφαλισμένος και προσαρμόζεται ανάλογα το πόσο επιθετικό επιθυμεί να είναι ως προς την επένδυση.

Έτσι στις εταιρίες με μη εγγυημένες αποδόσεις υιοθετείται μια πιο επιθετική στάση ως προς την επένδυση, αναζητώντας επενδύσεις με υψηλά επιτόκια τμηματοποιώντας τις εισφορές ανάμεσα σε πιο σταθερές αποδόσεις με μικρό ρίσκο και άλλες με υψηλά επιτόκια αλλά σαφές ρίσκο. Σε περίπτωση κατοχύρωσης της απόδοσης για μια χρονιά ο ασφαλισμένος βγαίνει κερδισμένος ενώ σε περίπτωση πτώσης των τιμών της επένδυσης ο ασφαλισμένος δύναται να απωλέσει τις όποιες αποδόσεις, ακόμα και σημαντικό μέρος από το επενδεδυμένο κεφάλαιο. Πολλές ασφαλιστικές εταιρίες ωστόσο εγγυώνται τις εισφορές που καταβάλλει ο ασφαλισμένος με μια μικρή εγγυημένη απόδοση (1% -1.5%), όμως όπως αντιλαμβάνεστε διατηρείται ο κίνδυνος τα τελευταία έτη πριν τη συνταξιοδότηση οι επενδύσεις με τις οποίες είναι συνδεδεμένο το συνταξιοδοτικό να υποστούν πτώση με αποτέλεσμα ο ασφαλισμένος να απωλέσει τουλάχιστον (και ανάλογα το πόσο επιθετικό είναι το σχήμα των επενδύσεων) ένα σημαντικό μέρος των τόκων που θα κέρδιζε για όλα τα χρόνια που διήρκησε το πρόγραμμά του. Τα προγράμματα αυτά είναι για τον ασφαλισμένο περισσότερο επενδυτικά μιας και εξαρτώνται απόλυτα από τη πορεία των επενδύσεων παρά συνταξιοδοτικά με σκοπό τη σίγουρη και εξασφαλισμένη σύνταξη.

Στα συνταξιοδοτικά εγγυημένου κεφαλαίου από την άλλη οι επενδύσεις είναι πιο συντηρητικές και παρέχουν 100% εγγύηση και στο επιτόκιο αλλά και στο αποταμιευόμενο κεφάλαιο του ασφαλισμένου. Το επιτόκιο εδώ είναι της τάξης του 2.5% και είναι εγγυημένο, που σημαίνει ότι ακόμα και αν οι επενδύσεις παρουσιάσουν πτώση, το επιτόκιο για τον ασφαλισμένο κλειδώνει στο 2.5% παρέχοντάς του εγγυημένη απόδοση και απόλυτη εγγύηση των εισφορών του. Εγγυημένο επιτόκιο έως 2% παρέχεται και για τη περίοδο συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου εξασφαλίζοντάς του επιπλέον απόδοση για το ποσό της σύνταξής του.

Συμπερασματικά

Κρατήστε ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες που επενδύουν σε ΟΣΕΚΑ  μπορούν να παρουσιάσουν υψηλότερες αποδόσεις που όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι εγγυημένες. Διατηρούν μικρό ρίσκο για τις ίδιες αφού κάποιες εγγυώνται μόνο τις εισφορές του ασφαλισμένου και ένα εγγυημένο επιτόκιο της τάξης του 1% με 1.5%. Από την άλλη οι ασφαλιστικές εταιρίες που παρέχουν εγγυημένα επιτόκια διατηρούν οι ίδιες το 100% του ρίσκου, απαλλάσσοντας τον ασφαλισμένο από οποιοδήποτε άγχος εξασφαλίζοντας του εγγυημένη απόδοση, σταθερή σύνταξη και σίγουρο εφάπαξ από τη πρώτη μέρα σύναψης του συνταξιοδοτικού συμβολαίου. Οι εταιρίες ωστόσο που αποσύρουν τις εγγυήσεις και προσχωρούν σε επενδύσεις ΟΣΕΚΑ συνεχώς αυξάνονται λόγω της ρευστότητας που επικρατεί στις χρηματαγορές και της μείωσης του ρίσκου για τις ίδιες.

Εξασφαλίστε σύνταξη και εφάπαξ με προγράμματα εγγυημένης απόδοσης και προτιμήστε τα για όσο υπάρχουν ακόμα στην ασφαλιστική αγορά.

Από τη πλατφόρμα μας σχεδιάζονται συνταξιοδοτικά προγράμματα με εγγυημένο επιτόκιο. Σκοπός και δέσμευσή μας προς εσάς είναι η παροχή σταθερής σύνταξης και εφάπαξ με μηδενικό ρίσκο και με σίγουρη απόδοση.