Τα συνταξιοδοτικά  προγράμματα ξεχωρίζουν από την ανταποδοτικότητα που προσφέρουν στον ασφαλισμένο με την υψηλή εγγυημένη απόδοση και την ευελιξία τους, διακρίνονται  ειδικά από 2 περιόδους. Τη περίοδο της αποταμίευσης και τη περίοδο της συνταξιοδότησης.

Σε περίπτωση καταβολής του εφάπαξ εναλλακτικά της σύνταξης το πρόγραμμα τερματίζεται.

Βασική προϋπόθεση της έναρξης της συνταξιοδότησης και της καταβολής του εφάπαξ είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου, της αποταμίευσης.

Ο επιτυχής σχεδιασμός ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος χαρακτηρίζεται από την ευκολία με την οποία θα μπορεί ο ασφαλισμένος να καλύπτει τις εισφορές του για όλη τη διάρκεια της αποταμίευσης. Η σωστή επιλογή του ποσού αποταμίευσης είναι μεγίστης σημασίας για τη βιωσιμότητα του προγράμματος. Οι υψηλές εισφορές μπορούν να δυσχεράνουν τη ποιότητα ζωής του ασφαλισμένου μακροχρόνια, με αποτέλεσμα τη διακοπή του προγράμματος, όπως επίσης και η επιλογή της ετήσιας αναπροσαρμογής στα ασφάλιστρα αν δεν έχει γίνει προσεκτικός σχεδιασμός.

O σχεδιασμός του συνταξιοδοτικού προγράμματος πρέπει αν είναι τέτοιος ώστε ακόμα και αν επέλθει διαφοροποίηση του εισοδήματος του ασφαλισμένου το πρόγραμμα να μπορεί να συνεχιστεί.

Τι γίνεται όμως στη περίπτωση που ο ασφαλισμένος κριθεί ανίκανος για εργασία συνέπεια ατυχήματος ή ασθένειας  με διαρκή ολική ανικανότητα (67%);

Στη περίπτωση αυτή ενεργοποιείται η ασφαλιστική κάλυψη της Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων εν συντομία ΄΄ΑΠΑ΄΄. Με αυτή τη κάλυψη ενεργοποιημένη ο ασφαλισμένος απαλλάσσεται πλήρως από οποιαδήποτε  υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων για όσο διαρκεί η ανικανότητά του.  Εάν στο μεσοδιάστημα ο ασφαλισμένος φθάσει στην ηλικία συνταξιοδότησής του, τότε μπορεί να εισπράξει κανονικά τη σύνταξη και το εφάπαξ του όπως όταν θα πλήρωνε κανονικά τις εισφορές του.

Προσοχή η πιστοποίηση της διαρκής ανικανότητας εγκρίνεται από  δημόσιο φορέα και επαναλαμβάνεται η κρίση κάθε έτος. Με αυτή τη  βεβαίωση ο ασφαλισμένος απαλλάσσεται από τις εισφορές, ενώ αν έχει καταβάλλει εισφορές στο μεσοδιάστημα από την αναγγελία της ανικανότητας έως τη πιστοποίηση της τότε οι εισφορές του, του επιστρέφονται.

Συμπερασματικά η κάλυψη της ΑΠΑ κρίνεται απαραίτητη σε κάθε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα διότι προβλέπει για μια δύσκολη στιγμή του ασφαλισμένου. Τον στηρίζει πραγματικά μειώνοντας τις υποχρεώσεις του και δίνοντας του την δυνατότητα να επικεντρωθεί στον εαυτό του και την οικογένεια του απροβλημάτιστα, ενώ ο προγραμματισμός του δεν αλλάζει. Εισπράττει κανονικά τη σύνταξη και το εφάπαξ του στην ώρα τους ακριβώς όπως έχει επιλέξει εξ αρχής.

Η κάλυψη συμπεριλαμβάνεται εντός των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων με τα ασφάλιστρα να διαφοροποιούνται ανάλογα την ηλικία του ασφαλισμένου και το ποσό της αποταμίευσής του.

Ενδεικτικά τα ασφάλιστρα της ΑΠΑ για άτομο 35 ετών με εισφορές σύνταξης 800€/έτος διαμορφώνεται στα 27€ ετησίως.

 

Ενημερωθείτε για τις προτάσεις μας πάνω στα συνταξιοδοτικά προγράμματα και τις σύγχρονες συνταξιοδοτικές εκθέσεις που μπορούμε να σχεδιάσουμε για εσάς και καταστρώστε το δικό σας πλάνο συνταξιοδότησης.

Σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα.