Τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα χωρίζονται σε δύο περιόδους. Τη περίοδο της αποταμίευσης και τη περίοδο της συνταξιοδότησης. Ο ασφαλισμένος επιλέγει ο ίδιος πότε θα συνταξιοδοτηθεί και φυσικά το ποσό της σύνταξης και του εφάπαξ που επιθυμεί. Οι εισφορές του ρυθμίζονται με βάση το ύψος της σύνταξης καθώς και των χρόνων που μεσολαβούν μέχρι τη συνταξιοδότηση του.

Στο παρόν άρθρο θα επικεντρωθούμε στη περίοδο της αποταμίευσης με τους τρόπους καταβολής των εισφορών και φυσικά τις εναλλακτικές που δίνουν.

Οι εισφορές του ασφαλισμένου που αφορούν τη περίοδο αποταμίευσης μπορούν να καταβληθούν από τον ασφαλισμένο με δύο τρόπους:

1)Με περιοδικές καταβολές όπου ο ασφαλισμένος αποταμιεύει στο συνταξιοδοτικό του πρόγραμμα ένα ποσό, σταθερό, για όσα χρόνια διαμεσολαβούν μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης που έχει επιλέξει. Οι αποταμιεύσεις του τοκίζονται με κατώτατο εγγυημένο επιτόκιο 2.5% κάθε χρόνο ενώ συμμετέχει σε όλες τις υπερ-αποδόσεις που μπορεί να πετύχει η ασφαλιστική εταιρία. Οι τρόποι καταβολής των εισφορών που μπορεί να επιλέξει μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος μπορεί να είναι κάθε μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο και χρόνο.

2)Με εφάπαξ καταβολή του συνόλου των συνταξιοδοτικών εισφορών. Εδώ ο ασφαλισμένος εκμεταλλεύεται την ύπαρξη ενός κεφαλαίου το οποίο καταβάλλει μια φορά καλύπτοντας ταυτόχρονα όλα τα χρόνια εισφορών για να συνταξιοδοτηθεί. Οι επιλογές του ασφαλισμένου εδώ είναι 2, μιας και μπορεί είτε να συνταξιοδοτηθεί αμέσως, είτε να επιλέξει σε ποια ηλικία θέλει να συνταξιοδοτηθεί με το κεφάλαιο του να τοκίζεται με κατώτατο εγγυημένο επιτόκιο 1.75% κάθε χρόνο. Λόγω της ύπαρξης όλου του κεφαλαίου εξ αρχής ο ασφαλισμένος μπορεί να εξασφαλίσει σύνταξη φθηνότερα από το ότι αν επέλεγε τη μέθοδο των περιοδικών καταβολών και αυτό γιατί επωφελείται από τη μεγαλύτερη απόδοση των τόκων, διότι εδώ τοκίζεται όλο το κεφάλαιό του κάθε χρόνο.

Η διαφοροποίηση των μεθόδων έχει να κάνει καθαρά με την οικονομική δυνατότητα του ασφαλισμένου και με τα χρόνια που μεσολαβούν μέχρι να συνταξιοδοτηθεί. Αν πρόκειται για άτομο νέο, οι περιοδικές καταβολές αποτελούν τη καλύτερη επιλογή διότι ουσιαστικά δημιουργούν κεφάλαιο. Η επιλογή ανάμεσα σε καταβολή κάθε μήνα, τρίμηνο κτλ έχει να κάνει καθαρά με τον ετήσιο οικονομικό προγραμματισμό του ασφαλισμένου. Ωστόσο αν το άτομο είναι μεγαλύτερο σε ηλικία, κοντά σε αυτή της ηλικίας συνταξιοδότησης που επιθυμεί, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν έχει το νευραλγικό χρόνο μπροστά του να αποταμιεύει.  Σε αυτή τη περίπτωση η εφάπαξ καταβολή (εφόσον υπάρχει η οικονομική δυνατότητα) είναι η επιλογή που μπορεί να καταστήσει δυνατή την εξασφάλιση πρόσθετης ιδιωτικής σύνταξης.

 

Ενημερωθείτε για τις προτάσεις μας πάνω στα συνταξιοδοτικά προγράμματα και τις συνταξιοδοτικές εκθέσεις που μπορούμε να σχεδιάσουμε για εσάς και καταστρώστε το δικό σας πλάνο συνταξιοδότησης.

Σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα.