Τα μοντέλα συνταξιοδότησης έχουν μεταλλαχτεί αρκετές φορές στο πέρασμα των δεκαετιών  μέχρι να λάβουν τη σημερινή σύγχρονη μορφή τους. Οι αλλαγές που δέχονται έχουν να κάνουν με νομοθετήματα, αντισταθμιστικά οφέλη για εργοδότες και φυσικά αλλαγές σε όρια ηλικίας και ποσά συντάξεων για τους ασφαλισμένους.

Σήμερα στις σύγχρονες ευρωπαικές κοινωνίες παρατηρείται έντονα το δημογραφικό πρόβλημα, η γήρανση δηλαδή του πληθυσμού που επηρεάζει την αναλογία εργαζομένων και συνταξιούχων.

Προς την αντιμετώπιση των παρενεργειών που δημιουργούνται λόγω του δημογραφικού προβλήματος τα περισσότερα ευρωπαικά κράτη έχουν υιοθετήσει 3 πυλώνες ασφάλισης και κατ’επέκταση σύνταξης. Για τη σύνταξη που αναφερόμαστε σήμερα, κάθε πυλώνας συμμετέχει στο τελικό ποσό σύνταξης κατά ποσοστό, το οποίο και διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Οι 3 πυλώνες στην Ευρώπη

1)Ο κρατικός πυλώνας της αναδιανεμητικής σύνταξης

Ο πυλώνας αυτός είναι υποχρεωτικός. Συμμετέχουν με τις εισφορές τους απο το μισθό τους ή το εισόδημά τους  όλοι οι εργαζόμενοι -μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες και το σύστημα είναι καθαρά αναδιανεμητικό. Ολοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν με τις εισφορές τους την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη και φυσικά τη σύνταξη και τη περίθαλψη των συνταξιούχων. Ενώ με 40 έτη ασφάλισης κατα μέσο όρο  κατοχυρώνουν δικαίωμα πλήρης συνταξιοδότησης.

2)O πυλώνας των επαγγελματικών ταμείων

Ο πυλώνας αυτός βασίζεται στις εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων και είναι οργανωμένος με βάση το επάγγελμα. Μπορεί να έχει χαρακτηριστικά αναδιανεμητικού και ανταποδοτικού χαρακτήρα και είναι υποχρεωτικός. Η νομοθεσία δίνει αρκετά αντισταθμιστικά οφέλη για τους εργοδότες να συμμετέχουν με εισφορές, ενισχύοντας τις παροχές των εργαζομένων τους και κατ’επέκταση αυξάνοντας τη σύνταξη τους.

3)Ο πυλώνας της ιδιωτικής σύνταξης

Ο τρίτος πυλώνας είναι καθαρά ανταποδοτικός. Σε αυτό συμμετέχουν εθελοντικά όσοι εργαζόμενοι επιθυμούν, αποταμιεύοντας ουσιαστικά για τον εαυτό τους, ενισχύοντας τη σύνταξή τους και φυσικά το εφάπαξ που θα λάβουν. Σκοπός είναι η αναπλήρωση του υπολοίπου της σύνταξής που θα λάβουν, ώστε να ισοδυναμεί με το προ της συνταξιοδότησης εισόδημα το οποίο δε μπορούν να φτάσουν οι πρώτοι 2 πυλώνες.

Όπως αντιλαμβάνεστε στην Ελλάδα του σήμερα λειτουργεί μόνο ο πρώτος πυλώνας. Θα ακολουθήσουν πολλά χρόνια μεταρρυθμίσεων για να φτάσουμε να εφαρμόσουμε πλήρως  το μοντέλο αυτό, διότι απαιτεί νομοθετήματα και έναν πολύ προσεκτικό νομοθετικό σχεδιασμό. Η αρχή όμως έχει ήδη  γίνει. Ο λόγος που στην Ευρώπη έχουν υιοθετήσει 3 πυλώνες έχει να κάνει με την αύξηση του  ποσοστού  της αναπλήρωση της σύνταξης. Οι περισσότερες συμμετοχές πυλώνων στη σύνταξη σημαίνει και ταυτόχρονα υψηλότερη σύνταξη και εισόδημα πιο κοντά ή και ίσο με το μισθό που λάμβαναν οι συνταξιούχοι ως εργαζόμενοι. Τελικός σκοπός είναι να μην απολέσουν μέρος από τη ποιότητα ζωής που είχαν.

Στην Ελλάδα  η κρατική σύνταξη σύμφωνα με τις μειώσεις και τους νέους νόμους θα φτάνει το 50% του μισθού που λάμβαναν οι εργαζόμενοι. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η στήριξη της σύνταξης με παροχή τουλάχιστον ενός 20% επιπλέον στη κρατική για τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου.

Από τους 2 υπολειπόμενους πυλώνες μόνο ο 3ος μπορεί αυτή τη στιγμή να στηρίξει τη σύνταξή μας.

Η ιδιωτική σύνταξη μπορεί με ασφάλεια και υψηλή απόδοση να παρέχει συμπληρωματική σύνταξη και εφάπαξ.

Ο δεύτερος πυλώνας των επαγγελματικών ταμείων απαιτεί νόμους και αντισταθμιστικά οφέλη για εργοδότες και δεν  θα είναι έτοιμος να ενταχθεί παρά σε αρκετά χρόνια. Ενώ ελεύθεροι επαγγελματίες και μακροχρόνια άνεργοι θα δυσκολευτούν να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρης δημόσιας σύνταξης λόγω κενών στα ένσημα αλλά  και των οφειλών.

Οι σημερινοί εργαζόμενοι δεν έχουν τη πολυτέλεια χρόνου και αυτό διότι κάθε χρόνος που περνάει μετράει.  Η δική σας πρωτοβουλία θα είναι και η μεγαλύτερη για εσάς ανταπόδοση στο μέλλον. Η σύνταξη θα αποτελεί υπόθεση κάθε υπεύθυνου πολίτη που θα καλείται να προνοήσει και να πάρει τη κατάσταση στα χέρια του.

 

Ενημερωθείτε για τις προτάσεις μας πάνω στα συνταξιοδοτικά προγράμματα και τις συνταξιοδοτικές εκθέσεις που μπορούμε να σχεδιάσουμε για εσάς και καταστρώστε το δικό σας πλάνο συνταξιοδότησης.

Σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα.