Η δημόσια ασφάλιση όπως έχουμε αναφέρει και σε άλλα άρθρα είναι αναδιανεμητική, που σημαίνει ότι οι σημερινοί εργαζόμενοι πληρώνουν με τις εισφορές τους όχι μόνο τη δική τους ιατρική και φαρμακευτική κάλυψη, αλλά και τις ανάγκες σύνταξης και ιατρικής περίθαλψης και των συνταξιούχων.

Σήμερα δικαίωμα πλήρης συνταξιοδότησης θεμελιώνουν  οι εργαζόμενοι στα 62 και 67 τους χρόνια με 40 έτη συνεχής ασφάλισης. Εργαζόμενοι όπως οι ναυτικοί κ.α συνταξιοδοτούνται με δικούς τους ανεξάρτητους κανόνες συνταξιοδότησης. Μέρος στις δημόσιες συντάξεις έχουν φυσικά και τα επικουρικά ταμεία εφόσον ο εργαζόμενος ήταν ασφαλισμένος και συμμετείχε με εισφορές.

Το ελληνικό και το ευρωπαϊκό μοντέλο συνταξιοδότησης

Το ποσό της σύνταξης στο ελληνικό μοντέλο συνταξιοδότησης παρέχεται αποκλειστικά από τα ασφαλιστικά ταμεία και το κράτος, ενώ σε αυτά  δεν συνεπικουρούν επαγγελματικά συνταξιοδοτικά από εργοδότες ενώ η ιδιωτική σύνταξη τώρα θεμελιώνεται. Στις περισσότερες χώρες όμως της ευρωπαϊκής ένωσης έχει υιοθετηθεί εδώ και πολλά χρόνια σύστημα 3  πυλώνων συνταξιοδότησης, με ποσοστιαία συμμετοχή  και των τριών στη σύνταξη των συνταξιούχων.

Ο λόγος αυτής της μεταρρύθμισης στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης έγκειται στο γεγονός της γήρανσης του πληθυσμού, συνέπεια του έντονου δημογραφικού προβλήματος σε συνάρτηση και με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής.

Η δική μας πραγματικότητα 

Το ποσό των συντάξεων αλλά και η ηλικία συνταξιοδότησης στην Ελλάδα καθορίζεται όπως αναφέραμε από την αναλογία εργαζομένων και συνταξιούχων, και είναι ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει και θα επηρεάζει τη σύνταξή μας.

Σήμερα η αναλογία διαμορφώνεται ως εξής:  για κάθε έναν συνταξιούχο αντιστοιχούν λιγότεροι από 2 εργαζόμενοι. Αντιλαμβάνεστε τις δυσκολίες που προκύπτουν και μόνο απο αυτό το νούμερο, ειδικά αν αναλογιστείτε οτι παλαιότερα η αναλογία ήταν υψηλότερη απο 4 προς 1.

     4 σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αναλογία :

 • Το έντονο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, σε συνάρτηση με τη ταυτόχρονη αύξηση και του προσδόκιμου ζωής
 • Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που στερούν ασφαλιστικές εισφορές
 • Η μετανάστευση νέων στο εξωτερικό για αναζήτηση εργασίας, στερούν από τη χώρα εργατικό και εργασιακό δυναμικό τώρα αλλά και για το μέλλον
 • Υψηλές εισφορές που δε μπορούν να καλυφθούν από τους εργαζόμενους και τους εργοδότες
 • Αδήλωτη εργασία

   Θα μπορούσαμε να γράφουμε πολλές σελίδες με παράγοντες που επηρεάζουν, σκόπος μας όμως είναι η αναφορά στις πιο γενικές περιπτώσεις για τη δημιουργία και της γενικότερης εικόνας.

       Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω:

 • Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών που σημαίνει χιλιάδες επαγγελματίες να μη μπορούν να ανταπεξέλθουν, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με πλήρη ή μειωμένη ή και καθόλου σύνταξη και έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
 • Μείωση του ποσού των συντάξεων για τους συνταξιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις
 • Μείωση των ιατρικών παροχών για όλους, εργαζόμενους και συνταξιούχους
 • Δυσκολίες στη λειτουργία των νοσοκομείων λόγω ελλείψεων ( ιατρών, αναλωσίμων κ.α)
 • Αύξηση της αδήλωτης εργασίας

Οι παραπάνω παράγοντες δημιουργούν ένα φαύλο κύκλο, ένα σπιράλ καταστάσεων που σπρώχνουν συνεχώς τα πράγματα προς τα κάτω. Το μόνο που μπορεί στο μέλλον να επαναφέρει ισορροπία, που θα συνεπάγεται όχι την αύξηση των συντάξεων, αλλά τη σταθεροποίησή τους θα είνα η οικονομική σταθεροποίηση. Ο τερματισμός της κρίσης, που έχει πλήξει το ασφαλιστικό ανεπανόρθωτα.

      Οι σημερινοί εργαζόμενοι ανεξαρτήτου ηλικίας κινδυνεύουν :

 • να μη μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ή να λάβουν σύνταξη εξαιρετικά μειωμένη
 • να συνταξιοδοτηθούν αργότερα από το προβλεπόμενο εξαναγκάζοντάς τους να εργάζονται σε μεγάλες ηλικίες
 • οι συντάξεις που θα λάβουν δε θα ξεπερνούν το 50% των εισοδημάτων τους, πολλοί της χαρακτηρίζουν ως ‘επίδομα’
 • δε θα λάβουν εφάπαξ

Το μήνυμα του σημερινού άρθρου είναι προνοήστε για εσάς και για την οικογένειά σας, οι αλλαγές είναι αναπόφευκτες. Από όλα όσα αναφέραμε η οικονομική σταθεροποίηση μόνο μπορεί να μετριάσει τη κατάσταση και πάλι όμως δε θα καταφέρει να την επαναφέρει ποτέ ξανά και αυτό διότι το έντονο δημογραφικό πρόβλημα δε μπορεί να ξεπεραστεί.  Η μόνη λύση θα είναι η υιοθέτηση των 3 πυλώνων σύνταξης από τις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης. Κρατική σύνταξη – εργοδοτική- ιδιωτική.

Αυτή θα είναι και η τελική φάση του νέου ασφαλιστικού σχεδιασμού που μπορεί να ολοκληρωθεί σε πολλά χρόνια από τώρα.

Σήμερα ο μόνος επιπλέον πυλώνας που μπορεί να σας ωφελήσει είναι η ιδιωτική σύνταξη, με ιδιωτική πρωτοβουλία του καθενός. Θα είναι η πρώτη εισαγωγή στους 3 πυλώνες και αυτό γιατί για την εργοδοτική θα πρέπει να νομοθετηθούν επιπλέον αντισταθμίστηκα οφέλη για τους εργοδότες, ενώ η ταυτόχρονη έλλειψη ρευστότητας θα τους κρατήσει αποστασιοποιημένους από τη συμμετοχή τους σε κάποιο πρόγραμμα παροχής συντάξεων για τους εργαζόμενούς τους.

Εκμεταλλευτείτε πρώτοι  τις παροχές των συνταξιοδοτικών για υψηλές εγγυημένες αποδόσεις, ήδη πολλές ασφαλιστικές εταιρίες αποσύρουν τις εγγυήσεις και μειώνουν τα επιτόκια.

Ξεκινήστε σήμερα το συνταξιοδοτικό σας προγραμματισμό και βγείτε κερδισμένοι.

 

Ενημερωθείτε για τις προτάσεις μας πάνω στα συνταξιοδοτικά προγράμματα και τις συνταξιοδοτικές εκθέσεις που μπορούμε να σχεδιάσουμε για εσάς και καταστρώστε το δικό σας πλάνο συνταξιοδότησης.

Σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα.