Η ιδιωτική σύνταξη αποτελεί μια ανεξάρτητη, ανταποδοτική σύνταξη η οποία έρχεται να συμπληρώσει το εισόδημά του ασφαλισμένου κατά τη συνταξιοδότησή του. Ο ασφαλισμένος επιλέγει ο ίδιος: την ηλικία που επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί, το ποσό της σύνταξής του καθώς και το εφάπαξ του. Mε βάση τις παραμέτρους αυτές διαμορφώνονται και οι εισφορές του.

Όπως αναφέραμε η ιδιωτική σύνταξη είναι ανταποδοτική, που σημαίνει ότι ουσιαστικά ο ασφαλισμένος ρυθμίζει τη σύνταξη που θα πάρει ο ίδιος με τις καταβολές του, απελευθερωμένος από την αβεβαιότητα των δημοσίων ταμείων και όλων εκείνων των παραγόντων, οικονομικών και δημογραφικών, που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη προοπτική της σύνταξής του καθώς και το όριο για την ηλικία συνταξιοδότησής του.

Ας δούμε με νούμερα ωστόσο τι σημαίνει ιδιωτική σύνταξη με νούμερα και φυσικά κατά πόσο συμφέρει η σύναψη ενός τέτοιου συμβολαίου ξεκινώντας  με ένα παράδειγμα που θα μας βοηθήσει στη κατανόηση.

Έστω ότι, εργαζόμενος 30 ετών που αμείβεται με 900€ το μήνα επιλέγει να συνταξιοδοτηθεί ιδιωτικά στα 65 του έτη με εισφορές  66,7€ το μήνα, ήτοι 800€ το έτος. Το ποσό αυτό θα παραμένει σταθερό καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος του και έχει τεθεί από τον ίδιο ώστε να μπορεί να το καταβάλλει δίχως να κινδυνεύσει το πρόγραμμα του στο μέλλον, καθιστώντας το βιώσιμο.

Πίνακας (1)

Ηλικία Έναρξης Ηλικία συνταξ/σης Έτη αποταμίευσης Εισφορές ανά έτος (€) Σύνολο Eισφορών (€) Εφάπαξ (€)
30 ετών 65 ετών 35 800 28.000 41.573
  Ο υπολογισμός έχει γίνει με το πρόγραμμα S57 της Εθνικής Ασφαλιστικής

Στο παραπάνω πίνακα βλέπουμε το συνολικό πόσο αποταμιεύσεων του ασφαλισμένου για όλα τα έτη του μέχρι τα 65 (28.000€) όπου και τερματίζει η πρώτη φάση του προγράμματος, η αποταμιευτική και ξεκινά η δεύτερη. Ο ασφαλισμένος μπορεί στη δεύτερη φάση του προγράμματος να επιλέξει ανάμεσα στο εφάπαξ, που στη περίπτωσή που μελετάμε ανέρχεται σε 41.573€  ή τη σύνταξη όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω πίνακα.

Πίνακας (2)

Έτη καταβολής  για 10 έτη για 15 έτη για 20 έτη για 25 έτη
Μηνιαία Σύνταξη (€) 374,08 258,97 201,54 167,19
Σύνολο καταβολών χρημάτων σύνταξης (€) 44.890 46.615 48.370 50.157
Ο υπολογισμός έχει γίνει με το πρόγραμμα S57 της Εθνικής Ασφαλιστικής

Όπως παρατηρείτε το εφάπαξ που εξασφαλίζει είναι 41.573€. Στα 13.573 € είναι το κέρδος της αποταμίευσής του και του καταβάλλονται ΑΜΕΣΩΣ εφόσον το επιλέξει.

Εναλλακτική του εφάπαξ είναι η σύνταξη, την οποία και επιλέγει για όσα έτη επιθυμεί να του καταβάλλεται. Η διάρκεια καταβολής επηρεάζει και το ποσό της σύνταξης. 

Έτσι για παράδειγμα αν επιλέξει καταβολή για 10 έτη, η μηνιαία του σύνταξη ορίζεται στα 374,08€ και παραμένει αμείωτη, επιστρέφοντας του συνολικά 44.890€.

Τα 44.890€ προκύπτουν αν πολλαπλασιάσουμε το 374,08Χ12 που είναι οι μήνες και το γινόμενό τους επί 10 που είναι τα χρόνια καταβολής.

Στη περίπτωση της επιλογής της σύνταξης για 15 έτη η σύνταξη διαμορφώνεται σε 258,97€ το μήνα και οι συνολικές απολαβές του ασφαλισμένου θα φτάσουν τα 46.615€.

Για τα 20 και 25 χρόνια οι συνολικές απολαβές φθάνουν τα 48.370€ και 50.157€ με ποσά σύνταξης 201,54€ και 167,19€ αντίστοιχα. Η σύνταξη του παραμένει σταθερή και αμείωτη για όλη τη διάρκεια της συνταξιοδότησης και μπορεί όποτε επιθυμεί να τη διακόψει και να λάβει εφάπαξ το υπόλοιπο των μηνιαίων καταβολών του βάση πίνακα εξαγοράς έντοκα και δίχως καμία επιβάρυνση.

Όπως αντιλαμβάνεστε τα συνταξιοδοτικά προγράμματα δίνουν απόλυτη ελευθερία στον ασφαλισμένο να επιλέξει και να παραμετροποιήσει το συνταξιοδοτικό του προγραμματισμό όπως εκείνος επιθυμεί.

Στοχεύστε στο εφάπαξ αν μπορείτε να συμπληρώνετε τη σύνταξή σας με επιπλέον εισοδήματα πέραν της δημόσιας σύνταξης και επιθυμείτε να διατηρείτε ένα καλό κεφάλαιο στην άκρη για δικές σας μελλοντικές ανάγκες, στόχους ή τη στήριξη της οικογένειάς σας.

Επιλέξτε τη σύνταξη αν το κεφάλαιο δεν είναι πρώτη σας προτεραιότητα και επιθυμείτε να αυξήσετε σημαντικά τη δημόσια σύνταξη.  Διατηρείτε όπως και να έχει το δικαίωμα όποτε το επιθυμείτε να ρευστοποιήσετε το υπόλοιπο σας λαμβάνοντας το με τη μορφή του εφάπαξ.

Η απόδοση των αποταμιεύσεων σας είναι εγγυημένη,  δίχως  κανένα ρίσκο για το κεφάλαιο που αποταμιεύεται. Η επιτυχία του προγράμματος έγκειται σε ένα και μόνο πράγμα, την ολοκλήρωση της περιόδου αποταμίευσης. Για το λόγο αυτό η επιλογή του ποσού της αποταμίευσης απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, προγραμματισμό και σύνεση. Μπορείτε να ξεκινήσετε με 60€ το μήνα και με μέγιστο έως το 8% του εισοδήματός σας για να διατηρείτε το πρόγραμμα βιώσιμο.

Αντικείμενό μας, ο σχεδιασμός του δικού σας σύγχρονου συνταξιοδοτικού προγράμματος. Βιώσιμο και ανταποδοτικό, στα μέτρα σας. σταθερές εισφορές και με ηλικία συνταξιοδότησης όσο γίνεται πιο νωρίς ώστε να σας επιτρέψει να χαρείτε περισσότερο τα χρόνια μπροστά σας.

Συμπληρώστε τη φόρμα με το ιδανικό για εσάς πλάνο συνταξιοδότησης για σύνταξη και εφάπαξ και εμείς θα αναλάβουμε το σχεδιασμό του ιδανικού για εσάς προγράμματος.

 

Διαβάστε επίσης :