Με το παρόν άρθρο θα θέλαμε να απαντήσουμε σε ένα βασικό ερώτημα που γεννάται στον ασφαλισμένο κατά τα πρώιμα στάδια της σκέψης του για την έναρξη ενός συνταξιοδοτικού συμβολαίου.

Τι γίνεται σε περίπτωση που διακόψω το συμβόλαιο;

Ας πάρουμε τα πράγματα απο την αρχή αναφέροντας οτι τα συνταξιοδοτικά προγράμματα διαχωρίζονται χρονικά σε δυο περιόδους, τη πρώτη αυτή της αποταμίευσης και τη δεύτερη, αυτή της συνταξιοδότησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να φτάσουμε στη συνταξιοδότηση είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της περιόδου αποταμίευσης. Κατά τη σύναψη ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος λοιπόν πρωταρχικό ρόλο παίζει το ασφάλιστρο ή αλλιώς εισφορά, καθώς και η διάρκεια που ο ασφαλισμένος θα τα καταβάλλει μέχρι να συνταξιοδοτηθεί. Όλα σχετίζονται με αυτούς τους δύο παράγοντες. Η σωστή επιλογή του ασφαλίστρου είναι μείζονος σημασίας για την ολοκλήρωση του προγράμματος και αυτό διότι, λανθασμένη επιλογή, με υψηλότερο από τις δυνατότητες του ασφαλισμένου ασφάλιστρο μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή του συμβολαίου. Πολλές φορές όμως ακόμα και με σωστή επιλογή ασφαλίστρου, απρόοπτα και μη προγραμματισμένα έξοδα (ειδικά αν εμφανιστούν στα πρώτα έτη του προγράμματος με αρκετά ακόμα έτη μέχρι τη συνταξιοδότηση), αλλάζουν το προγραμματισμό μας και επιτάσσουν ρευστοποίηση για τη κάλυψή τους.

Έστω λοιπόν ότι οικονομικές δυσκολίες ή κάποιο απρόοπτο δε μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε το συνταξιοδοτικό μας πρόγραμμα. Ας δούμε αναλυτικά τι προβλέπεται σε αυτή τη περίπτωση.

Ο ασφαλισμένος μπορεί να προβεί μονομερώς σε ολική εξαγορά των καταβληθέντων ασφαλίστρων όποτε το επιθυμεί από το 2ο έτος της αποταμίευσης.

Ενδεικτικά ακολουθεί πίνακας εξαγοράς για πρόγραμμα με 900€ εισφορές το χρόνο και για 30 χρόνια διάρκεια.

Έτος ασφάλισης Ποσό Εξαγοράς
1 0,00 €
2 846,84 €
3 1.501,17 €
4 2.195,42 €
5 3.088,69 €
6 4.090,88 €
7 4.985,05 €
8 5.901,60 €
9 6.841,14 €
10 8.237,85 €
11 9.377,78 €
12 10.675,45 €
13 11.805,68 €
14 13.096,96 €
15 14.442,14 €
16 15.686,21 €
17 16.962,48 €
18 18.272,00 €
19 19.615,90 €
20 20.995,33 €
21 22.411,60 €
22 23.866,14 €
23 25.360,55 €
24 26.896,49 €
25 28.475,88 €
26 30.100,59 €
27 31.773,44 €
28 33.497,23 €
29 35.275,11 €
30 37.110,74 €

 

Το παράδειγμα έχει υπολογιστεί με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα S57 της Εθνικής Ασφαλιστικής με εγγυημένη απόδοση. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε στον ασφαλισμένο του παραδείγματος αν μέχρι τα πρώτα 12 χρόνια προχωρήσει σε εξαγορά, θα του επιστραφούν λιγότερα χρήματα από αυτά που θα έχει συνολικά αποταμιεύσει και αυτό διότι σε αυτά συνυπολογίζονται έξοδα διαχείρισης και επένδυσης όπως και η ζημία της ασφαλιστικής εταιρίας λόγω της ρευστοποίησης των επενδύσεων. Παρόλα αυτά, από το 13ο έτος μέχρι και το 30ο που είναι και η προγραμματισμένη λήξη του προγράμματος θα του επιστραφούν περισσότερα χρήματα από αυτά που έχει αποταμιεύσει. Το 30ο έτος δε όπου έχουμε και τη κανονική λήξη του προγράμματος παίρνει το μέγιστο της απόδοσης σε εφάπαξ μορφή.

Κρατήστε οτι :

  • Επιλέγουμε σταθερό ποσό εισφορών για όλη τη διάρκεια του προγράμματος αποφεύγοντας τις ετήσιες αναπροσαρμογές
  • Επιλέγουμε μέχρι το 8% του εισοδήματός μας σε εισφορές για να διατηρήσουμε το πρόγραμμα βιώσιμο

Με αυτές τις δύο μεθόδους ελαχιστοποιούμε το ενδεχόμενο εξαγοράς του συμβολαίου στο μέλλον.

Αναφέραμε τι γίνεται στη περίπτωση εξαγοράς του συμβολαίου κατά την αποταμιευτική περίοδο. Εξαγορά όμως μπορεί να πραγματοποιηθεί και κατά τη συνταξιοδοτική περίοδο. Να πως !

Ο ασφαλισμένος δύναται να προβεί σε ρευστοποίηση των υπολοίπων μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του, λαμβάνοντάς τα με τη μορφή εφάπαξ όποτε το επιθυμεί και σε οποιοδήποτε έτος συνταξιοδότησης και αν βρίσκεται.

Το υπόλοιπο υπολογίζεται με βάση το εφάπαξ που θα λάμβανε ο ασφαλισμένος στη λήξη του προγράμματος μείον το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει λάβει μέχρι τότε.

Σε κάθε έκθεση συνταξιοδότησης επιβάλλεται να επισυνάπτεται πάντα ο πίνακας εξαγοράς του προγράμματος, προς ενημέρωση, αλλά και σύγκριση με το πίνακα εξαγοράς που θα περιλαμβάνεται εντός του συμβολαίου που παραλαμβάνει ο ασφαλισμένος.

Διαβάστε επίσης, τι προβλέπεται σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας.