Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ιδιωτικής σύνταξης.

Από την έναρξη του συνταξιοδοτικού συμβολαίου ο ασφαλισμένος γνωρίζει το ποσό της σύνταξής του. Το ποσό αυτό δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση για τον ασφαλισμένο, διατηρώντας το σταθερό για όλη τη διάρκεια της συνταξιοδότησής του με εγγύηση συμβολαίου. Ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε:

  • Ισόβια σύνταξη
  • Σύνταξη προκαθορισμένης διάρκειας
  • Εφάπαξ

Οι επιλογές του είναι πάντοτε εγγυημένες.

Διαβάστε επίσης: Εγγυητικό κεφάλαιο ιδιωτικής ασφάλισης ζωής | Ο εγγυητής της ιδιωτικής σύνταξης