Γράφει ο Τόγιας Κων/νος Γενική Διεύθυνση Ιδιωτική Σύνταξη.gr

Οι εξελίξεις και αλλαγές των τελευταίων ετών γύρω από τη δημόσια συνταξιοδότηση έχει αποτελέσει αλλεπάλληλα το κεντρικό θέμα των μέσων ενημέρωσης. Οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί και εφαρμοστεί έχουν αλλάξει άρδην τα εισοδήματα των συνταξιούχων, ενώ έχουν βγάλει εκτός προγραμματισμού χιλιάδες ασφαλισμένους  οι οποίοι βλέπουν την ώρα της συνταξιοδότησής τους να μετατίθεται για αρκετά έτη στο μέλλον.

Κύριο αίτιο των αλλαγών είναι η οικονομική προσαρμογή της συνταξιοδοτικής δαπάνης με βάση τους οικονομικούς δείκτες και φυσικά τη δημογραφική πορεία του πληθυσμού.

Οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί βάση του ασφαλιστικού νόμου 4387/16 έχουν σαν αποτέλεσμα τόσο τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων, εισάγοντας την εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη, όσο και τη καθιέρωση του νέου υπολογισμού και για τους ήδη συνταξιοδοτούμενους. Οι ηλικίες των 62 και 67 ετών πλέον καθιερώνονται ως κύριες ηλικίες συνταξιοδότησης για μισθωτούς αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες.

Οι ηλικίες της δημόσιας συνταξιοδότησης

Η ηλικία συνταξιοδότησης για το δημόσιο σύστημα ασφάλισης αποτελεί έναν πολύ καθοριστικό παράγοντα στην εξίσωση της συνταξιοδοτική δαπάνης και είναι  άρρηκτα συνδεδεμένη με τους γενικότερους δείκτες, οικονομικούς και δημογραφικούς. Εκ των σημαντικότερων δεικτών που επιδρούν στη αναπροσαρμογή των ηλικιών συνταξιοδότησης είναι σαφέστατα ο δείκτης της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, ο δείκτης της ανεργίας, οι δημογραφικοί δείκτες που αφορούν το προσδόκιμο ζωής και τη γήρανση του πληθυσμού, καθώς και οι δείκτες μετανάστευσης και αδήλωτης εργασίας.

Η επιδείνωση των δεικτών επιφέρει συνέπειες τόσο στο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, όσο και στην ηλικία συνταξιοδότησης, αυξάνοντας τα όρια προς επίτευξη  βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών δαπανών μακροχρόνια.

Αναλυτικότερα όσο οι δημογραφικοί δείκτες επιδεινώνονται, τόσο το κόστος της συνταξιοδοτικής δαπάνης θα πρέπει να αναζητηθεί από άλλους πόρους της οικονομίας ή να χρηματοδοτηθεί από τους ίδιους τους ασφαλισμένους με αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών ή και τα δύο. Όταν αυτό δε καθιστάτε δυνατό τότε στην εξίσωση προστίθεται και η ηλικία συνταξιοδότησης.

Έτσι η καθιέρωση των ηλικιών συνταξιοδότησης αποτελεί μια επιλογή η οποία δεν είναι σταθερή, αλλά επανακαθορίζεται με το πέρασμα των ετών. Nα σημειωθεί ότι η συνταξιοδοτική δαπάνη θα επανελέγχεται κάθε τρία έτη από αρχές γενομένης τη 1/1/2017 από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή με την επικύρωση της και από την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 4 του 4387/16 και θα προβλέπει ακόμη και αλλαγές με ειδικό νόμο όποτε χρειάζεται για τη διατήρηση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα για τη πορεία των δημογραφικών δεικτών από τις εκθέσεις της Eurostat.

Οι ηλικίες της ιδιωτικής συνταξιοδότησης

Η ιδιωτική συνταξιοδότηση βασίζεται στην ανταπόδοση και όχι στην αναδιανομή των εισφορών όπως η δημόσια συνταξιοδότηση. Οι ασφαλισμένοι αποταμιεύουν για τον εαυτό τους, με σκοπό να λάβουν στη λήξη του προγράμματος τις εισφορές τους με τη μορφή εφάπαξ ή σύνταξης. Αυτή η διαφοροποίηση καθιστά την ηλικία συνταξιοδότησης (λήξης του προγράμματος) μια προσωπική και ανεξάρτητη επιλογή του κάθε ασφαλισμένου, που δεν επηρεάζεται από κανένα άλλο παράγοντα.

Η ηλικία συνταξιοδότησης συνεπάγεται και τη διάρκεια που θα έχει το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Έτσι η επιλογή της ηλικίας μπορεί να δίνεται και συναρτήσει των αποτελεσμάτων που επιθυμεί να έχει ο ασφαλισμένος σε σύνταξη και εφάπαξ με βάση το ποσό των εισφορών που θα μπορεί βιώσιμα να υποστηρίξει.

Ο μόνος περιορισμός που υπάρχει ως προς την επιλογή της ηλικίας δίνεται από την ελάχιστη διάρκεια που απαιτούν τα προγράμματα αυτά για να αποδώσουν σύνταξη. Η συνηθέστερη ελάχιστη διάρκεια είναι τα 15 έτη.  Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οποιοσδήποτε  μπορεί να συνταξιοδοτηθεί σε 15 έτη από όποια ηλικία και αν εκκινήσει το προγραμματισμό του.

Τι ωστόσο απαιτεί προσοχή

Όπως αναφέραμε και παραπάνω τα προγράμματα ιδιωτικής συνταξιοδότησης είναι ανταποδοτικά, που συνεπάγεται ότι ‘’χτίζονται ‘’ από τον ίδιο τον ασφαλισμένο, έτσι η χρονική διάρκεια και το ποσό των εισφορών που θα καταβάλει ορίζουν σε μεγάλο βαθμό και τα αποτελέσματα  που θα έχει για το ποσό της σύνταξης και του εφάπαξ. Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων αυτών είναι αρκετά απαιτητικός και πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικευμένους συμβούλους ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο για τον ασφαλισμένο, τόσο για την ηλικία συνταξιοδότησης, όσο και για το ποσό της σύνταξης και του εφάπαξ που μπορεί να κατοχυρώσει. Η ουσία της ιδιωτικής συνταξιοδότησης είναι οτι απευθύνεται σε όλους, νεότερους αλλά και μεγαλύτερους σε ηλικία ασφαλισμένους που επιθυμούν με δική τους πρωτοβουλία να συμπληρώσουν το ποσό της σύνταξής τους.

Οι νεότεροι διατηρούν το πλεονέκτημα να κατοχυρώσουν συμπληρωματική σύνταξη με χαμηλότερο μέσο ποσό εισφορών σε μικρότερη ηλικία. Οι μεγαλύτεροι μπορούν να κατοχυρώσουν ικανοποιητικά ποσά σύνταξης και εφάπαξ εκμεταλευόμενοι τα έτη που έχουν στη διάθεσή τους χτίζοντας ένα ατομικό και απολύτως ανεξάρτητο προγραμματισμό.

H διεύθυνση μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ατομικών συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών προγραμματισμών. Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς στο :

210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr,

Εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού και την πιο αναλυτική συνταξιοδοτική παρουσίαση της ασφαλιστικής αγοράς.

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

Διαβάστε επίσης :