Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Γενική Διεύθυνση Ιδιωτική-Σύνταξη.gr

H δημόσια συνταξιοδότηση συνεχίζει να επανέρχεται στο προσκήνιο με κύριο θέμα τις μειώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων.

Ο νέος ασφαλιστικός νόμος θέτει νέα δεδομένα λαμβάνοντας υπόψιν τόσο τα έτη συνολικής ασφάλισης, όσο και το δηλωθέν μέσο εισόδημα του ασφαλισμένου.

Η κρατική συνταξιοδότηση με βάση τις προβλέψεις του νόμου θα αποτελεί συνιστώσα δύο συντάξεων. Της εθνικής σύνταξης και της ανταποδοτικής.

Σήμερα θα επικεντρωθούμε στο τρόπο υπολογισμού και την απόδοση που παρέχει η ανταποδοτική σύνταξη για τον ασφαλισμένο.

Να σημειώσουμε ότι η εθνική σύνταξη αποτελεί σύνταξη που παρέχεται βάση των συνολικών ετών ασφάλισης  και το ποσό της παραμένει παρόμοιο για το σύνολο των ασφαλισμένων, ορίζεται δε βάση του παρακάτω πίνακα για συνταξιοδότηση στα 62 και 67 έτη του ασφαλισμένου.

Στα 67 έτη Στα 62 έτη
Έτη ασφάλισης Ποσό Σύνταξης(€) Ποσό σύνταξης(€)
15 345 241
16 353 247
17 360 252
18 368 257
19 376 263
20 384 268

 

Για περισσότερα από 20 έτη ασφάλισης παραμένει σταθερή στα 384€.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την εθνική σύνταξη εδώ.

Η ανταποδοτική σύνταξη

Η ανταποδοτική σύνταξη αποτελεί μια συμπληρωματική δημόσια σύνταξη η οποία υπολογίζεται βάση των συνολικών ετών ασφάλισης του ασφαλισμένου, αλλά και των ασφαλιστικών εισφορών που έχει καταβάλει από το 2002 μέχρι και την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης.

Επί της ουσίας πρόκειται για μια σύνταξη η οποία ανταποδίδει στον ασφαλισμένο μέρος των ασφαλιστικών του εισφορών. Κρατήστε οτι  όσο περισσότερα τα συνολικά έτη ασφάλισης, τόσο υψηλότερος και ο συντελεστής επιστροφής των εισφορών για τον ασφαλισμένο.

Αναλυτικά ο πίνακας με τους συντελεστές:

Ποσοστό αναπλήρωσης Ανταποδοτικής Σύνταξης
Κλίμακες Ετών ασφάλισης Ποσοστό Αναπλήρωσης
0-15 11,55%
15,01- 16 12,39%
16,01- 17 13,23%
17,01- 18 14,07%
18,01- 19 14,97%
19,01- 20 15,87%
20,01- 21 16,77%
21,01- 22 17,73%
22,01- 23 18,69%
23,01- 24 19,65%
24,01 -25 20,68%
25,01- 26 21,71%
26,01- 27 22,74%
28,01- 29 25,16%
29,01 – 30 26,37%
30,01 – 31 27,79%
31,01 – 32 29,21%
32,01 – 33 30,63%
33,01- 34 32,22%
34,01 -35 33,81%
35,01- 36 35,40%
36,01- 37 37,20%
37,01 – 38 39%
38,01- 39 40,80%
39,01 -40 42,80%
40,01 – 41 44,80%

 

Που εφαρμόζονται οι συντελεστές.

Οι συντελεστές του πίνακα εφαρμόζονται στο μέσο εισόδημα που προκύπτει για τον ασφαλισμένο, αναπροσαρμοζόμενο με βάση το δείκτη τιμών καταναλωτή για κάθε έτος ασφάλισης.

Το εισόδημα προκύπτει βάση των εισφορών υπερ σύνταξης που έχει καταβάλει ο ασφαλισμένος από το 2002. Αν για παράδειγμα κάποιος καταβάλει 200€ το μήνα ως συνταξιμες ασφαλιστικές εισφορές, το εισόδημά του νοήτε στα 1.000€ το μήνα, μιας και που οι εισφορές αντιστοιχούν στο 20% του δηλωθέν εισοδήματος.

Ας δούμε ωστόσο με παραδείγματα πώς διαμορφώνεται η ανταποδοτική σύνταξη για συγκεκριμένα ποσά εισφορών και εισοδημάτων για 15 έως και 40 έτη ασφάλισης.

 

Εισόδημα(€) 750 750 750 750 750 750 750
Έτη ασφάλισης 10 15 20 25 30 35 40
Εθνική Σύνταξη(€) 0 345 384 384 384 384 384
Ανταποδοτική(€) 0 93 126 163 208 265 336
Σύνολο(€) 0 438 510 547 592 649 720
Ποσοστό αναπλήρωσης(%) 0 58,4 68 72,9 78,9 86,5 96

 

Για μέσο εισόδημα 750€ και 20 έτη ασφάλισης ο ασφαλισμένος κατοχυρώνει 510€ σύνταξη με την ανταποδοτική να ορίζεται σε 126€.

Με περισσότερα έτη ασφάλισης ωστόσο όπως θα παρατηρήσετε το ποσό της αυξάνεται.

Ακολουθούν πίνακες για μέσο εισόδημα 900€ και 1200€.

Εισόδημα(€) 900 900 900 900 900 900 900
Έτη ασφάλισης 10 15 20 25 30 35 40
Εθνική Σύνταξη(€) 0 345 384 384 384 384 384
Ανταποδοτική(€) 0 111 151 195 250 319 403
Σύνολο(€) 0 456 535 579 634 703 787
Ποσοστό αναπλήρωσης(%) 0 50,7 59,5 64,3 70,4 78,1 87,4

 

Εισόδημα(€) 1200 1200 1200 1200
Έτη ασφάλισης 25 30 35 40
Εθνική Σύνταξη(€) 384 384 384 384
Ανταποδοτική(€) 260 333 425 537
Σύνολο(€) 645 717 809 922
Ποσοστό αναπλήρωσης(%) 53,7 59,8 67,4 76,8

 

Όπως παρατηρείτε η ανταποδοτική σύνταξη μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο τελικό ποσό της δημόσιας σύνταξης. Είναι η μόνη σύνταξη η οποία μπορεί να δέχεται μεταβολές, οι οποίες και σχετίζονται τόσο με τα έτη ασφάλισης, όσο και με τις ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου και παράλληλα το εισόδημά του.

Επι της ουσίας οι ασφαλισμένοι με περισσότερα από 38 έτη θα μπορούν να έχουν μια ανταπόδοση που μπορεί να φτάνει τουλάχιστον το 40% του προγενέστερου εισοδήματός τους. Ωστόσο οι ασφαλισμένοι με λιγότερα έτη θα έχουν χαμηλή ανταποδοτικότητα μιας και που εξασφαλίζουν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης. Eνδεικτικά, ασφαλισμένοι ακόμα και με 30 έτη δε θα έχουν αναπλήρωση σε ποσοστά άνω του 30%.

 

        Το θέμα που προκύπτει με την ανταποδοτική σύνταξη

  1. Η έλλειψη ετών ασφάλισης από τους ασφαλισμένους. Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σε τεράστιο βαθμό τόσο τους μισθωτούς όσο και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η ανασφάλιστη εργασία, οι υψηλοί δείκτες ανεργίας και οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές στερούν από το σύνολο των ασφαλισμένων πολύτιμα έτη ασφάλισης, τα οποία και επηρεάζουν σημαντικά το συντελεστή της ανταποδοτικής σύνταξης.
  2. Η πτώση του μέσου εισοδήματος. Όπως αναφέραμε και παραπάνω ο συντελεστής της ανταποδοτικής σύνταξης εφαρμόζεται στο μέσο δηλωθέν εισόδημα του ασφαλισμένου για το οποίο έχει καταβάλει τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. Ωστόσο η συμπίεση των εισοδήματων τη τελευταία δεκαετία και η πτώση του τζίρου των επιχειρήσεων επηρεάζει σημαντικά την συνταξιοδοτική προοπτική των ασφαλισμένων.

 

Συμπερασματικά η ανταποδοτική σύνταξη αν και εστιάζει στην ανταποδοτικότητα των εισφορών για τον ασφαλισμένο συμπληρώνοντας το ποσό της δημόσιας σύνταξης, εντούτοις σε αρκετές των περιπτώσεων δε καταφέρνει συνδυαστικά με την εθνική σύνταξη να καλύψει ικανοποιητικά μια τεράστια μερίδα της ελληνικής κοινωνίας που στερείτο ασφαλιστικά έτη συνέπεια των οικονομικών συγκυριών, με το μέσο εισόδημα παράλληλα να έχει μειωθεί αισθητά.

Τα συνολικά ποσοστά αναπλήρωσης της δημόσιας σύνταξης για τους ασφαλισμένους με μέχρι 20 έτη ασφάλισης θα κυμαίνονται στο 60% του προγενέστερου εισοδήματος, ενώ ακόμα και ασφαλισμένοι με υψηλά εισοδήματα και 35 έτη ασφάλισης δε θα έχουν αναπλήρωση άνω του 70%. Το τελευταίο παρατηρείται λόγω του σχεδιασμού του νέου ασφαλιστικού νόμου που περιορίζει τα συνολικά ποσοστά αναπλήρωσης για τα υψηλά εισοδήματα. Παρατηρήστε στη στήλη με τα 40 έτη ασφάλισης πως διαμορφώνονται τα ποσοστά αναπλήρωσης ανά εισόδημα.

Εδώ εισέρχεται ο ρόλος της ιδιωτικής συνταξιοδότησης, ο οποίος είναι να προσθέσει στο ποσό της δημόσιας σύνταξης το υπολειπόμενο ποσοστό αναπλήρωσης, διασφαλίζοντας  έτσι για τον ασφαλισμένο ένα επιπλέον ποσό σύνταξης διατηρώντας το βιοτικό του επίπεδο, παρέχοντας του παράλληλα ευελιξία.

Ευελιξία διότι ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα μέσα από ένα ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα  να επιλέξει ανάμεσα σε εφάπαξ ή σύνταξη στη λήξη του προγράμματός του, προσαρμόζοντας το στις μελλοντικές του ανάγκες.

Ο συνδυασμός της δημόσιας συνταξιοδότησης με την ιδιωτική μπορεί να διασφαλίσει και να παρέχει επί της ουσίας ανταπόδοση για τον ασφαλισμένο, εξασφαλίζοντάς του σημαντικά υψηλότερα ποσά συντάξεων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr

Εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού και την πιο αναλυτική συνταξιοδοτική παρουσίαση της ασφαλιστικής αγοράς.