Η εθνική σύνταξη αποτελεί τη βάση της δημόσιας σύνταξης, αποτελεί το κύριο και βασικό κορμό πάνω στον οποίο οικοδομείται και υπολογίζεται η δημόσια συνταξιοδότηση.

Η εθνική σύνταξη αποτελεί ένα σταθερό ποσό σύνταξης το οποίο και κλειδώνει ο ασφαλισμένος με την αίτηση συνταξιοδοτήσεώς του, υπολογίζεται βάση των συνολικών ετών ασφάλισης από το σύνολο των ταμείων (διαδοχική ασφάλιση) στα οποία υπήρξε διαχρονικά ασφαλισμένος.

Παρατίθεται πίνακας με τα ποσά κατοχύρωσης της εθνικής σύνταξης:

Στα 67 έτη Στα 62 έτη
Έτη ασφάλισης Ποσό Σύνταξης(€) Ποσό σύνταξης(€)
15 345 241
16 353 247
17 360 252
18 368 257
19 376 263
20 384 268

 

Παρατηρήστε ότι η βάση για τη κατοχύρωση της εθνικής σύνταξης ορίζονται τα 15 έτη συνολικής ασφάλισης. Με τα 15 αυτά έτη ο ασφαλισμένος κατοχυρώνει 345€ στην ηλικία των 67, ενώ αν επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί νωρίτερα στα 62 το ποσό μειώνεται στα 241€.

Το μέγιστο της τιμής λαμβάνεται με τη συμπλήρωση 20 ετών ασφάλισης όπου ο ασφαλισμένος κατοχυρώνει 384€ στα 67 του ή 268€ στα 62 του.

Το ποσό της εθνικής σύνταξης παραμένει αμετάβλητο για περισσότερα των 20 ετών ασφάλισης.

Ο παραπάνω πίνακας παραμένει ίδιος για το σύνολο των ασφαλισμένων σήμερα ακόμη και των ναυτικών όπως ορίζεται με βάση πρόσφατη εγκύκλιο.

Εγκύκλιος Ναυτικών.

Η παραπάνω σύνταξη συμπληρώνεται από την ανταποδοτική σύνταξη η οποία και θα υπολογίζεται αναλογικά με τις ασφαλιστικές εισφορές, το μέσο δηλωθέν εισόδημα και τα έτη ασφάλισης του ασφαλισμένου από το 2002, μέχρι την ημέρα καταβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Εθνική και ανταποδοτική σύνταξη συνθέτουν τη δημόσια σύνταξη.

Μπορούν να γίνουν αλλαγές στην εθνική σύνταξη;

Αλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν στην εθνική σύνταξη εφόσον ο ασφαλισμένος δεν ήτο μόνιμος κάτοικος Ελλάδας  συνεχόμενα τα τελευταία 40 έτη. Έτσι επηρεάζεται αναλογικά το ποσό της σύνταξης μειώμενο κατά 1/40 για κάθε έτος που υπολείπεται.

Με βάση την εθνική σύνταξη υπολογίζονται τόσο οι συντάξεις χηρείας, όσο και οι αναπηρικές, βάση συντελεστή.

Μάθετε περισσότερα εδώ.

Και στη παράγραφο 6 για τις αναπηρικές συντάξεις.

Όπως αντιλαμβάνεστε τα έτη ασφάλισης που συγκεντρώνει ο ασφαλισμένος διαδραματίζουν πλέον καθοριστικό ρόλο με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, αφού επηρεάζουν ποικιλοτρόπως το σύνολο των παροχών προς τον ασφαλισμένο και την οικογένειά του.

Οι ασφαλισμένοι σήμερα θα πρέπει να διατηρούν σαν στόχο τη κατοχύρωση των ελαχίστων 15ετών ασφάλισης ώστε να κατοχυρώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Η κατοχύρωση της εθνικής σύνταξης συνεπάγεται και τη κατοχύρωση ανταποδοτικής σύνταξης αυξάνοντας με αυτό το τρόπο το συνολικό ποσό σύνταξης.

Παραδείγματα συντάξεων για ασφαλισμένους με εισόδημα από 750€ έως 1200€ μηνιαίως και ασφαλιστικά έτη από 10 έως 40 με ηλικία συνταξιοδότησης τα 67 έτη.

Εισόδημα(€) 750 750 750 750 750 750 750
Έτη ασφάλισης 10 15 20 25 30 35 40
Εθνική Σύνταξη(€) 0 345 384 384 384 384 384
Ανταποδοτική(€) 0 93 126 163 208 265 336
Σύνολο(€) 0 438 510 547 592 649 720
Ποσοστό αναπλήρωσης(%) 0 58,4 68 72,9 78,9 86,5 96

 

Το ποσοστό επί του δηλωθέν εισοδήματος για τα 15 έτη ασφάλισης που παρέχει η ανταποδοτική σύνταξη ορίζεται σε 11,55%. Έτσι αν ο ασφαλισμένος λάμβανε ένα μέσο μηνιαίο εισόδημα 750€,  κατοχυρώνει με 15 έτη ασφάλισης 345€ από την εθνική σύνταξη και 93€ από την ανταποδοτική σύνολο 438€.

Αυτή θα είναι και η συνολική σύνταξη.

Αν ωστόσο ο ασφαλισμένος είχε συνολικά 20 έτη ασφάλισης τότε το παραπάνω ποσό θα διαμορφωνόταν σε 384€ για την εθνική σύνταξη και 126 €  για την ανταποδοτική, σύνολο 510€.

 

Εισόδημα(€) 900 900 900 900 900 900 900
Έτη ασφάλισης 10 15 20 25 30 35 40
Εθνική Σύνταξη(€) 0 345 384 384 384 384 384
Ανταποδοτική(€) 0 111 151 195 250 319 403
Σύνολο(€) 0 456 535 579 634 703 787
Ποσοστό αναπλήρωσης(%) 0 50,7 59,5 64,3 70,4 78,1 87,4

 

Εισόδημα(€) 1200 1200 1200 1200
Έτη ασφάλισης 25 30 35 40
Εθνική Σύνταξη(€) 384 384 384 384
Ανταποδοτική(€) 260 333 425 537
Σύνολο(€) 645 717 809 922
Ποσοστό αναπλήρωσης(%) 53,7 59,8 67,4 76,8

 

Aσφαλισμένοι με 30 έτη συνεχούς ασφάλισης θα κατοχυρώνουν ένα ποσό σύνταξης κοντά στο 70% του προγενέστερου της συνταξιοδότησης εισοδήματος.

Με τα παραπάνω παραδείγματα θέλουμε να επισημάνουμε την αξία των ετών ασφάλισης, είναι σημαντικότατα τόσο για την αύξηση της βάσης της δημόσιας σύνταξης, της εθνικής σύνταξης, όσο και την αύξηση του συντελεστή βάση του οποίου θα υπολογιστεί και η ανταποδοτική. Ωστόσο κρατήστε ότι το ποσό της εθνικής σύνταξης παραμένει σταθερό μετά τα 20 έτη ασφάλισης.

Σήμερα οι υψηλοί δείκτες ανεργίας, η ανασφάλιστη εργασία και η δυσκολία στη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τους ελεύθερους επαγγελματίες στερούν πολύτιμα έτη ασφάλισης.

Εδώ εισαγάγεται ο ρόλος της ιδιωτικής συνταξιοδότησης, με κύριο ρόλο την αναπλήρωση του εισοδήματος των ασφαλισμένων με παροχή σύνταξης και εφάπαξ στην ηλικία που επιθυμούν και έχουν επιλέξει οι ίδιοι, με σταθερές εισφορές, άμεση συνταξιοδότηση δίχως κωλυσιεργίες και σταθερό, αμείωτο ποσό σύνταξης.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr

Εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού pension spreading και την πιο αναλυτική συνταξιοδοτική παρουσίαση της ασφαλιστικής αγοράς.