Αναλογία ατόμων 65 ετών και άνω ανά 100 εργαζόμενους

8 Ιανουαρίου, 2022|0 Comments

Ένας πολύ σημαντικό δείκτης της Eurostat που προβάλει τον αριθμό των ατόμων απο 65 και άνω που είναι ενδεικτικά εργασιακά ανενεργοί προς την αναλογία 100 ενδεικτικά εργαζομένων ηλικίας από 15 έως 64 ετών. Αρχείο σε [...]

Μέση ηλικία του πληθυσμού έως το 2100

8 Ιανουαρίου, 2022|0 Comments

Η τιμή της μέση ηλικίας είναι ένας δείκτης γήρανσης του πληθυσμού μιας χώρας. Η μέση ηλικία το 2020 για τη χώρα μας διαμορφωνόταν στα 45,2 έτη. Η πορεία του δείκτη ωστόσο για τις επόμενες δεκαετίες [...]

Προσδόκιμο ζωής εώς το 2100

8 Ιανουαρίου, 2022|0 Comments

Το προσδόκιμο ζωής ξεχωριστά για τους άνδρες και τις γυναίκες με εκτιμήσεις έως το 2100. Όπως παρατηρείτε από τους πίνακες το προσδόκιμο ζωής θα αυξάνεται σταθερά τις επόμενες δεκαετίες με το προσδόκιμο για τους άνδρες [...]

Δαπάνες για τις συντάξεις ως ποσοστό επί του ΑΕΠ

8 Ιανουαρίου, 2022|0 Comments

Στους παρακάτω πίνακες που ακολουθούν μπορείτε να δείτε το ποσοστό επί του ΑΕΠ που δαπανάται για τη κάλυψη των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων της χώρας από το 2008 έως το 2019 καθώ και τη πρόβλεψη για τη [...]

Η πορεία του δείκτη ανεργίας

8 Ιανουαρίου, 2022|0 Comments

Ο παρακάτω αποτελεί έναν από τους πιο μελανούς δείκτες για την ελληνική οικονομία. Aναλυτικά από το 2009 παρατηρούνται οι πρώτες αυξητικές τάσεις του δείκτη με το ξέσπασμα της οικονομικής ύφεσης στο 9,8% ενώ όπως δείχνουν [...]

Η πορεία του Ελληνικού πληθυσμού προβαλλόμενη έως το 2100

8 Ιανουαρίου, 2022|0 Comments

Ένα από τα αρκετά σενάρια πρόβλεψης της Eurostat για τη πορεία των Ευρωπαϊκών πληθυσμών ανά κράτος προβαλλόμενη έως το 2100 με βάση το μοντέλο υπολογισμού το οποίο λαμβάνει υπόψη του σενάρια για την εξέλιξη παραγόντων [...]

Δείκτης ανταπόκρισης σε έκτακτα έξοδα

8 Ιανουαρίου, 2022|0 Comments

Ο δείκτης ανταπόκρισης σε έκτακτα έξοδα παρουσιάζει το πόσο ευάλωτα είναι τα ελληνικά νοικοκυριά σε έκτακτα έξοδα στα οποία δε μπορούν να ανταπεξέλθουν διακινδυνεύοντας να βυθιστούν κάτω απο τα όρια της φτώχειας. Αναλυτικά ο πίνακας [...]

Part time εργαζόμενοι και συμβασιούχοι

8 Ιανουαρίου, 2022|0 Comments

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η πορεία (επι ποσοστού στο σύνολο της απασχόλησης) των εργαζομένων που απασχολούνταν και που απασχολούνται είτε ως part time ή με σύμβαση συγκεκριμένου χρόνου. To ευρός ηλικιών με βάση το οποίο [...]