Η πορεία του Ελληνικού πληθυσμού προβαλλόμενη έως το 2080

17 Οκτωβρίου, 2017|0 Comments

Ένα από τα αρκετά σενάρια πρόβλεψης της Eurostat για τη πορεία των Ευρωπαϊκών πληθυσμών ανά κράτος προβαλλόμενη έως το 2080 με βάση το μοντέλο υπολογισμού το οποίο λαμβάνει υπόψη του σενάρια για την εξέλιξη παραγόντων όπως [...]

Αναλογία ατόμων 65 ετών και άνω ανά 100 εργαζόμενους

17 Οκτωβρίου, 2017|0 Comments

Ένας πολύ σημαντικό δείκτης της Eurostat που προβάλει τον αριθμό των ατόμων απο 65 και άνω που είναι ενδεικτικά εργασιακά ανενεργοί προς την αναλογία 100 ενδεικτικά εργαζομένων ηλικίας από 15 έως 64 ετών.   Eurostat [...]

Μέση ηλικία του πληθυσμού έως το 2080

17 Οκτωβρίου, 2017|0 Comments

Η τιμή της μέση ηλικίας είναι ένας δείκτης γήρανσης του πληθυσμού μιας χώρας. Η μέση ηλικία το 2015 για τη χώρα μας διαμορφωνόταν στα 43,4 έτη. Η πορεία της τιμής ωστόσο για τις επόμενες δεκαετίες [...]

Προσδόκιμο ζωής εώς το 2080

17 Οκτωβρίου, 2017|0 Comments

Το προσδόκιμο ζωής ξεχωριστά για τους άνδρες και τις γυναίκες με εκτιμήσεις έως το 2080. Όπως παρατηρείτε από τους πίνακες το προσδόκιμο ζωής θα αυξάνεται σταθερά τις επόμενες δεκαετίες με το προσδόκιμο για τους άνδρες [...]

Δαπάνες για τις συντάξεις ως ποσοστό επί του ΑΕΠ

17 Οκτωβρίου, 2017|0 Comments

Στο παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε το ποσοστό επί του ΑΕΠ που δαπανούνταν για τη κάλυψη των συνταξιοδοτικών δαπανών από το 2004 έως το 2015. Φυσικά η χώρα βρίσκεται υπο επιτήρηση από την Ευρωπαική Οικονομική [...]

Η πορεία του δείκτη ανεργίας

17 Οκτωβρίου, 2017|0 Comments

Ο παρακάτω αποτελεί έναν από τους πιο μελανούς δείκτες για την ελληνική οικονομία. Aναλυτικά από το 2009 παρατηρούνται οι πρώτες αυξητικές τάσεις του δείκτη με το ξέσπασμα της οικονομικής ύφεσης στο 9,6% ενώ όπως δείχνουν [...]

Δείκτης ανταπόκρισης σε έκτακτα έξοδα

17 Οκτωβρίου, 2017|0 Comments

Ο δείκτης ανταπόκρισης σε έκτακτα έξοδα παρουσιάζει το πόσο ευάλωτα είναι τα ελληνικά νοικοκυριά σε έκτακτα έξοδα στα οποία δε μπορούν να ανταπεξέλθουν διακινδυνεύοντας να βυθιστούν κάτω απο τα όρια της φτώχειας. Αναλυτικά ο πίνακας [...]

Part time εργαζόμενοι και συμβασιούχοι

17 Οκτωβρίου, 2017|0 Comments

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η πορεία του συνόλου των εργαζομένων οι οποίοι απασχολούνταν ως part time ή με σύμβαση συγκεκριμένου χρόνου. To ευρός ηλικιών με βάση το οποίο υπολογίζεται ο πίνακας είναι από 20 έως [...]

Πορεία του δείκτη εργαζομένων

17 Οκτωβρίου, 2017|0 Comments

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η μεταβολή του αριθμού των συνόλου των εργαζομένων με εύρος ηλικίας από 20 έως 64 ετών. Η συνολική μεταβολή από το 2007 έως το 2015 ανέρχεται σε 897.000 εργαζομένους οι οποίοι [...]