Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Γενική Διεύθυνση Ιδιωτική Σύνταξη.gr

Τα συνταξιοδοτικά και τα αποταμιευτικά προγράμματα κερδίζουν συνεχώς έδαφος, με τη μερίδα του κόσμου που τα επιλέγει να έχει ως στόχο τη κατοχύρωση ενός συμπληρωματικού ποσού σύνταξης καθώς και τη δημιουργία ενός σημαντικού κεφαλαίου. 

Τα προγράμματα αυτά παρέχονται αποκλειστικά από ασφαλιστικές εταιρίες και σχεδιάζονται κατ΄εξατομίκευση από ειδικευμένους ασφαλιστικούς συμβούλους οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και πιστοποιήσεις που προβλέπονται από τη Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα προγράμματα αυτά λόγω του ότι βασίζονται στη συστηματική καταβολή εισφορών (επί της ουσίας αποταμίευση)  διέπονται από φορολογικούς αλλά και εισοδηματικούς κανόνες.

Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε στα εισοδηματικά κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι ασφαλισμένοι για τη σύναψη ενός τέτοιου προγράμματος.

Νομοθεσία

Η βάση των εισοδηματικών κριτηρίων στηρίζεται στον  Ν 4557/2018 και την Απόφαση 154/2009 της ΔΕΙΑ για τη καταπολέμηση των πρακτικών ξεπλύματος χρημάτων προερχόμενα από παράνομες συναλλαγές. Ο ίδιος νόμος αφορά και τις τραπεζικές συναλλαγές.

Με βάση το παραπάνω νόμο λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια για τους υποψήφιους ασφαλισμένους αλλά και τους ήδη υπάρχον με βάση το συνολικό ατομικό χαρτοφυλάκιο που διατηρούν σε όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Ποιά προγράμματα λαμβάνονται υπόψη στο ατομικό χαρτοφυλάκιο

Στο ατομικό χαρτοφυλάκιο εντάσσονται προγράμματα με ανταπόδοση όπως : αποταμιευτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα περιοδικών καταβολών, συνταξιοδοτικά – επενδυτικά προγράμματα εφάπαξ καταβολής, προγράμματα μικτή ζωής καθώς και ασφαλίσεις ζωής (κυρίως ισόβιες) με αξίες εξαγοράς.

Στο παραπάνω χαρτοφυλάκιο δε λαμβάνονται υπόψη προγράμματα υγείας καθώς και οι επεκτάσεις τους.

Για το παραπάνω χαρτοφυλάκιο προβλέπεται προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος για νέα συμβόλαια με συνολική αξία χαρτοφυλακίου σε περιοδικές ετήσιες καταβολές άνω των 1.000€ ή των 2.500€ για εφάπαξ καταβολές.

Για σύναψη προγραμμάτων με ετήσια αξία κάτω των 1.000€ δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση  εκκαθαριστικού.

Σημειώνεται οτι η προσκόμιση του εκκαθαριστικού γίνεται κατά τη σύναψη του συμβολαίου και δεν ζητείται περιοδικά κάθε χρόνο.

Πιο ειδικά προβλέπεται προσκόμιση εκκαθαριστικού για όλες τις συναλλαγές που ξεπερνούν σε αξία τις 15.000€, σε αυτές ανήκουν : η λήξη προγράμματος, η καταβολή ασφαλίστρων, η πρόωρη εξαγορά συμβολαίου καθώς και η απολογιστική αποζημίωση νοσηλείας.

Θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε ότι η προσκόμιση του εκκαθαριστικού σημειώματος γίνεται πρώτον για τη διασταύρωση των στοιχείων του ασφαλισμένου (ΑΦΜ, ΔΥΟ κτλ)  και δεύτερον για την αιτιολόγηση των εισφορών. Σε καμία περίπτωση οι ασφαλιστικές εταιρίες δε λειτουργούν ελεγκτικά για τον ασφαλισμένο εξετάζοντας τα εισοδηματικά του κριτήρια αλλά τον εναρμονίζουν με την επικειμένη νομοθεσία.

Κρατήστε ότι με τη σύναψη ενός προγράμματος με υψηλές εισφορές,( αρκετά υψηλότερες των 1.000€ σε περιοδικές καταβολές ή των 2.500€ σε εφάπαξ καταβολή) μπορεί να γίνει προσκόμιση περισσοτέρων εκκαθαριστικών, προηγούμενων ετών, προς αιτιολόγηση των εισφορών, λαμβάνοντας υπόψη ακόμη και τυχόν συναλλαγές του ασφαλισμένου από τις οποίες προέρχονται τα εισοδήματά του όπως : πωλητήρια, λήξη προγενέστερων συμβολαίων, είσπραξη εφάπαξ κ.α.

Στις περιπτώσεις όπου ο ασφαλισμένος παρουσιάζει μηδενικά κέρδη, έχει ωστόσο τζίρο τότε μπορεί να προσκομιστεί οικονομικός έλεγχος όπου δηλώνονται τα συνολικά εισοδήματα των τελευταίων 3 ετών καθώς και η πηγή τους (κύρια απασχόληση, επενδύσεις, ενοίκια κτλ), το συνολικό ύψος του χαρτοφυλακίου που διατηρούν σε ασφαλιστικές εταιρίες καθώς και η ύπαρξη η μη δανειακών υποχρεώσεων.

Ανακεφαλαιώνοντας

Προγράμματα με οποιουδήποτε είδους ανταπόδοση στη λήξη η πρόωρη αξία εξαγοράς συνιστούν το ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο του ασφαλισμένου.

Ασφαλισμένοι με μηδενικό χαρτοφυλάκιο αλλά με αξία νέων ετήσιων περιοδικών εισφορών άνω των 1000€ ή άνω των 2.500€ σε πρόγραμμα εφάπαξ καταβολής ή ασφαλισμένοι με ήδη υπάρχον χαρτοφυλάκιο άνω των 1.000€ που επιθυμούν νέα ανταποδοτική ασφάλιση  θα πρέπει να προσκομίσουν εκκαθαριστικό σημείωμα που να δικαιολογεί το νέο ποσό των εισφορών.

Ασφαλισμένοι με αξία νέων ετήσιων περιοδικών εισφορών κάτω των 1.000€ ή κάτω των 2.500€ σε πρόγραμμα εφάπαξ καταβολής ή ασφαλισμένοι με ήδη υπάρχον χαρτοφυλάκιο κάτω των 1.000€ που επιθυμούν νέα ανταποδοτική ασφάλιση η οποία δε θα ξεπερνά το ποσό των 1.000€ αθροιστικά, δεν είναι απαραίτητο να προσκομίσουν εκκαθαριστικό σημείωμα.

H διεύθυνση μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ατομικών συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών προγραμματισμών. Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης στο :

210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr,

Εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού και την πιο αναλυτική συνταξιοδοτική παρουσίαση της ασφαλιστικής αγοράς.

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

 

Διαβάστε επίσης :