Γράφει ο Τόγιας Κων/νος Γενική Διεύθυνση Ιδιωτική-Σύνταξη.gr

Η εξασφάλιση παθητικών εισοδημάτων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους που θέτονται διαχρονικά από άτομα που επιθυμούν να διαθέτουν υψηλά εισοδήματα.

Η ροή κεφαλαίων δε συνεπάγεται απλά την εξαργύρωση της επένδυσης και το ύψος της επιτυχίας της, αλλά και τη χρηματοδότηση νέων. Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να συνεπάγεται τη κάλυψη παγίων εξόδων αλλά και τη διατήρηση ενός συγκεκριμένου τρόπου ζωής.

Τα πολλαπλά κανάλια παθητικού εισοδήματος ωστόσο απαιτούν χρόνο, υπομονή, στρατηγική και αφοσίωση, ενώ απαιτείται η μελέτη των σύγχρονων τεχνικών του μάρκετινγκ και η πρόβλεψη των τάσεων της αγοράς και φυσικά ρίσκο.

Η διαφορά του παθητικού εισοδήματος σε σχέση με το εισόδημα που προέρχεται από την εργατοώρα όπως εύκολα μπορεί να γίνει αντιληπτό έχει να κάνει με το ότι το εισόδημα αυτό προέρχεται από ένα αποτέλεσμα προσπαθειών που επιφέρουν υπεραξία.

Για παράδειγμα, παθητικό εισόδημα μπορεί να είναι το ενοίκιο ενός καταστήματος, σπιτιού ή ενός τουριστικού καταλύματος, αλλά μπορεί να είναι και η χρήση πνευματικών δικαιωμάτων από υπηρεσία που έχει παράγει κάποιος, ακόμη και οι πωλήσεις μέσω internet.

Η πρώτη λοιπόν σκέψη που έρχεται στο μυαλό κάποιου είναι γιατί;

Γιατί να μετατρέψω ένα πάγιο έσοδο όποιας μορφής και αν είναι σε ιδιωτική σύνταξη, ειδικά από τη στιγμή που το ίδιο μπορεί να μου εγγυάται έσοδα μελλοντικά ;

Για αρχή πρέπει να αναφέρουμε οτι δεν εξετάζουμε το ενδεχόμενο αντικατάστασης μιας μορφής παθητικού εισοδήματος με άλλη, αλλά να αναλύσουμε γιατί η προσθήκη ενός επιπλέον προγραμματισμού με σκοπό τη παροχή ενός επιπλέον παθητικού εισοδήματος στο μέλλον μπορεί να είναι εξαιρετικά ωφέλιμη.

Γενικότερα τα παθητικά εισοδήματα έχουν το χαρακτηριστικό της ροής κεφαλαίων, ωστόσο η απόδοσή τους είναι κυμαινόμενη.

Βλέπετε σήμερα μπορεί μια επιτυχημένη επιχειρηματική πρόβλεψη να παράγει κέρδος, ωστόσο η απόδοσή της διαχρονικά δε πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Το αν αυτή εξελιχθεί ή οχι έχει να κάνει με πολλαπλούς παράγοντες, όμως ακόμη και η διατήρηση της απαιτεί ανανέωση και ο εκμοντερνισμός προϋποθέτει τακτική ενασχόληση.

Το ίδιο ισχύει και για την είσπραξη δικαιωμάτων από πνευματικά δικαιώματα.

Ακόμα και στην αγορά ακινήτων η φορολόγηση καθώς και τα διαστήματα μη χρήσης από ενοικιαστές και οι ζημιές μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά εισοδηματικά κενά.

Φυσικά για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η φορολόγηση διαφέρει ανάλογα με τη πηγή του εισοδήματος.

Η μετατροπή ενός ποσοστού του παθητικού εισοδήματος σε εισόδημα κατά τη συνταξιοδότηση μπορεί να εξελιχθεί σε μια απλή, αλλά και συνάμα εξαιρετικά αποδοτική και ωφέλιμη κίνηση.

Και να το γιατί.

Αναλογιστείτε την ιδιωτική συνταξιοδότηση ως ένα παθητικό εισόδημα του μέλλοντος.

Διαχρονικά αλλά και επιχειρηματικά η διασπορά κεφαλαίων με σκοπό την επένδυση συνεπάγεται τη δημιουργία διαφορετικών μέσων εισοδήματος η ύπαρξη των οποίων αποτελεί και το κλειδί της σταθερότητας, της υψηλής ανταποδοτικότητας αλλά κυρίως της εξασφάλισης.

Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά πώς η ιδιωτική συνταξιοδότηση μπορεί να αξιοποίησει ένα τμήμα του παθητικού εισοδήματος μετατρέποντάς το και αυτό σε ένα εκ νέου ευέλικτο παθητικό εισόδημα για το μέλλον.

Τι θα αναζητούσατε από ένα επιπλέον παθητικό εισόδημα ;

  • Ανταπόδοση
  • Εγγυημένη παροχή εισοδήματος – σταθερότητα απολαβών μακροχρόνια
  • Φορολόγηση
  • Ευελιξία
  • Οικογενειακή εξασφάλιση
  • Ισόβια καταβολή
  • Δημιουργία κεφαλαίου

Ας ξεκινήσουμε αναλύοντας μία μία όλες τις παραμέτρους.

Ανταπόδοση

Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα αποτελούν κεφαλαιοποιητικά προγράμματα κατά το σχεδιασμό των οποίων ο ασφαλισμένος καταβάλει εισφορές με σκοπό να τις λάβει έντοκα, είτε με τη μορφή σύνταξης, είτε ως εφάπαξ στην ηλικία που ορίζει ο ίδιος. Η εκτεταμένη παραμετροποίηση αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα αφού ο κάθε ασφαλισμένος μπορεί να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα ακριβώς στα μέτρα του και τις δυνατότητές του.

Ο τρόπος απόδοσης και οι εγγυήσεις που προσφέρουν τα προγράμματα αυτά διαφέρουν ανάλογα με τη φιλοσοφία των προγραμμάτων και διακρίνονται σε 2 κατηγορίες.

  • Στα προγράμματα εγγυημένης απόδοσης όπου ο ασφαλισμένος γνωρίζει εξ αρχής το ποσό της σύνταξης και του εφάπαξ που κατοχυρώνει και κατ’ επέκταση και το όφελος που έχει με τη σύναψη του συμβολαίου.
  • Σε προγράμματα που συνδέουν την απόδοση με τη πορεία των επενδύσεων που πραγματοποιεί η ασφαλιστική εταιρία στις κεφαλαιαγορές και τις χρηματαγορές.

Σε κάθε περίπτωση οι εισφορές που καταβάλει ο ασφαλισμένος παραμένουν εγγυημένες.

Ας αναλύσουμε επί της ουσίας τι μπορεί να προσφέρει ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, εξετάζοντας ένα ενδεικτικό παράδειγμα το οποίο αφορά πρόγραμμα εγγυμένης απόδοσης με διάρκεια 25ετίας και μηνιαίες εισφορές 400€.

Έτη παροχής σύνταξης Ποσό/μήνα Ποσό Επιστροφής Ποσό Εισφορών Όφελος Τόκων
10 1.383,56 € 166.072 € 120.000 € 46.072 €
15 957,82 € 172.408 € 120.000 € 52.408 €
20 745,44 € 178.906 € 120.000 € 58.906 €
25 618,38 € 185.514 € 120.000 € 65.514 €
Το παράδειγμα έχει υπολογιστεί με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα εγγυημένης σύνταξης και εφάπαξ  S57 της Εθνικής Ασφαλιστικής

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από το πίνακα ο ασφαλισμένος στη λήξη του προγράμματος δύναται να επιλέξει τη χρονική διάρκεια καταβολής του εισοδήματος – σύνταξης, με την επιλογή της χρονικής καταβολής να συνεπάγεται και διαφοροποίηση στο μηνιαίο εισόδημα. Παρατηρήστε ωστόσο οτι όσο περισσότερο αυξάνονται τα έτη καταβολής, τόσο αυξάνεται και το συνολικό όφελος σε τόκους συνέπεια των ανατοκισμών.

Σε κάθε περίπτωση το ποσό της σύνταξης παραμένει σταθερό και εγγυημένο για όλη τη διάρκεια της συνταξιοδότησης.

Εναλλακτικά των επιλογών της σύνταξης ο ασφαλισμένος μπορεί να εισπράξει εφάπαξ στη λήξη του προγράμματος της τάξης των 153.760,96€ με εγγυημένο όφελος αποταμίευσης 33.760,96€.

Φορολόγηση

Η φορολόγηση των εισοδημάτων αποτελεί ένα παράγοντα που παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις. Ειδικότερα τα τελευταία έτη έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες αλλαγές στο τρόπο φορολόγησης εμπλέκοντας το εισόδημα και στις ασφαλιστικές εισφορές, ενώ ο φόρος του ΕΝΦΙΑ έχει μεταλλάξει την αγορά ακινήτων.

Στην ιδιωτική συνταξιοδότηση τόσο το εφάπαξ όσο και η ιδιωτική συνταξιοδότηση παραμένουν αφορολόγητα, με αφορολόγητους τόκους ενώ όταν το συνταξιοδοτικό συμβόλαιο παρέχεται από εργοδότη, οι εισφορές δικαιολογούνται και ως έξοδα της επιχείρησης. Περισσότερα για τη φορολόγηση ατομικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων μπορείτε να διαβάσετε στο αναλυτικό άρθρο μας εδώ.

Ευελιξία

Κατά το σχεδιασμό ενός συνταξιοδοτικού προγραμματισμού όπως αναφέραμε και παραπάνω ο ασφαλισμένος επιλέγει ο ίδιος το ποσό των εισφορών καθώς και την ηλικία λήξης του προγράμματος. Με τα προγράμματα εγγυημένης απόδοσης μπορεί ακόμη και να επιλέξει το εφάπαξ ή τη σύνταξη που επιθυμεί και ανάλογα να διαμορφωθούν οι εισφορές του.

Στη λήξη του προγράμματος ο ασφαλισμένος δύναται να επιλέξει ανάμεσα στην είσπραξη του εφάπαξ ή την καταβολή σύνταξης.

Με την επιλογή του εφάπαξ το πρόγραμμα του τερματίζεται, ωστόσο με την επιλογή της σύνταξης διατηρεί το δικαίωμα να ρευστοποιήσει το υπόλοιπο των συντάξιμων αποδοχών έντοκα, όποτε το επιθυμεί δίχως καμία επιβάρυνση.

Παράδειγμα πίνακα εξαγοράς για τη σύνταξη 20ετίας

Έτη Εξαγορά
1 147.432,66 €
2 140.977,80 €
3 134.393,84 €
4 127.678,20 €
5 120.828,25 €
6 113.841,30 €
7 106.714,61 €
8 99.445,38 €
9 92.030,78 €
10 84.467,88 €
11 76.753,72 €
12 68.885,28 €
13 60.859,47 €
14 52.673,14 €
15 44.323,09 €
16 35.806,04 €
17 27.118,64 €
18 18.257,50 €
19 9.219,13 €
20 0,00 €
Το παράδειγμα έχει υπολογιστεί με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα εγγυημένης σύνταξης και εφάπαξ  S57 της Εθνικής Ασφαλιστικής

Από το παραπάνω πίνακα προκύπτει οτι αν ο ασφαλισμένος προβεί στην εξαγορά του υπολοίπου των συντάξιμων αποδοχών πχ το 10 έτος  θα λάβει 84.467,88€ ωστόσο θα έχει λάβει και άλλα 745,44€ Χ 12 Χ 10 = 89.452,8€.  Συνολικά θα έχει εισπράξει 173.920,68€.

Αναλυτικότερα παρέχονται επιπλέον τρόποι διακανονισμού της σύνταξης οι οποίοι μπορούν να γίνουν βάση προκαθορισμένου χρόνου καταβολής ή προκαθορισμένου ποσού που επιθυμεί ο ασφαλισμένος μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα της ελευθεροποίησης του συμβολαίου που διασφαλίζει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση διακοπής του προγράμματος παρέχοντάς του τη δυνατότητα επαναφοράς του συμβολαίου μέχρι και έπειτα από 3 έτη αποχής, καλύπτοντας τις παραλειπόμενες εισφορές. Ταυτόχρονα σε περίπτωση μη επαναφοράς εξασφαλίζει μειωμένη σύνταξη και εφάπαξ με βάση τις μέχρι τότε καταβεβλημένες εισφορές, έντοκα, ενώ πάντοτε διατηρεί το δικαίωμα της ολικής εξαγοράς του συμβολαίου.

Ισόβια καταβολή σύνταξης

Αποτελεί ένα μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο τείνει να περιορίζεται στα συνταξιοδοτικά συμβόλαια σήμερα. Με την επιλογή της ισόβιας σύνταξης στη λήξη του προγράμματος ο ασφαλισμένος μπορεί να λαμβάνει σύνταξη για όσο βρίσκεται εν ζωή, ανεξάρτητα από την εξάντληση του αποθέματος που έχει δημιουργήσει. Η επιλογή αυτή λειτουργεί βάση του προσδόκιμου ζωής ενώ παρέχεται ακόμη και η δυνατότητα της μεταβίβασης σε τρίτο πρόσωπο που ορίζει ο ασφαλισμένος.

Οικογενειακή εξασφάλιση

Ο ασφαλισμένος κατά τη σύναψη του συμβολαίου επιλέγει δικαιούχους ώστε σε περίπτωση θανάτου το κεφάλαιο που έχει συγκεντρώσει να επιστραφεί στην οικογένειά του εξ ολοκλήρου. Το ίδιο ισχύει και για την περίοδο της συνταξιοδότησης όπου επιστρέφεται το υπόλοιπο των συντάξιμων αποδοχών στους ορισμένους δικαιούχους.

Σημείωση: οι δικαιούχοι του συμβολαίου μπορούν να αλλάξουν όποτε το κρίνει ο ασφαλισμένος με επιστολή του.

Δημιουργία Κεφαλαίου

Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα βασίζονται στις εισφορές για τη δημιουργία κεφαλαίου με σκοπό τη παροχή σύνταξης και εφάπαξ, για το λόγο αυτό παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ενίσχυση της αποταμιευτικής προσπάθειας με στόχο ο ασφαλισμένος να επιτύχει το στόχο του. Το ποσό της αποταμίευσης, ο προγραμματισμός της συχνότητας της, καθώς και η επιλογή πάγιας εντολής μέσω τραπεζικού λογαριασμού αυξάνουν την ευελιξία του ασφαλισμένου, διατηρώντας τον ίδιο εντός του προγραμματισμού, αυξάνοντας τη βιωσιμότητα του προγράμματος.

Συμπερασματικά

Η αξιοποίηση ενός μέρους του παθητικού εισοδήματος με τη μετατροπή του σε ιδιωτική σύνταξη μπορεί να παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα, εξασφαλίζοντας ένα επιπλέον αφορολόγητο εισόδημα στον ασφαλισμένο και την οικογένειά του σε νευραλγικές για τον ίδιο ηλικίες. Σε συνδυασμό με τα ερωτηματικά που δημιουργεί η προοπτική της δημόσιας συνταξιοδότησης αποκτά ακόμη βαθύτερο νόημα και αξία.

Η επιλογή ωστόσο της ιδιωτικής συνταξιοδότησης δε μπορεί να αποτελέσει μία επιχειρηματική επιλογή με σκοπό πρωτίστως το άμεσο κέρδος , διότι κάτι τέτοιο θα εισήγαγε το παράγοντα ρίσκο, αλλά αποσκοπεί στην αξιοποίηση ενός μέρους του εισοδήματος με σκοπό τη δημιουργία κεφαλαίου που υπο άλλες συνθήκες δε θα ήταν εφικτό να δημιουργηθεί, με σκοπό τη χρήση του στο μέλλον. Το κεφάλαιο αυτό όπως έχουμε αναφέρει και παραπάνω μπορεί στη λήξη του προγράμματος να αξιοποιηθεί από τον ασφαλισμένο όπως επιθυμεί, είτε  εισπράτωντάς το εξ ολοκλήρου έντοκα, είτε παρέχοντάς του εγγυημένο εισόδημα για όσα έτη επιλέξει, αυξάνοντας έτσι το όφελός του σε τόκους.

H επιλογή δημιουργίας ενός επιπλέον παθητικού εισοδήματος αποτελεί κίνηση στρατηγικής.

Αξιοποιήστε το παράγοντα χρόνο και εξασφαλίστε μία ακόμη συμπληρωματική πηγή εισοδήματος για το μέλλον με πολλαπλά ωφέλη.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr,

Εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού και την πιο αναλυτική συνταξιοδοτική παρουσίαση της ασφαλιστικής αγοράς.

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.