Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Γενική Διεύθυνση Ιδιωτική Σύνταξη.gr

Τα σύγχρονα συνταξιοδοτικά προγράμματα αποτελούν σήμερα την απάντηση για τη συμπλήρωση του εισοδήματος των ασφαλισμένων κατά τη συνταξιοδότησή τους.

Πρόκειται επί της ουσίας για ανταποδοτικά προγράμματα με τα οποία ο ασφαλισμένος μπορεί να καταστρώσει αξιόπιστα το συνταξιοδοτικό του σχεδιασμό. Η ηλικία συνταξιοδότησης, το ποσό της σύνταξης καθώς και του εφάπαξ γίνονται πλέον προσωπική του επιλογή, βάση επιθυμιών και οικονομικών δυνατοτήτων.

Τα  προγράμματα αυτά παρουσιάζουν αρκετά και σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι της δημόσιας συνταξιοδότησης η γνώση των οποίων θα σας βοηθήσει στο σχηματισμό μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας.

Ένα εξαιρετικά σημαντικό χαρακτηριστικό το οποίο και αποτελεί το θέμα του άρθρου είναι η ελευθεροποίηση του προγράμματος.

Προτού ωστόσο αναλύσουμε τι είναι η  ελευθεροποίηση αρκεί μια σύντομη εισαγωγή σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που παρουσιάζεται όλο και συχνότερα στις μέρες μας. Σύμφωνα με το πρόσφατο συνταξιοδοτικό νόμο οι ασφαλισμένοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με 15 έτη ασφάλισης, στα 67 τους έτη ή στα 62 (με μειωμένες αποδοχές – πρόωρη συνταξιοδότηση). Ας αναλογιστούμε ωστόσο τι γίνεται στη περίπτωση κατά την οποία κάποιος συμπληρώνει 12 έτη ασφάλισης ή 13 ή ακόμη και 14, αλλά όχι 15 και λόγω ηλικίας και υψηλού δείκτη ανεργίας δε μπορεί να συμπληρώσει τα υπολειπόμενα έτη.

Πόσες τέτοιες περιπτώσεις ατόμων υπάρχουν σήμερα που λόγω των συγκυριών (ανεργία, ανασφάλιστη εργασία) δε κατάφεραν να συμπληρώσουν τα απαραίτητα ένσημα ;

Ένα σημαντικό ποσοστό από αυτή τη μερίδα ασφαλισμένων θα απολέσει το δικαίωμα συνταξιοδότησης, παρόλο που έχει καταβάλει εισφορές για όλα εκείνα τα έτη κατά τα οποία εργάζονταν. Οι εισφορές υπέρ σύνταξης επί της ουσίας θα έχουν χαθεί και δε θα λάβουν καμία επιστροφή ως ανταπόδοση. Το μεγαλύτερο ποσοστό  θα αναγκαστεί στη καλύτερη περίπτωση να συνταξιοδοτηθεί σε μεγαλύτερες ηλικίες, πέραν των προβλεπόμενων, με όλα τα αρνητικά που περιλαμβάνει αυτό το ενδεχόμενο για τη ποιότητας ζωής και τις ανάγκες τους.

Τι είναι λοιπόν η ελευθεροποίηση και γιατί αποτελεί ένα σημαντικότατο πλεονεκτήματα της ιδιωτικής συνταξιοδότησης έναντι της δημόσιας.

Η ελευθεροποίηση ενός ασφαλιστικού προγράμματος ή αλλιώς  ‘’ελεύθερο πληρωμών’’ αποτελεί έναν ασφαλιστικό όρο. Επί της ουσίας αποτελεί μια κατάσταση (status) στην οποία περιέρχεται ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα κατά την οποία ο ασφαλισμένος παύει να το εξυπηρετεί οικονομικά με τις προγραμματισμένες του εισφορές.

Πότε ακριβώς συμβαίνει αυτό ;

Όταν για το συνταξιοδοτικό συμβόλαιο έχει παρέλθει διετία από την έναρξή του και ο ασφαλισμένος παραλείψει να καταβάλει τη πάγια εισφορά του. Συνήθως το συμβόλαιο επέρχεται σε ελεύθερο 60 ημέρες μετά την ημερομηνία της καταβολής των εισφορών.

Είναι αναστρέψιμο ;

Φυσικά, ο ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα να επαναφέρει το συμβόλαιο του σε ισχύ ακόμη και έπειτα από 3 χρόνια αποχής από τις καταβολές των εισφορών του καταβάλοντας το υπόλοιπο των εισφορών που αναλογεί για το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει.

Τι συνεπάγεται η ελευθεροποίηση.

Η ελευθεροποίηση του συμβολαίου συνεπάγεται δύο πράγματα:

  • Ότι το συμβόλαιο μπορεί να εξαγοράστει, να το ‘’σπάσει’’ δηλαδή ο ασφαλισμένος με σκοπό να λάβει το κεφάλαιο των εισφορών του βάση του πίνακα εξαγοράς που περιλαμβάνεται στο συμβόλαιο.
  • Να επιλέξει να διατηρηθούν οι εισφορές του στην ασφαλιστική εταιρία με σκοπό να τις λάβει με τη μορφή σύνταξης ή εφάπαξ στη λήξη του συμβολαίου, μειωμένα μεν σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό αλλά έντοκα – αξία ελευθέρου κεφαλαίου επιβίωσης.

Η αξία ελευθέρου κεφαλαίου εξασφαλίζει για τον ασφαλισμένο ότι θα μπορεί να εισπράξει προγραμματισμένα σύνταξη και εφάπαξ και δε θα τα απολέσει. Επίσης εξασφαλίζει για τον ασφαλισμένο οτι δε θα απολέσει εισφορές από αυτές που θα έχει μέχρι τότε καταβάλει, διότι η αξία ελευθέρου μετριάζει και πολλές φορές υπερκαλύπτει απώλειες στο σύνολο των εισφορών που προκαλεί η πρόωρη εξαγορά.

Επίσης προβλέπεται η επιστροφή του συνόλου των καταβεβληθέντων εισφορών σε ορισμένους από τον ασφαλισμένο δικαιούχους σε περίπτωση θανάτου.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας.

Αφορά πρόγραμμα 15ετίας για εισφορές 2.000€ με 3% αναπροσαρμογή.

Έτη Εισφορές Σύνολο Εισφορών Εξαγορά Ελεύθερο Επιβίωσης
1 2.000,00 € 2.000 € 0,00 € 0,00 €
2 2.060,00 € 4.060 € 2.261,97 € 2.993,21 €
3 2.121,80 € 6.181,80 € 3.862,45 € 5.018,01 €
4 2.185,45 € 8.367,25 € 5.592,14 € 7.110,59 €
5 2.251,02 € 10.618,27 7.877,37 € 9.815,15 €
6 2.318,55 € 12.936,82 € 10.498,30 € 12.802,02 €
7 2.388,10 € 15.324,92 € 12.874,24 € 15.330,15 €
8 2.459,75 € 17.784,67 € 15.373,37 € 17.870,94 €
9 2.533,54 € 20.318,21 € 18.000,90 € 20.424,76 €
10 2.609,55 € 22.927,76 € 21.915,74 € 24.297,02 €
11 2.687,83 € 25.615,59 € 25.240,76 € 27.308,92 €
12 2.768,47 € 28.384,06 € 29.083,87 € 30.708,49 €
13 2.851,52 € 31.235,58 € 32.566,41 € 33.543,80 €
14 2.937,07 € 34.172,65 € 36.591,02 € 36.766,84 €
15 3.025,18 € 37.197,83 € 40.873,96 € 40.873,96 €
Το παράδειγμα έχει υπολογιστεί με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα s57 της Εθνικής Ασφαλιστικής

 

Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε στη περίπτωση που το πρόγραμμα διακοπεί στα 10 έτη ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει ως εξαγορά 21.915,74€ ωστόσο μπορεί να επιλέξει οι εισφορές του να παραμείνουν στην ασφαλιστική εταιρία με το σκεπτικό να επαναφέρει σε ισχύ το πρόγραμμα στο μέλλον ή αν δε το πράξει να λάβει εφάπαξ στη λήξη (στα 15 έτη) 24.927,02€ με όφελος 2.381,28€ σε σχέση με την εξαγορά.

Το σημαντικό όφελος εστιάζεται στο ότι ακόμα και αν ο οικονομικός προγραμματισμός του ασφαλισμένου κάποια στιγμή στο μέλλον δε του επιτρέπει να συνεχίσει το συνταξιοδοτικό του πρόγραμμα, τότε αυτό δε θα συνεπάγεται το τερματισμό του προγράμματός του και την απώλεια των εισφορών του. 

Ανακεφαλαιώνοντας :

  • Παρέχεται η δυνατότητα στην ασφαλισμένο να επαναφέρει το πρόγραμμά του (μέχρι και 3 έτη από την ημερομηνία της ληξιπρόθεσμης οφειλής του) σε ισχύ και να το συνεχίσει κανονικά.
  • Σε περίπτωση που το πρόγραμμα δεν επανέλθει σε ισχύ τότε ο ασφαλισμένος κατοχυρώνει σύνταξη και εφάπαξ στη λήξη του προγράμματος με βάση τις μέχρι τότε καταβληθέντες εισφορές του, έντοκα.
  • Η μόνη περίπτωση που το πρόγραμμα τερματίζεται είναι αν ο ασφαλισμένος επιλέξει μέσα στα έτη που διαμεσολαβούν μέχρι τη προγραμματισμένη λήξη του προγράμματος να εξαγοράσει το υπόλοιπο των εισφορών του.

Κρατήστε λοιπόν ότι κατά τη σύγκριση προσφορών για συνταξιοδοτικά προγράμματα θα πρέπει να βεβαιώνεται τις παραπάνω παροχές αλλά και να τις συγκρίνεται με σκοπό να αποκομίσετε το μέγιστο όφελος για κάθε περίπτωση.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr,

Εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού και την πιο αναλυτική συνταξιοδοτική παρουσίαση της ασφαλιστικής αγοράς.

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.