Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Διεύθυνση Ιδιωτική Σύνταξη.gr

Η ιδιωτική συνταξιοδότηση αποτελεί σήμερα τη κύρια πρόταση για τη συμπλήρωση του εισοδήματος των ασφαλισμένων κατά τη περίοδο της συνταξιοδότησής τους.

Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα αποτελούν επί της ουσίας ατομικά, ανταποδοτικά προγράμματα που βασίζονται στη συστηματική αποταμίευση με τη μορφή ασφαλιστικών εισφορών. O ασφαλισμένος επιλέγει  ο ίδιος την ηλικία συνταξιοδότησής του, όπου και λαμβάνει τις εισφορές του έντοκα, είτε με τη μορφή σύνταξης, είτε εφάπαξ.

Σημερινό θέμα του άρθρου είναι το γιατί αποτελεί πλεονέκτημα για κάποιον να κλειδώσει τα έτη που διαμεσολαβούν μέχρι τη δημόσια συνταξιοδότηση του με ένα ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα και γιατί ένα πρόγραμμα με μεγάλο χρονικό ορίζοντα δε θα πρέπει να δημιουργεί στον ασφαλισμένο ανασταλτικές σκέψεις.

Ας ξεκινήσουμε.

Έστω ότι ασφαλισμένος 40 ετών επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί ιδιωτικά στα 65 του διατηρώντας ένα προγραμματισμό για τα επόμενα 25 έτη.

Επί της ουσίας ο ασφαλισμένος κλειδώνει με ένα ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα αυτά τα έτη με τις εισφορές του. Τα έτη αυτά θα του αποδώσουν βάση τόκων και ανατοκισμών ένα συγκεκριμένο όφελος. Ο ασφαλισμένος πέραν από το όφελος σε απόδοση αποκομίζει και το όφελος της αποταμίευσης, στην οποία υπό διαφορετικές συνθήκες θα ήταν δύσκολο να παραμένει συνεπής.

Έτσι για παράδειγμα αν αυτά τα 25 έτη επέλεγε να αποταμιεύει 1000€ το έτος, ήτοι 83,3€ το μήνα με μία αναπροσαρμογή 3% κάθε έτος τότε θα κατοχύρωνε:

Ηλικία Λήξης 65
Εισφορές 1.000€
Διάρκεια 25
Σύνολο εισφορών 36.959€
Εφάπαξ 45.488,39€
Όφελος Τόκων 8.529,39€
Σύνταξη 10 ετίας 409,31€
Σύνταξη 15 ετίας 283,36€
Σύνταξη 20 ετίας 220,53€
Το παράδειγμα έχει υπολογιστεί με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα εγγυημένης σύνταξης και εφάπαξ S57 από την Εθνική Ασφαλιστική

O ασφαλισμένος βάση του παραπάνω σχεδιασμού θα μπορεί ενδεικτικά να ενισχύει τη σύνταξη και το εισόδημά του κατά 283,36€ για μία 15ετία, εξασφαλίζοντας με αυτό το τρόπο υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης για τη συνολική του σύνταξη, δημόσια και ιδιωτική, ενώ μπορεί όποτε το επιθυμεί να λάβει το υπόλοιπο των συντάξιμων αποδοχών του ρευστοποιώντας το, με τη μορφή εφάπαξ, έντοκα.

Κρατήστε ότι ενώ το εφάπαξ που κατοχυρώνει στα 65 του ανέρχεται σε 45.488,39€ το συνολικό ποσό επιστροφής που του εξασφαλίζει πχ η σύνταξη 15ετίας, ανέρχεται σε 283,36Χ12Χ15= 51.004,8€

5.516,41€ περισσότερα, λόγω των ανατοκισμών του κεφαλαίου που παραμένει στην ασφαλιστική εταιρία.

 

Γιατί ένα πρόγραμμα με μακρύ χρονικό ορίζοντα δε θα πρέπει να δημιουργεί  στον ασφαλισμένο ανασταλτικές σκέψεις.

Ο πιο απλός τρόπος είναι να συγκρίνουμε 2 προγράμματα.

Το παραπάνω με ορίζοντα 25ετίας και ένα ακόμη 15ετίας.

Ηλικία Λήξης 65 55
Εισφορές 1.000 € 1.000 €
Διάρκεια 25 έτη 15 έτη
Σύνολο εισφορών 36.959 € 18.598,90 €
Εφάπαξ 45.488,39 € 20.358,37 €
Όφελος Τόκων 8.529,39 € 1.759,47 €
Σύνταξη 10 ετίας 409,31 € 183,19 €
Σύνταξη 15 ετίας 283,36 € 126,82 €
Σύνταξη 20 ετίας 220,53 € 98,70 €
Το παράδειγμα έχει υπολογιστεί με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα εγγυημένης σύνταξης και εφάπαξ S57 από την Εθνική Ασφαλιστική

Παρατηρήστε οτι το όφελος του προγράμματος για 15 έτη ορίζεται σε 1759,47€ ενώ το ποσό της σύνταξής ενδεικτικά για μια 10ετία ορίζεται σε 183,19€.

Το παραπάνω πρόγραμμα θα μπορούσε να αποτελέσει κομμάτι δύο σχεδιασμών, ένα με λήξη σε 15 έτη, όπως το παραπάνω και ένα δεύτερο που θα ακολουθούσε το οποίο και θα οδηγούσε τον ασφαλισμένο μέχρι τη συνταξιοδότηση. Όμως το σημαντικό αυτής της υπόθεσης προς μελέτη κρύβεται αλλού και θέλει ιδιαίτερη προσοχή.

Παρατηρήστε το πίνακα που ακολουθεί, είναι ο πίνακας εξαγοράς των δύο παραπάνω προγραμμάτων

Πίνακες Εξαγοράς Προγραμμάτων

Πρόγραμμα 25ετίας 15ετίας
Έτη Διάρκειας Ποσό εξαγοράς Ποσό εξαγοράς
1 0,00 € 0,00 €
2 967,81 € 1.125,40 €
3 1.742,47 € 1.922,65 €
4 2.587,61 € 2.784,35 €
5 3.695,21 € 3.922,72 €
6 4.966,93 € 5.228,34 €
7 6.146,89 € 6.412,16 €
8 7.388,13 € 7.657,32 €
9 8.693,22 € 8.966,38 €
10 10.624,01 € 10.916,60 €
11 12.272,87 € 12.572,91 €
12 14.176,32 € 14.487,15 €
13 15.906,16 € 16.221,60 €
14 17.902,43 € 18.225,83 €
15 20.026,83 € 20.358,37 €
16 22.065,47 €
17 24.203,37 €
18 26.445,03 €
19 28.795,15 €
20 31.258,81 €
21 33.841,26 €
22 36.548,69 €
23 39.387,55 €
24 42.364,87 €
25 45.488,39 €
Το παράδειγμα έχει υπολογιστεί με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα εγγυημένης σύνταξης και εφάπαξ S57 από την Εθνική Ασφαλιστική

Παρατηρήστε ότι το ποσό λήξης στο πρόγραμμα της 15ετίας είναι μόλις 331,54€ μεγαλύτερο σαν ποσό εφάπαξ από το ποσό εξαγοράς που σας αποδίδει το πρόγραμμα 25 ετίας στη περίπτωση της εξαγοράς του. Το δεύτερο πρόγραμμα ωστόσο συνεχίζει να παράγει τόκους για τον ασφαλισμένο για κάθε έτος που περνά μέχρι τη λήξη του, όπου και το συνολικό όφελος ξεπερνά τις 8.500€.

Ο προγραμματισμός 15 ετίας εξασφαλίζει μια καλή απόδοση στον ασφαλισμένο και όλα εκείνα τα πλεονεκτήματα μιας επιτυχημένης αποταμίευσης, με το συσσωρευμένο κεφάλαιο διαθέσιμο στην ηλικία που επιθυμεί. Ωστόσο αν ο ίδιος επιθυμεί απόδοση, συστηματική αποταμίευση, αλλά και ένα περαιτέρω πλάνο για συνταξιοδότηση με τα χρήματά του διαθέσιμα έντοκα στο μεσοδιάστημα, τότε ποιός ο λόγος να μη στοχεύσει στο πρόγραμμα 25ετίας ; Η απόδοση που μπορεί να πετύχει στη λήξη είναι σαφώς υψηλότερη, το ποσό σύνταξης και εφάπαξ θα είναι διαθέσιμα σε ηλικίες νευραλγικές όπου η συμπλήρωσή του εισοδήματός του θα έχει για τον ίδιο μεγαλύτερη αξία.

Η διαφορά είναι μεγάλη και αυτό γιατί το ένα και ενιαίο πρόγραμμα 25ετίας συνεχίζει να τοκίζει και να ανατοκίζει το κεφάλαιο που συσσωρεύει ο ασφαλισμένος μεγιστοποιώντας το όφελός του. Στη περίπτωση που θα εκκινούσε ένα δεύτερο πρόγραμμα από τα 55 του, τότε θα έπρεπε πρακτικά να ξεκινήσει από την αρχή. Με ένα μελλοντικό νέο πρόγραμμα, του οποίου την απόδοση δε μπορούμε να τη γωρίζουμε και με τη προυπόθεση οτί δε θα υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την ελάχιστη διάρκεια, η οποία κυμαίνεται σήμερα από 10 έως 15 έτη.

Εν κατακλείδι, κλειδώνοντας κάποιος τα έτη που διαμεσολαβούν μέχρι τη συνταξιοδότησή του εξασφαλίζει: μέγιστη απόδοση για τις αποταμιεύσεις του, υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης για τη σύνταξή του, ευελιξία αφού μπορεί να ρευστοποιήσει στο μεσοδιάστημα το πρόγραμμά του με παραπλήσιες αποδόσεις σε σχέση με προγράμματα αντίστοιχης χρονικής λήξης και το σημαντικότερο, παραμένει σε ένα σταθερό, ωφέλιμο προγραμματισμό παίρνοντας το θέμα σύνταξη στα χέρια του.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr

Εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού pension spreading και την πιο αναλυτική συνταξιοδοτική παρουσίαση της ασφαλιστικής αγοράς.