Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Διεύθυνση Ιδιωτική Σύνταξη.gr

Τα συνταξιοδοτικά – αποταμιευτικά προγράμματα αποτελούν ατομικούς αποταμιευτικούς προγραμματισμούς, ξεκάθαρα ανταποδοτικούς οι οποίοι δε σχετίζονται με το δημόσιο τρόπο αναδιανομής των εισφορών. Οι ασφαλισμένοι επί της ουσίας αποταμιεύουν για τον εαυτό τους, με  σκοπό να λάβουν τις αποταμιεύσεις τους έντοκα, είτε με τη μορφή σύνταξης ή εφάπαξ.

Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε στην ηλικία λήξης ενός αποταμιευτικού – συνταξιοδοτικού προγράμματος. Η χρονική αυτή επιλογή είναι εξαιρετικά σημαντική όπως θα διαπιστώσετε, μιας και που διαμορφώνει το χαρακτήρα του προγράμματος.

Ηλικίες λήξης έως τα 55, υποδηλώνουν αποταμιευτικό προσανατολισμό, με τον ασφαλισμένο να επικεντρώνεται περισσότερο στην είσπραξη ενός εφάπαξ ποσού διαμέσου μιας συστηματικής αποταμίευσης, παρά στη συμπλήρωση τους εισοδήματός του κατά τη περίοδο της συνταξιοδότησης του, εξάλλου η τελευταία απέχει ακόμη αρκετά έτη.

Ηλικίες λήξης άνω των 60 λαμβάνουν συνταξιοδοτικό χαρακτήρα, με τον ασφαλισμένο να επικεντρώνεται ξεκάθαρα στη συμπλήρωση του εισοδήματός του κατά τη δημόσια συνταξιοδότησή του.

Η λήξη στα 55 δεν αποκλείει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης, επηρεάζει ωστόσο, όπως και θα δούμε στη συνέχεια, την ιδιωτική συνταξιοδοτική προοπτική.

Διαφορές ενός προγραμματισμού με λήξη στα 55 και τα 62

Με ηλικία έναρξης τα 35 και εισφορές 100€ το μήνα, ήτοι 1200€ το έτος.

Ηλικία λήξης 55 62
Εισφορές 1200€ 1200€
Διάρκεια 20 27
Σύνολο εισφορών 24.000 € 32.400 €
Εφάπαξ 28.064,61 € 42.497,58
Όφελος Τόκων  4.064,61 € 10.097,58
Σύνταξη 15 ετίας 174,82 € 264,73 €
Το παράδειγμα έχει υπολογιστεί με το πρόγραμμα εγγυημένης σύνταξης και εφάπαξ S57

Παρατηρήστε ότι για 7 έτη μεγαλύτερη διάρκεια, τo πρόγραμμα με λήξη στα 62 αποδίδει για τον ασφαλισμένο 6.000€ περισσότερα σε τόκους. Το αποτέλεσμα αυτό παρατηρείται λόγω των ανατοκισμών του υψηλότερου αποταμιευμένου κεφαλαίου. Παρατηρήστε επίσης ότι και το ποσό της σύνταξης 15ετίας παρουσιάζει εύλογη διαφορά.

Συμβουλή : Αν έχετε ώς στόχο τη συνταξιοδότηση, στοχεύστε σε ηλικίες λήξης από 60 ετών. Το πρόγραμμά σας θα είναι εξαιρετικά πιο αποδοτικό και θα έχετε σαφέστατα υψηλότερα αποτελέσματα σε σύνταξη και εφάπαξ. Μπορείτε να πετύχετε υψηλό ποσό σύνταξης και εφάπαξ ακόμη και από τα 55 σας, ωστόσο θα πρέπει να αποταμιεύετε σημαντικά υψηλότερες εισφορές κάθε έτος.

Για παράδειγμα, για να κατοχυρώνατε στα 55, τα ίδια αποτελέσματα σε σύνταξη και εφάπαξ όπως στα 62 με βάση το παραπάνω παράδειγμα, θα έπρεπε οι ετήσιες αποταμιεύσεις σας να κυμαίνονταν στα 1.810€.

Ηλικία λήξης 55
Εισφορές 1.810 €
Διάρκεια 20
Σύνολο εισφορών 36.200€
Εφάπαξ 42.450 €
Όφελος Τόκων  6.250€
Σύνταξη 15 ετίας 264,44 €
Το παράδειγμα έχει υπολογιστεί με το πρόγραμμα εγγυημένης σύνταξης και εφάπαξ S57

Παρατηρήστε ωστόσο οτι μπορεί το τελικό ποσό σύνταξης και εφάπαξ να είναι εφάμιλλο με το πρώτο παράδειγμα με λήξη στα 62, ωστόσο το όφελος σε τόκους είναι μικρότερο και αυτό διότι ο ασφαλισμένος θα πρέπει να αποταμιεύσει συνολικά περισσότερο, μιας και που το όφελος των ανατοκισμών λόγω των λιγότερων συνολικά ετών του προγράμματος είναι περιορισμένο.

Γενικότερα η αποταμίευση με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα επιτυγχάνει υψηλή απόδοση, ενώ παράλληλα απαιτεί χαμηλότερο ποσό ετήσιων εισφορών.

Κρατήστε επίσης οτι η διάρκεια καταβολής της σύνταξης παίζει καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό. Στη λήξη του προγράμματος ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει ελεύθερα τη χρονική διάρκεια της καταβολής της ιδιωτικής σύνταξής του, η οποία μπορεί να διαρκεί από 10 έως και 25 έτη, ακόμη και ισόβια, με δυνατότητα μεταβίβασής της.

Η συνταξιοδότηση σε μικρότερες ηλικίες ( πχ 55 ετών) μπορεί να εξασφαλίσει ένα συμπλήρωμα στο εισόδημα του ασφαλισμένου, όμως το ποσό αυτό μπορεί να μην επαρκεί στα 67 του, διότι θα μπορούσε να είναι περαιτερω ενισχυμένο ή μπορεί ακόμη και με βάση την επιλογή που έχει κάνει στα έτη καταβολής της σύνταξης του, να τερματιστει το πρόγραμμα σε νευραλγικές ηλικίες 70+.

Με το παρόν άρθρο επιθυμούμε να αναδείξουμε οτι η ηλικία λήξης είναι νευραλγικής σημασίας.

Για νεότερους σε ηλικία που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα ως μέσω συστηματικής αποταμίευσης με υψηλή απόδοση, οποιαδήποτε ηλικία λήξης κάτω των 55 είναι απολύτως ικανοποιητική.

Εάν ωστόσο επικεντρώνεστε στη συνταξιοδότηση, τότε αυξήστε με μερικά παραπάνω έτη, το όριο της ηλικίας λήξης του προγράμματος. Θα αποκομίσετε σημαντικά οφέλη ως προς την απόδοση (υψηλότεροι τόκοι), σαφέστατα υψηλότερες τιμές σε σύνταξη και εφάπαξ και υψηλότερη ανταπόδοση σε ηλικίες που θα είναι επί της ουσίας πιο νευραλγικές και εξαιρετικά σημαντικές.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr

Εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού pension spreading και την πιο αναλυτική συνταξιοδοτική παρουσίαση της ασφαλιστικής αγοράς.