Η ετήσια αναπροσαρμογή εισφορών αποτελεί μία προαιρετική επιλογή που γίνεται στους συνταξιοδοτικούς σχεδιασμούς και αφορά την αναπροσαρμογή των εισφορών που καταβάλει ο ασφαλισμένος κάθε έτος ακολουθώντας μια ανοδική τάση που στις περισσότερες των περιπτώσεων αντιστοιχεί σε 3%. Επιλέγεται έναντι των σταθερών καταβολών με σκοπό την ενίσχυση μακροπρόθεσμα της αποταμιευτικής διαδικασίας και την εξάλειψη των επιδράσεων του πληθωρισμού στο συσσωρευόμενο κεφάλαιο.

Ωστόσο η επιλογή αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται έπειτα από προσεκτικό και αναλυτικό σχεδιασμό ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τις εισφορές του έτους βάσης, το ποσό δηλαδή των εισφορών με το οποίο εκκινεί κάποιος το συνταξιοδοτικό το προγραμματισμό και τα συνολικά έτη διάρκειας του προγράμματος, αφού θα αποτελέσουν και τις ισάριθμες φορές που το ποσό των εισφορών θα αναπροσαρμοστεί.

Παράδειγμα συνταξιοδοτικού προγράμματος 20 ετίας με ποσό εισφορών πρώτου έτους 1200€.

Έτος Ασφάλισης Εξαγορά Ασφάλιστρο Σύνολο Εισφορών
1 0,00 € 1.200,00 € 1.200 €
2 1.160,72 € 1.236,00 € 2.436 €
3 2.089,78 € 1.273,08 € 3.709,08 €
4 3.103,32 € 1.311,27 € 5.020,69 €
5 4.431,57 € 1.350,61 € 6.371,30 €
6 5.956,58 € 1.391,13 € 7.762,43 €
7 7.371,64 € 1.432,86 € 9.195,29 €
8 8.860,32 € 1.475,85 € 10.671,14 €
9 10.425,75 € 1.520,12 € 12.191,26 €
10 12.741,86 € 1.565,73 € 13.756,99 €
11 14.720,22 € 1.612,70 € 15.369,69 €
12 17.004,42 € 1.661,08 € 17.030,77
13 19.081,00 € 1.710,91 € 18.741,68 €
14 21.477,99 € 1.762,24 € 20.503,92 €
15 24.029,83 € 1.815,11 € 22.319,03 €
16 26.480,11 € 1.869,56 € 24.188,59 €
17 29.051,42 € 1.925,65 € 26.114,24 €
18 31.749,71 € 1.983,42 € 28.097,66 €
19 34.581,44 € 2.042,92 € 30.140,58 €
20 37.553,67 € 2.104,21 € 32.244,79 €
Το παράδειγμα έχει υπολογιστεί με το πρόγραμμα εγγυημένης σύνταξης και εφάπαξ  S57 της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Παρατηρήστε την αύξηση με τα έτη που παρουσιάζει το πρόγραμμα στη στήλη με το ασφάλιστρο. Στη δεκαετία το πόσο των ασφαλίστρων θα ξεπεράσει τα 1.500€ ενώ λίγα έτη πριν το τέλος του προγράμματος το ποσό θα κυμαίνεται στις 2.000€.

Το ποσό εφάπαξ που εξασφαλίζει ο ασφαλισμένος ανέρχεται σε 37.553,67€ με όφελος αποταμίευσης 5.308,88€

Η επιλογή αυτή θα έχει σαν αποτέλεσμα ένα σαφέστατα υψηλότερο ποσό σύνταξης και εφάπαξ αφού ο ασφαλισμένος και υψηλότερο συνολικά κεφάλαιο θα έχει αποταμιεύσει και υψηλότερους τόκους θα μπορεί να λάβει, σε σχέση πάντα με ένα προγραμματισμό σταθερών καταβολών.

Παράδειγμα συνταξιοδοτικού προγράμματος 20 ετίας με σταθερό ποσό εισφορών 1200€.

Έτος Ασφάλισης Εξαγορά Σύνολο Εισφορών
1 0,00 € 1.200,00 €
2 1.132,23 € 2.400,00 €
3 2.005,99 € 3.600,00 €
4 2.932,90 € 4.800,00 €
5 4.125,46 € 6.000,00 €
6 5.463,30 € 7.200,00 €
7 6.656,74 € 8.400,00 €
8 7.880,16 € 9.600,00 €
9 9.134,45 € 10.800,00 €
10 10.999,48 € 12.000,00 €
11 12.522,10 € 13.200,00 €
12 14.256,00 € 14.400,00 €
13 15.767,13 € 15.600,00 €
14 17.494,43 € 16.800,00 €
15 19.295,15 € 18.000,00 €
16 20.962,52 € 19.200,00 €
17 22.675,20 € 20.400,00 €
18 24.435,30 € 21.600,00 €
19 26.245,19 € 22.800,00 €
20 28.107,58 € 24.000,00 €
Το παράδειγμα έχει υπολογιστεί με το πρόγραμμα εγγυημένης σύνταξης και εφάπαξ  S57 της Εθνικής Ασφαλιστικής.

 

Το συνολικό όφελος αποταμίευσης ανέρχεται σε 4.107,58€ με 28.107,58€ ποσό εφάπαξ.

Παρατηρήστε οτι και στους δύο πίνακες το ποσό εξαγοράς ισοφαρίζει το ποσό των εισφορών στο 12 με 13 έτος του προγράμματος.

Αυτο σημαίνει οτι ο ασφαλισμένος αν μετά το 13 έτος (και για τις δύο περιπτώσεις)  προβεί στην εξαγορά του συμβολαίου θα εισπράξει περισσότερα χρήματα απο αυτά που θα έχει καταβάλει, ωστόσο το μέγιστο της απόδοσης το καρπώνεται στη λήξη του προγράμματος.

Τι πρέπει να προσέχετε:

  • Εφόσον γίνει επιλογή της αναπροσαρμογής να σας παρέχεται στην προσφορά συνταξιοδότησης ο πίνακας με την αναλυτική πορεία του ασφαλίστρου.
  • Ζητήστε δεύτερη προσφορά με σχεδιασμό σταθερών καταβολών ώστε να μπορείτε να συγκρίνετε αν η επιλογή της αναπροσαρμογής για τα έτη που έχετε επιλέξει παρουσιάζει το αντίστοιχο όφελος που θα δικαιολογεί την επιλογή της.
  • Έκθεση με το συνολικό όφελος σε τόκους, τόσο για το σχεδιασμό σταθερών εισφορών, όσο και με αναπροσαρμογή.
  • Σε ποιό έτος οι συνολικές εισφορές ισοφαρίζουν το ποσό της εξαγοράς. Είναι σημαντικό τόσο σε σχεδιασμούς σταθερών εισφορών όσο και με αναπροσαρμογή να γνωρίζεται από ποιό έτος και έπειτα μπορείτε να προβείτε στην εξαγορά του συμβολαίου σας δίχως να απολέσετε μέρος των εισφορών.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr

Εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού pension spreading και την πιο αναλυτική συνταξιοδοτική παρουσίαση της ασφαλιστικής αγοράς.