Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Γενική Διεύθυνση Ιδιωτική-Σύνταξη.gr

Έντονους προβληματισμούς και αβεβαιότητα έχει προκαλέσει στους Έλληνες ναυτικούς ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεών τους  βάση της νέας εγκυκλίου που δημοσιεύτηκε από τον ΕΦΚΑ στις 16/2/2018 με τίτλο «Παροχή οδηγιών σχετικά με το τρόπο υπολογισμού της σύνταξης των ασφαλισμένων του πρώην ΝΑΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 28 το ν4387/2016».

Αναλυτικά η Εγκύκλιος.

Επί της ουσίας εισάγονται στο τρόπο υπολογισμού των ναυτικών συντάξεων, οι τρόποι υπολογισμού που ισχύουν βάση του νόμου Κατρούγκαλου για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες.

Με βάση τη νέα εγκύκλιο, η σύνταξη την οποία θα λαμβάνουν οι ναυτικοί θα αποτελεί συνιστώσα δύο συντάξεων. Της εθνικής σύνταξης και της ανταποδοτικής.

Το ποσό της εθνικής σύνταξης διαμορφώνεται με βάση τα συνολικά έτη ασφάλισης των ναυτικών και υπολογίζεται βάση των συνολικών ημερών σύνθετης ναυτικής υπηρεσίας.

Αναλυτικά ο πίνακας.

Έτη ασφάλισης Ποσό Σύνταξης(€)
15 345
16 353
17 360
18 368
19 376
20 384

 

Με τη συμπλήρωση 20 ετών σύνθετης ναυτικής υπηρεσίας ο ασφαλισμένος κατοχυρώνει το μέγιστο της εθνικής σύνταξης τα 384€.  Ως βάση ορίζεται η δεκαπενταετία με το ποσό της σύνταξης να διαμορφώνεται στα 345€.

Η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται: 1) βάση της συνολικής ναυτικής σύνθετης υπηρεσίας και 2) των μέσων μηνιαίων συνταξίμων αποδοχών του ναυτικού, διαμορφωμένες βάση της πορείας του δείκτη τιμών καταναλωτή, από 1/1/2002 μέχρι και μία ημέρα πριν την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησής του, δια των ναυτικών ετών υπηρεσίας.

Τα ποσοστά αναπλήρωσης βάση των συνολικών ετών σύνθετης υπηρεσίας.

Ποσοστό αναπλήρωσης Ανταποδοτικής Σύνταξης
Κλίμακες Ετών ασφάλισης Ποσοστό Αναπλήρωσης
0-15 11,55%
15,01- 16 12,39%
16,01- 17 13,23%
17,01- 18 14,07%
18,01- 19 14,97%
19,01- 20 15,87%
20,01- 21 16,77%
21,01- 22 17,73%
22,01- 23 18,69%
23,01- 24 19,65%
24,01 -25 20,68%
25,01- 26 21,71%
26,01- 27 22,74%
28,01- 29 25,16%
29,01 – 30 26,37%
30,01 – 31 27,79%
31,01 – 32 29,21%
32,01 – 33 30,63%
33,01- 34 32,22%
34,01 -35 33,81%
35,01- 36 35,40%
36,01- 37 37,20%
37,01 – 38 39%
38,01- 39 40,80%
39,01 -40 42,80%
40,01 – 41 44,80%

 

Παράδειγμα όπως αναφέρεται εντός της εγκύκλιου.

Έστω ότι ναυτικός που από το 2002 διαθέτει 3.600 ναυτικές ημέρες υπηρεσίας, ήτοι 120 μήνες (3600/300) με μέση τιμή συντάξιμων αποδοχών το μήνα 3.100€.

Θα λαμβάνει ανταποδοτική σύνταξη που θα ισούται με το ποσοστό βάση του παραπάνω πίνακα για τα συνολικά έτη σύνθετης ναυτικής υπηρεσίας που στη περίπτωση που εξετάζουμε είναι 19, επομένως το ποσοστό διαμορφώνεται στο 14,97% επί του μέσου εισοδήματος  των 3.100€.

Επομένως το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης διαμορφώνεται σε 3.100 Χ 14.97%= 464,07€

Το συνολικό ποσό σύνταξης που προκύπτει αν προσθέσουμε την εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη θα είναι 376€+464,07€= 840,07€

 Τι σημαίνει ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού.

Επί της ουσίας παρατηρείται εγκλωβισμός στα κατώτερα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα με τα οποίο υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη μιας και που είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμπληρωθούν αρκετά περισσότερα από 20 έτη σύνθετης ναυτικής ασφάλισης από τους ναυτικούς με σκοπό να υπολογισθεί η ανταποδοτική τους σύνταξη με υψηλότερο ποσοστό αναπλήρωσης.

Ο παραπάνω πίνακας της ανταποδοτικής σύνταξης είναι κοινός για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες, ωστόσο οι τελευταίοι μπορούν να φθάνουν σε υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης αφού είναι δυνατό να διαθέτουν περισσότερα έτη διαδοχικής ασφάλισης.

Το αρνητικό έγκειται στο γεγονός ότι ο νέος τρόπος υπολογισμού ορμώμενος από το υψηλό μέσο εισόδημα που παρουσιάζουν τα ναυτικά επαγγέλματα προσαρμόζει σε χαμηλά επίπεδα, τα ποσοστά αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης, την ώρα που η εθνική σύνταξη παραμένει σε σταθερά επίπεδα.

Το θέμα είναι το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης.

Για παράδειγμα.

Μισθωτός με μέσο εισόδημα 1.000€ από το 2002 και 40 έτη ασφάλισης κατοχυρώνει:

384€ από την εθνική σύνταξη και 428€ από την ανταποδοτική, σύνολο 812€. Το ποσοστό αναπλήρωσης του εισοδήματός του μετά τη συνταξιοδότησή του θα διαμορφώνεται στο 81,2%.

Ωστόσο στο παράδειγμα της ναυτικής σύνταξης που υπολογίσαμε ο ναυτικός με μέσο εισόδημα 3.100€ και 19 έτη σύνθετης υπηρεσίας θα κατοχυρώνει 840€ που μεταφράζονται σε ποσοστό αναπλήρωσης μόλις 26,9% (!) με τις μηνιαίες του εισφορές να είναι (ανάλογα και με τη θέση και το εισόδημά του) πολλαπλάσιες.

Ακόμα και με 5.000€ μέσο μηνιαίο δηλωθέν εισόδημα ο Έλληνας ναυτικός δε θα κατοχυρώσει περισσότερα από 1.124,5€ σύνταξης με 19 έτη σύνθετης ασφάλισης. 376€ εθνική σύνταξη και 748,5€ ανταποδοτική.

Το ποσοστό αναπλήρωσης εδώ δε ξεπερνά το 22,49%.

Συμπερασματικά

Ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων δεν αφήνει πολλά περιθώρια για συνταξιοδότηση σε χαμηλότερες ηλικίες, οθώντας τους ναυτικούς να εργάζονται σε μεγαλύτερες ηλικίες με σκοπό τόσο τη κατοχύρωση υψηλότερου ποσοστού αναπλήρωσης, όσο και για λόγους βιοπορισμού, μιας και που σε πολλές των περιπτώσεων καταστάσεις η σύνταξη δεν θα καλύπτει ακόμα και τα τεκμήρια ή τις πάγιες ανάγκες του ναυτικού και της οικογένειάς του, που με το πέρασμα των ετών έχουν οικοδομήσει ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής.

 

Πώς η ιδιωτική συνταξιοδότηση μπορεί να συμπληρώσει τη δημόσια σύνταξη και να εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό εφάπαξ.

Ο ρόλος της ιδιωτικής συνταξιοδότησης είναι να αναπληρώσει σε ένα σημαντικό ποσοστό τη δημόσια σύνταξη του ναυτικού εξασφαλίζοντάς του ενα αξιοπρεπές εισόδημα αλλά και εφάπαξ αντάξιο της προσπάθειάς του και των ετών εργασίας του, με σκοπό να αποσυρθεί με αίσθημα ανταμοιβής.

Σε αντίθεση με τη δημόσια συνταξιοδότηση που παραμένει αναδιανεμητική,  η ιδιωτική χαρακτηρίζεται από την ανταποδοτικότητα.

Επί της ουσίας ο ασφαλισμένος αποταμιεύει μέσω των εισφορών του για τον εαυτό του, με σκοπό να λάβει τις αποταμιεύσεις του έντοκες, είτε με τη μορφή σύνταξης, είτε εφάπαξ, στην ηλικία που έχει ορίσει ο ίδιος. To ποσό της σύνταξής και του εφάπαξ που κατοχυρώνει είναι γνωστά εξ αρχής και παραμένουν σταθερά για όλη τη διάρκεια του προγράμματος, δίχως αλλαγές.

Οι εισφορές που καταβάλει είναι σταθερές, παρέχοντάς του εξασφάλιση του προυπολογισμού του και γνώση των εισφορών του για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης, ενώ μπορεί να επιλέξει ( εφόσον το επιθυμεί ) ακόμη και να αναπροσαρμόζονται σταθερά κάθε έτος.

Αξίζει να σημειώσουμε οτι η ιδιωτική σύνταξή και το εφάπαξ παραμένουν αφορολόγητα.

Παραδείγματα εφάπαξ για ποσά 30.000€, 50.000€, 75.000€ και 100.000€.

ΕΦΑΠΑΞ
Ηλικία Εναρξης Ηλικία Λήξης Διάρκεια (έτη) 30.000 € 50.000 € 75.000 € 100.000 €
25 55 30 Εισφορές/έτος 735 € 1.217 € 1.820 € 2.424 €
Όφελος τόκων 7.950 € 13.490 € 20.400 € 27.300 €
26 55 29 Εισφορές/έτος 771 € 1.278 € 1.911 € 2.545 €
Όφελος τόκων 7.641 € 12.938 € 19.581 € 26.195 €
27 55 28 Εισφορές/έτος 811 € 1.345 € 2.010 € 2.676 €
Όφελος τόκων 7.292 € 12.340 € 18.720 € 25.072 €
28 55 27 Εισφορές/έτος 855 € 1.415 € 2.116 € 2.820 €
Όφελος τόκων 6.915 € 11.795 € 17.868 € 23.860 €
29 55 26 Εισφορές/έτος 900 € 1.492 € 2.232 € 2.972 €
Όφελος τόκων 6.600€ 11.208 € 16.968 € 22.728 €
30 55 25 Εισφορές/έτος 950 € 1.575 € 2.358 € 3.140 €
Όφελος τόκων 6.250 € 10.625 € 16.050 € 21.500 €
31 56 25 Εισφορές/έτος 950 € 1.575 € 2.358 € 3.140 €
Όφελος τόκων 6.250 € 10.625 € 16.050 € 21.500 €
32 57 25 Εισφορές/έτος 950 € 1.575 € 2.358 € 3.140 €
Όφελος τόκων 6.250 € 10.625 € 16.050 € 21.500 €
33 58 25 Εισφορές/έτος 950 € 1.575 € 2.358 € 3.140 €
Όφελος τόκων 6.250 € 10.625 € 16.050 € 21.500 €
34 59 25 Εισφορές/έτος 950 € 1.575 € 2.358 € 3.140 €
Όφελος τόκων 6.250 € 10.625 € 16.050 € 21.500 €
35 60 25 Εισφορές/έτος 950 € 1.575 € 2.358 € 3.140 €
Όφελος τόκων 6.250 € 10.625 € 16.050 € 21.500 €
36 60 24 Εισφορές/έτος 1003 € 1.664 € 2.490 € 3.317 €
Όφελος τόκων 5.928 € 10.064 €  15.240€ 20.392 €
37 60 23 Εισφορές/έτος 1.065 € 1.765 € 2.640 € 3.518 €
Όφελος τόκων 5.505 € 9.405 € 14.280 € 19.086 €
38 60 22 Εισφορές/έτος 1.130 € 1.875 € 2.805 € 3.737 €
Όφελος τόκων 5,140 € 8.750 € 13.290 € 17.786€
39 60 21 Εισφορές/έτος 1.203 € 1.995 € 2.988 € 3.980 €
Όφελος τόκων 4.737 € 8.105 € 12.252 € 16.420 €
40 60 20 Εισφορές/έτος 1.281 € 2.130 € 3.190 € 4.250 €
Όφελος τόκων 4.380 € 7.400 € 11.200 € 15.000 €
41 60 19 Εισφορές/έτος 1.367 € 2.270 € 3.400 € 4.530 €
Όφελος τόκων 4.027 € 6.870 € 10.400 € 13.930 €
42 60 18 Εισφορές/έτος 1.462 € 2.430 € 3.636 € 4.844 €
Όφελος τόκων 3.684 € 6.260 € 9.552 € 12.808 €
43 60 17 Εισφορές/έτος 1.568 € 2.603 € 3.900 € 5.185 €
Όφελος τόκων 3.344 € 5.749€ 8.700 € 11.855 €
44 60 16 Εισφορές/έτος 1.685 € 2.801 4.200 € 5.560 €
Όφελος τόκων 3.040 € 5.184€ 7.800 € 11.040 €
45 60 15 Εισφορές/έτος 1.820 € 3.025 € 4.535 € 5.990 €
Όφελος τόκων 2.700 € 4.625 € 6.975 €  10.150€
46 61 15 Εισφορές/έτος 1.820 € 3.025 € 4.535 € 5.990 €
Όφελος τόκων 2.700 € 4.625 € 6.975 €  10.150€
47 62 15 Εισφορές/έτος 1.820 € 3.025 € 4.535 € 5.990 €
Όφελος τόκων 2.700 € 4.625 € 6.975 €  10.150€
48 63 15 Εισφορές/έτος 1.820 € 3.025 € 4.535 € 5.990 €
Όφελος τόκων 2.700 € 4.625 € 6.975 €  10.150€
49 64 15 Εισφορές/έτος 1.820 € 3.025 € 4.535 € 5.990 €
Όφελος τόκων 2.700 € 4.625 € 6.975 €  10.150€
50 65 15 Εισφορές/έτος 1.820 € 3.025 € 4.535 € 5.990 €
Όφελος τόκων 2.700 € 4.625 € 6.975 €  10.150€

Τα παραδείγματα είναι ενδεικτικά και μπορούν να παραμετροποιηθούν σε όλους τους τομείς.

Παραδείγματα ιδιωτικής σύνταξης εναλλακτικά του εφάπαξ στη λήξη.

Παρατηρήστε ότι η επιλογή της σύνταξης επιστρέφει συνολικά μεγαλύτερο ποσό από το εφάπαξ, αυτό παρατηρείται διότι το κεφάλαιο  που παραμένει στην ασφαλιστική εταιρία τοκίζεται, έτσι το συνολικό όφελος αυξάνεται πλέον του οφέλους σε τόκους που παρουσίαζε το εφάπαξ.

ΣΥΝΤΑΞΗ
ΕΦΑΠΑΞ 10 ετίας 15 ετίας 20 ετίας 25 ετίας Ισόβια
30.000 € 270,65 € 187,37 € 145,82 € 120,97 € Βάση πίνακα
Επιστρέφει 32.478 € 33.727 € 34.997 € 36.291 €
50.000 € 450,72 € 312,03 € 242,84 € 201,45 € Βάση πίνακα
Επιστρέφει 54.086 € 56.165 € 58.282 € 60.435 €
75.000 € 676,31 € 468,2 € 364,38 € 302,28 € Βάση πίνακα
Επιστρέφει 81.157 € 84.276 € 87.451 € 90.684 €
100.000 € 902 € 624,18 € 485,77 € 402,97  € Βάση πίνακα
Επιστρέφει 108.240 € 112.352 € 116.585 € 120.891 €

 

Παράδειγμα δημόσιας και ιδιωτικής σύνταξης.

Ασφαλισμένος με 19 έτη σύνθετης υπηρεσίας και 5.000€ μέση τιμή συντάξιμων αποδοχών διατηρούσε παράλληλα ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα με εισφορές 261.6€ το μήνα ήτοι 3.140€ το έτος, για διάρκεια 25ετίας.

Κατοχυρώνει:

Από τη δημόσια σύνταξη 1.124,5€  και από την ιδιωτική σύνταξη είτε 100.000€ εφάπαξ, είτε επιλογή σύνταξης με βάση το πίνακα που ακολουθεί.

 

Διάρκεια 10έτη 15έτη 20έτη 25έτη
Ποσό Συνταξης 902 € 624,18 € 485,77 € 402,97 €

 

Το συνδυαστικό ποσό της σύνταξης του ασφαλισμένου, δημόσια και ιδιωτική για 15 έτη θα ισούταν με 1.768,48€.

Η σύνταξη του θα παρουσιαζόταν προσαυξημένη κατά 57,2%, με τη συνολική αναπλήρωση του εισοδήματός του να αγγίζει το 35,36%.

Επίσης ο ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα να ρευστοποιήσει την ιδιωτική σύνταξή του όποτε το επιθυμεί, λαμβάνοντας το υπόλοιπο των συντάξιμων αποδοχών του με τη μορφή εφάπαξ δίχως καμία επιβάρυνση.

Ο συνδυασμός ιδιωτικής και δημόσιας συνταξιοδότησης μπορεί να προσφέρει επιπλέον πλεονεκτήματα στον Έλληνα ναυτικό, εξασφαλίζοντάς του ευελιξία και σιγουριά, υψηλή εγγυημένη απόδοση για τις αποταμιεύσεις του, δίχως ρίσκα και το σημαντικότερο, αίσθημα ανταμοιβής για όλα τα δύσκολα έτη εργασίας του.

Τα παραδείγματα έχουν υπολογιστεί με το πρόγραμμα S57 της Εθνικής Ασφαλιστικής, το οποίο αποτελεί συνταξιοδοτικό πρόγραμμα εγγυμένης σύνταξης και εφάπαξ.

Χαρακτηριστικά προγράμματος :

  • Ελεύθερη επιλογή σύνταξης και εφάπαξ
  • Ελεύθερη επιλογή ηλικίας συνταξιοδότησης
  • Ελάχιστη διάρκεια προγράμματος 15 έτη
  • Είσοδος στο πρόγραμμα μέχρι την ηλικία των 60 ετών
  • Ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά 60€ /μήνα
  • Επιλογή ανάμεσα σε σύνταξη προκαθορισμένου χρόνου 10, 15, 20 ,25 έτη ή ισόβιας σύνταξης ακόμη και ισόβιας μεταβιβαζόμενης σε τρίτο πρόσωπο
  • Εγγυημένη περίοδος καταβολής της σύνταξης στην οικογένεια του ασφαλισμένου σε περίπτωση θανάτου του κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησης
  • Επιστροφή των εισφορών σε περίπτωση θανάτου κατά την αποταμιευτική περίοδο σε δικαιούχους που έχουν οριστεί
  • Σταθερές εισφορές ή επιλογή ετήσιας αναπροσαρμογής 3%
  • Αφορολόγητη σύνταξη και εφάπαξ τα οποία δεν συνυπολογίζονται επίσης στο φόρο αλληλεγγύης.
  • Δυνατότητα πρόσθετης ασφάλισης, Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων με κάλυψη των εισφορών του ασφαλισμένου από την ασφαλιστική εταιρία σε περίπτωση αναπηρίας με 67%
  • Δυνατότητα επαναφοράς του συμβολαίου σε ισχύ ακόμη και έπειτα από 2 έτη αποχής από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
  • Ελευθεροποίηση του συμβολαίου έπειτα από 2 έτη, με δυνατότητα είσπραξης των αποταμιεύσεων στη λήξη έντοκα.
  • Εξαγορά του συμβολαίου κατά τη περίοδο αποταμίευσης έπειτα από 2 έτη.
  • Δυνατότητα ρευστοποίησης των υπολοίπων συντάξιμων αποδοχών κατά τη περίοδο συνταξιοδότησης.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης στο  210-57 11 918|Email: info@idiotiki-syntaxi.gr

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.