Στα συνταξιοδοτικά προγράμματα πέραν της υψηλής μέσης απόδοσης που επιτυγχάνουν, γίνεται σχεδιασμός και πρόβλεψη για την επίδραση του πληθωρισμού με τη δυνατότητα αύξησης των εισφορών ή το σχεδιασμό έκτακτων καταβολών.