• Την ιδανική ηλικία συνταξιοδότησής σας με βάση την επιθυμητή που έχετε επιλέξει.
 • Την εκτιμώμενη δημόσια ναυτική σύνταξη που θα λάβετε (εθνική και ανταποδοτική) βάση της οποίας θα υπολογιστεί και η ιδιωτική ως συμπληρωματική.
 • Το ποσό της ιδιωτικής σύνταξης με αναλυτικό πίνακα για σύνταξη για 10, 15, 20 και 25 έτη σχεδιασμένη με βάση το προσδόκιμο ζωής καθώς και τη δυνατότητα κατοχύρωσης ισόβιας σύνταξης.
 • Το ποσό του εφάπαξ που κατοχυρώνεται.
 • Τις ιδανικές ετήσιες εισφορές που ταιριάζουν στο προφίλ σας
 • Πίνακα με τις συνολικές καταβληθέντες εισφορές σας για όλη τη διάρκεια αποταμίευσης και σύγκριση με το ποσό εφάπαξ που θα λάβετε στη λήξη του προγράμματος αλλά και τη συνολική αξία των καταβολών της σύνταξης σας για όλη τη διάρκεια της συνταξιοδότησής σας.
 • Αναλυτική έκθεση εξάλειψης της επίδρασης του πληθωρισμού.
 • Αναλυτικό πίνακα εξαγοράς από το 2ο έτος και για κάθε έτος.
 • Αναλυτική έκθεση με την αύξηση των ασφαλίστρων εφόσον γίνει επιλογή της αναπροσαρμογής ασφαλίστρων.
 • Ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση αναπηρίαςκαι κατοχύρωση της σύνταξης και του εφάπαξ.
 • Την ασφαλιστική εταιρία πάροχο του προγράμματος.
 • Τους Όρους του συμβολαίου που θα παραλάβετε.
 • Υπολογισμός του επιπλέον κόστους εξασφάλισης του ενδεδειγμένου ποσού εφάπαξ και σύνταξης για κάθε χρόνο αναβολής της έναρξης.
 • Έκπτωση 10% στις ασφαλίσεις οχημάτων για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.