Αναλογία ατόμων 65 ετών και άνω ανά 100 εργαζόμενους

Ένας πολύ σημαντικό δείκτης της Eurostat που προβάλει τον αριθμό των ατόμων απο 65 και άνω που είναι ενδεικτικά εργασιακά ανενεργοί προς την αναλογία 100 ενδεικτικά εργαζομένων ηλικίας από 15 έως 64 ετών. Αρχείο σε pdf : Eurostat Population 65 years old or over to population 15 - 64 years Πηγή: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do Από το πίνακα διακρίνεται [...]

By |2022-01-31T10:23:11+00:008 Ιανουαρίου, 2022|Εurostat|0 Σχόλια

Μέση ηλικία του πληθυσμού έως το 2100

Η τιμή της μέση ηλικίας είναι ένας δείκτης γήρανσης του πληθυσμού μιας χώρας. Η μέση ηλικία το 2020 για τη χώρα μας διαμορφωνόταν στα 45,2 έτη. Η πορεία του δείκτη ωστόσο για τις επόμενες δεκαετίες δείχνει και το ρυθμό γήρανσης του πληθησμού. Έτσι το 2030 η μέση ηλικία θα διαμορφώνεται ελάχιστα κάτω από τα 49 [...]

By |2022-01-31T12:49:41+00:008 Ιανουαρίου, 2022|Εurostat|0 Σχόλια

Προσδόκιμο ζωής εώς το 2100

Το προσδόκιμο ζωής ξεχωριστά για τους άνδρες και τις γυναίκες με εκτιμήσεις έως το 2100. Όπως παρατηρείτε από τους πίνακες το προσδόκιμο ζωής θα αυξάνεται σταθερά τις επόμενες δεκαετίες με το προσδόκιμο για τους άνδρες να διαμορφώνεται το 2030 στα 80,8 έτη το 2040 στα 82,4 ενώ το 2050 θα φτάνει τα 83,8 ετή. Η [...]

By |2022-01-31T13:28:43+00:008 Ιανουαρίου, 2022|Εurostat|0 Σχόλια

Δαπάνες για τις συντάξεις ως ποσοστό επί του ΑΕΠ

Στους παρακάτω πίνακες που ακολουθούν μπορείτε να δείτε το ποσοστό επί του ΑΕΠ που δαπανάται για τη κάλυψη των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων της χώρας από το 2008 έως το 2019 καθώ και τη πρόβλεψη για τη πορεία των δαπανών έως το 2060. Φυσικά η χώρα μας βρίσκεται υπο επιτήρηση από την Ευρωπαική Οικονομική Επιτροπή. Κρατήστε οτι [...]

By |2022-01-31T14:15:27+00:008 Ιανουαρίου, 2022|Εurostat|0 Σχόλια

Η πορεία του δείκτη ανεργίας

Ο παρακάτω αποτελεί έναν από τους πιο μελανούς δείκτες για την ελληνική οικονομία. Aναλυτικά από το 2009 παρατηρούνται οι πρώτες αυξητικές τάσεις του δείκτη με το ξέσπασμα της οικονομικής ύφεσης στο 9,8% ενώ όπως δείχνουν τα στοιχεία ο δείκτης παρουσιάζει μια έκρηξη για τα επόμενα έτη λαμβάνοντας τη μέγιστη τιμή του το 2013 διαμορφωμένος στο [...]

By |2022-01-31T14:46:24+00:008 Ιανουαρίου, 2022|Εurostat|0 Σχόλια

Η πορεία του Ελληνικού πληθυσμού προβαλλόμενη έως το 2100

Ένα από τα αρκετά σενάρια πρόβλεψης της Eurostat για τη πορεία των Ευρωπαϊκών πληθυσμών ανά κράτος προβαλλόμενη έως το 2100 με βάση το μοντέλο υπολογισμού το οποίο λαμβάνει υπόψη του σενάρια για την εξέλιξη παραγόντων όπως  η θνησιμότητα, οι γεννήσεις καθώς και η μετανάστευση. Αναλυτικά για την Ελλάδα προβλέπεται πληθυσμιακή συρρίκνωση η οποία θα επιδεινώνεται [...]

By |2022-01-31T09:59:45+00:008 Ιανουαρίου, 2022|Εurostat|0 Σχόλια

Δείκτης ανταπόκρισης σε έκτακτα έξοδα

Ο δείκτης ανταπόκρισης σε έκτακτα έξοδα παρουσιάζει το πόσο ευάλωτα είναι τα ελληνικά νοικοκυριά σε έκτακτα έξοδα στα οποία δε μπορούν να ανταπεξέλθουν διακινδυνεύοντας να βυθιστούν κάτω απο τα όρια της φτώχειας. Αναλυτικά ο πίνακας με το συνολική μεταβολή στο σύνολο του πληθυσμού από το 2007 έως το 2020. Οι αυξήσεις που παρατηρούνται σε όλες [...]

By |2022-01-31T15:26:03+00:008 Ιανουαρίου, 2022|Εurostat|0 Σχόλια

Part time εργαζόμενοι και συμβασιούχοι

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η πορεία (επι ποσοστού στο σύνολο της απασχόλησης) των εργαζομένων που απασχολούνταν και που απασχολούνται είτε ως part time ή με σύμβαση συγκεκριμένου χρόνου. To ευρός ηλικιών με βάση το οποίο υπολογίζεται ο πίνακας είναι από 20 έως 64 ετών. Αναλυτικά η μεταβολή για τη χώρα μας από το 2009 (5,9%) [...]

By |2022-01-31T15:44:45+00:008 Ιανουαρίου, 2022|Εurostat|0 Σχόλια
Go to Top