Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Διεύθυνση Ιδιωτική Σύνταξη.gr

Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα έχουν εισέλθει αναμφισβήτητα στις ζωές μας εντείνοντας τη παρουσία τους ιδιαίτερα τα τελευταία έτη.

Καθοριστικό ρόλο για την αυξανόμενη ζήτηση αυτών των προγραμμάτων διαδραμάτισε αλλά και συνεχίζει να διαδραματίζει η κλιμακούμενη ανασφάλεια των ασφαλισμένων κυρίως λόγω των μειώσεων στα ποσά των συντάξεων και του ανακαθορισμού της ηλικίας συνταξιοδότησης.  Σημαντικό ρόλο έχουν παίξει και τα κενά ασφάλισης των πολιτών λόγω της οικονομικής κρίσης, που είχε σαν επακόλουθο υψηλά ποσοστά ανεργίας και ανασφάλιστη εργασία.

Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα αποτελούν επί της ουσίας ατομικά προγράμματα που βασίζονται στην ανταποδοτικότητα και όχι στην αναδιανομή όπως το δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα.  Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέγουν οι ίδιοι τόσο το ποσό των εισφορών που επιθυμούν να αποταμιεύουν στο πρόγραμμα, όσο και την ηλικία συνταξιοδότησής τους η οποία πλέον γίνεται δική τους επιλογή. Οι εισφορές επιστρέφονται στους ασφαλισμένους στην ηλικία που έχουν επιλέξει οι ίδιοι είτε με τη μορφή σύνταξης, είτε ως εφάπαξ.

Η ευελιξία και τα πλεονεκτήματα  που προσφέρουν αυτά τα προγράμματα και σε άλλες παραμέτρους όπως η απόδοση των εισφορών, η πρόωρη εξαγορά,  η επαναφορά σε ισχύ μετά από ακύρωση καθώς και οι πολλαπλές επιλογές συνταξιοδότησης στη λήξη συντέλεσαν στην σημαντική αύξηση του κλάδου κερδίζοντας τη προτίμηση των ασφαλισμένων.

Τα προγράμματα αυτά διαχωρίζονταν σε 2 βασικές κατηγορίες με τη κύρια διαφοροποίηση τους να εστιάζει στο τρόπο της απόδοσης.

Μέχρι πρότινος το μεγαλύτερο μερίδιο της διάθεσης αυτών των προϊόντων καταλαμβανότανε από προγράμματα εγγυημένου επιτοκίου.

Αυτού του είδους τα προγράμματα παρείχαν στον ασφαλισμένο εγγυημένη απόδοση για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης με τα ποσά της σύνταξης και του εφάπαξ να είναι γνωστά εκ της συνάψεως του προγράμματος. Μάλιστα σε παλαιότερες εκδόσεις τα προγράμματα αυτά πέραν της εγγυημένης απόδοσης παρείχαν και υπεραποδόσεις εφόσον η πορεία των επενδύσεων ξεπερνούσε το επιτόκιο που εγγυούνταν.

Αυτή η γενιά των προγραμμάτων είχε έναρξη από τη δεκαετία του ’90 με το εγγυημένο επιτόκιο να ποικίλει ανάλογα την ασφαλιστική εταιρία.

Τη τελευταία δεκαετία τα προγράμματα αυτά παρείχαν στους ασφαλισμένους τη δυνατότητα να κατοχυρώσουν εγγυημένες αποδόσεις για όλη τη διάρκεια που επιθυμούσαν (από 10 έτη έως και 35+) με το επιτόκιο να ορίζεται κατά μέσο όρο στο 2,5% – 3% για προγράμματα που συνάπτονταν τη περασμένη δεκαετία (2010).

Τα τελευταία έτη ωστόσο, τόσο οι αλλαγές στη νομοθεσία λόγω Solvency 2 όσο και οι αλλαγές που έχουν λάβει χώρα στην εγχώρια αλλά και παγκόσμια οικονομική αγορά, είχαν σαν αποτέλεσμα το εγγυημένο επιτόκιο με το οποίο τα προγράμματα αυτά διατίθενταν για νέους ασφαλισμένους να δέχεται πιέσεις σε ετήσια ακόμη και εξαμηνιαία βάση.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων πάνω στις οποίες βασίζονταν κατά κόρον αυτού του είδους τα προγράμματα έχουν μειωθεί αισθητά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με αυτές του ελληνικού ομολόγου να υποχωρεί πλέον κάτω του 1%.

Η πανδημία του κορωνοϊού δείχνει ότι επιτάχυνε ακόμη περισσότερο τις μειώσεις αυτές, με τις ασφαλιστικές εταιρίες να επιταχύνουν τις αλλαγές των προγραμμάτων.

Σήμερα η  ασφαλιστική αγορά φαίνεται να έχει γυρίσει σελίδα με τις ασφαλιστικές εταιρίες να έχουν πλέον αποσύρει εντελώς τα προγράμματα εγγυημένου επιτοκίου κυρίως λόγω της μείωσης του ενδιαφέροντος αλλά και του συνολικού οφέλους για τους ασφαλισμένους. Σημειώνεται ότι το τελευταίο πρόγραμμα εγγυημένης απόδοσης επιτύγχανε οριακή μέση απόδοση κάτω του 1% σε πρόγραμμα 20ετίας ενώ ήταν οριακά υψηλότερη του 1% σε σχεδιασμούς 25+ ετών.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες πλέον διαθέτουν στην αγορά νέα προγράμματα τα οποία μπορούν να επιτυγχάνουν σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων επενδυτικών κεφαλαίων.

Τα επενδυτικά αυτά κεφάλαια είναι σχεδιασμένα για την αξιοποίησή τους ειδικά για συνταξιοδοτικές και αποταμιευτικές παροχές και έχουν ήδη μεγάλη εφαρμογή σε χώρες που έχουν υιοθετήσει και αξιοποιήσει και τους 3 πυλώνες ασφάλισης.

H επιλογή ενός ασφαλιστικού – επενδυτικού προγράμματος γίνεται με γνώμονα τη χρονική διάρκεια του προγράμματος και το πόσο συντηρητικός επιθυμεί να είναι ο ασφαλισμένος. Έτσι διατίθονται προγράμματα με πιο συντηρητικές επενδύσεις και αντίστοιχα χαμηλή μεταβλητότητα, ενώ παρέχονται και επιλογές περισσότερο επιθετικές με υψηλότερη μεταβλητότητα.

Κάποιες ασφαλιστικές εταιρίες ωστόσο διαθέτουν προγράμματα τύπου Life Cycle (κρατήστε αυτόν τον όρο διότι θα μας απασχολήσει σε πολλά άρθρα στο μέλλον) που μεταβάλλουν τις επενδύσεις όσο περνούν τα έτη αλλάζοντας τη σύσταση του χαρτοφυλακίου του ασφαλισμένου αυτόματα και όσο το κεφάλαιό του αυξάνεται. Για το πως λειτουργούν αυτού του είδους τα προγράμματα θα υπάρξει ανάλυση στα προσεχή άρθρα. Γενικότερα αυτού του είδους οι σχεδιασμοί προσφέρουν διαχρονικά πιο ισορροπημένες αποδόσεις μειώνοντας παράλληλα το επενδυτικό ρίσκο καθιστώντας τους πιο προσιτούς για το μεγαλύτερο μέρος των ασφαλισμένων.

Κλείνοντας θα πρέπει να αναφέρουμε οτι οι ασφαλιστικές εταιρίες δε θα μπορούσαν να μην προσαρμοστούν και να μην ακολουθήσουν τις νέες οικονομικές συνθήκες και το νομοθετικό καθεστώς. Τα ασφαλιστικά προγράμματα σύνταξης και αποταμίευσης με τη σειρά τους δε θα μπορούσαν να μείνουν δίχως διαφοροποιήσεις, αλλά προσαρμοζόμενα στα νέα δεδομένα επιτρέπουν στους ασφαλισμένους να προσδοκούν σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις από αυτές που θα μπορούσαν μέχρι πρότινος να τους εγγυηθούν οι ασφαλιστικές εταιρίες.

Σε κάθε περίπτωση τα προγράμματα αυτά έρχονται να καλύψουν ανάγκες οι οποίες είναι διαχρονικές και απασχολούν μεγάλη μερίδα της κοινωνίας μας διότι επεκτείνονται πέραν της συνταξιοδότησης και στην απλή αποταμίευση ενηλίκων, στα παιδικά αποταμιευτικά προγράμματα ακόμη και στα προγράμματα εφάπαξ καταβολής (αξιοποίησης κεφαλαίου).

Η πλατφόρμα μας έχει ήδη ξεκινήσει τη διάθεση των νέων προγραμμάτων συνταξιοδότησης και αποταμίευσης σε συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική. Όλες οι προτάσεις μας συνοδεύονται από αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος εξετάζοντας κάθε παράμετρό του με σκοπό να σας εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή πληροφόρηση ώστε να μπορείτε να συγκρίνετε αλλά και να αποφασίσετε με σιγουριά.

Η πλατφόρμα μας σας δίνει τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.