H ιδιωτική συνταξιοδότηση έχει απασχολήσει επανειλημμένα τα τελευταία έτη τους ασφαλισμένους οι οποίοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν επιπρόσθετα ποσά σύνταξης με δική τους πρωτοβουλία. Οι αναθεωρήσεις στο τρόπο υπολογισμού της δημόσιας σύνταξης, τα χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης και τα αναθεωρούμενα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης αποτελούν τους κύριους λόγους που προτρέπουν τους ασφαλισμένους να αναζητήσουν επιπρόσθετους τρόπους κατοχύρωσης συμπληρωματικών αποδοχών. Η ιδιωτική συνταξιοδότηση παρέχει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να κατοχυρώσουν συμπληρωματικά ποσά σύνταξης και εφάπαξ διαμέσου συστηματικής αποταμίευσης εισφορών τις οποίες και λαμβάνουν στην ηλικία που έχουν επιλέξει οι ίδιοι έντοκα.

Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα που παρέχονται στην ασφαλιστική αγορά παρουσιάζουν αρκετές διαφοροποιήσεις με τις κυριότερες να εντοπίζονται γύρω από τις εγγυήσεις και την ευελιξία που παρέχουν στον ασφαλισμένο.

Το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα S 67 αποτελεί τη νεότερη γενιά μιας από τις πιο επιτυχημένες σειρές συνταξιοδοτικών προγραμμάτων της ασφαλιστικής αγοράς. Αποτελεί πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής που παρέχεται στην ασφαλιστική αγορά από το Νοέμβρη του 2019.

Συγκαταλέγεται στα προγράμματα εγγυημένης απόδοσης που παρέχουν στον ασφαλισμένο εγγυημένα ποσά σύνταξης και εφάπαξ, ενώ εγγυάται το 100% των εισφορών του ασφαλισμένου.

To πρόγραμμα απευθύνεται στους ασφαλισμένους που επιθυμούν να κατοχυρώσουν συμπληρωματικά ποσά σύνταξης και εφάπαξ αλλά παράλληλα επιθυμούν να είναι απαλλαγμένοι από επενδυτικά ρίσκα και διακυμάνσεις.

Η εγγυημένη απόδοση του προγράμματος παραμένει σταθερή για όλη τη διάρκεια του προγραμματισμού με την ασφαλιστική εταιρία να απορροφά η ίδια τυχόν διακυμάνσεις που θα παρουσιαστούν.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι ασφαλισμένοι που έχουν επιλέξει αυτή τη σειρά των προγραμμάτων θα περάσουν αλώβητοι την οικονομική κρίση συνέπεια της πανδημίας του κορωνοϊού σε αντίθεση με ασφαλισμένους που έχουν επιλέξει προϊόντα με επενδυτικά προφίλ.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά του προγράμματος το έχουν καταστήσει ως ένα εξαιρετικό εργαλείο εκπόνησης συνταξιοδοτικών μελετών για ελεύθερους επαγγελματίες μιας και που προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης σύγκρισης ανάμεσα στα αποτελέσματα υψηλότερων συνταξιοδοτικών κλάσεων του ΕΦΚΑ και τη τοποθέτηση του ασφαλισμένου στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ.

Η εγγυημένη απόδοση του προγράμματος προσφέρει επίσης το πλεονέκτημα της  εξαγοράς – ρευστοποίησης κατά την αποταμιευτική περίοδο (πριν τη λήξη ) με εγγυημένες τιμές  βάση πίνακα. Δυνατότητα ρευστοποίησης παρέχεται επίσης και για τη περίοδο συνταξιοδότησης όπου ο ασφαλισμένος δύναται να λάβει ως εφάπαξ το υπόλοιπο των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του.

Ελεύθερη επιλογή ηλικίας συνταξιοδότησης και εισφορών

Η ιδιωτική συνταξιοδότηση παραμένει ανεξάρτητη από τη δημόσια και μπορεί να επέλθει σε οποιαδήποτε ηλικία επιλέξει ο ασφαλισμένος, δίχως περιορισμούς. Το πρόγραμμα S67 παρέχει πλήρη ελευθερία επιλογής της ηλικίας συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου με μοναδικό κριτήριο την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος που ορίζεται σε 15 έτη. Ελευθερία επιλογής διαθέτει ο ασφαλισμένος και για τις εισφορές του, εστιάζοντας με αυτό το τρόπο στην  υλοποίηση ενός αποδοτικού αλλά και βιώσιμου προγραμματισμού.

Επιλογή ποσού σύνταξης και εφάπαξ

Εάν έχετε στόχο τη κατοχύρωση ενός συγκεκριμένου ποσού σύνταξης ή εφάπαξ το πρόγραμμα S67 μπορεί να το υλοποιήσει με απόλυτη επιτυχία, ακρίβεια και φερεγγυότητα παράγοντας τις εισφορές που θα απαιτηθούν καθώς και τη διάρκεια του προγράμματος.

Διακανονισμός σύνταξης και εφάπαξ

Όπως αναφέραμε και παραπάνω ο ασφαλισμένος μπορεί στη λήξη του προγράμματός του να επιλέξει ανάμεσα στο να εισπράξει το σύνολο των εισφορών του έντοκα, με τη μορφή εφάπαξ ή να το διακανονίσει λαμβάνοντάς το με τη μορφή μηνιαίας σύνταξης. Οι επιλογές της σύνταξης που δίδονται στον ασφαλισμένο διαφοροποιούνται με βάση τη διάρκεια για την οποία επιθυμεί να λαμβάνει τη σύνταξη. Πιο αναλυτικά οι επιλογές της διάρκειας ορίζονται από 10 έως 25 έτη, ενω παρέχεται η δυνατότητα κατοχύρωσης ακόμη και ισόβιας σύνταξης. Το πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίξει καταβολή σύνταξης ακόμη και συγκεκριμένου ποσού μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος.

Ελευθεροποίηση

Η ελευθεροποίηση αποτελεί μία κατάσταση στην οποία περιέρχεται ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα κατά την οποία ο ασφαλισμένος παύει να καταβάλλει τις εισφορές του, αλλά δεν επιθυμεί να το ρευστοποιήσει. Οι εισφορές που έχουν συγκεντρωθεί στο πρόγραμμα μέχρι τότε συνεχίζουν να τοκίζονται παρέχοντας τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να τις εξαγοράσει όποτε επιθυμεί μέχρι και τη προγραμματισμένη λήξη του προγράμματος. Το πλεονέκτημα της ελευθεροποίησης είναι η διατήρηση του προγράμματος παρέχοντας τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να μην καταργήσει πλήρως το προγραμματισμό του, αλλά να λάβει αναλογικά μειωμένα τις παροχές του στη λήξη. Κρατήστε οτι παρέχεται επίσης η δυνατότητα επαναφοράς του συμβολαίου σε ισχύ ακόμη και 2 έτη μετά από την ελευθεροποίησή του.

Συμπερασματικά το πρόγραμμα S67 συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τη διατήρηση ενός μακροπρόθεσμου, αποδοτικού και κυρίως φερέγγυου συνταξιοδοτικού προγραμματισμού. Αποτελεί το πρώτο στέρεο βήμα για ασφαλισμένους που επιθυμούν να εξασφαλίστουν έναντι των χαμηλών ποσοστών αναπλήρωσης της δημόσιας σύνταξης εκμεταλλευόμενοι μία συστηματική αποταμίευση.

Το πρόγραμμα θα παραμένει διαθέσιμο για νέους ασφαλισμένους έως τις 30/6.

Χαρακτηριστικά Προγράμματος

 • Εγγυημένη Σύνταξη και εφάπαξ από τη σύναψη του συμβολαίου
 • Ελεύθερη επιλογή ποσού σύνταξης και εφάπαξ
 • Ελεύθερη επιλογή ηλικίας συνταξιοδότησης
 • Ελάχιστη διάρκεια προγράμματος 15 έτη
 • Είσοδος στο πρόγραμμα μέχρι την ηλικία των 60 ετών
 • Ελάχιστη εισφορά 60€ /μήνα
 • Επιλογή ανάμεσα σε σύνταξη προκαθορισμένου χρόνου 10, 15, 20 ,25 έτη ή ισόβιας σύνταξης ακόμη και ισόβιας μεταβιβαζόμενης σε τρίτο πρόσωπο
 • Επιστροφή του συνόλου των συντάξιμων αποδοχών στην οικογένεια του ασφαλισμένου σε περίπτωση θανάτου του κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησης
 • Επιστροφή των εισφορών σε περίπτωση θανάτου κατά την αποταμιευτική περίοδο σε δικαιούχους που έχουν οριστεί.
 • Σταθερές εισφορές ή επιλογή ετήσιας αναπροσαρμογής 3%
 • Αφορολόγητη σύνταξη και εφάπαξ τα οποία δεν συνυπολογίζονται επίσης στο φόρο αλληλεγγύης.
 • Δυνατότητα πρόσθετης ασφάλισης, Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων με κάλυψη των εισφορών του ασφαλισμένου από την ασφαλιστική εταιρία σε περίπτωση αναπηρίας με 67%
 • Δυνατότητα επαναφοράς του συμβολαίου σε ισχύ ακόμη και έπειτα από 2 έτη αποχής
 • Ελευθεροποίηση του συμβολαίου έπειτα από 2 έτη με δυνατότητα είσπραξης των αποταμιεύσεων στη λήξη έντοκα.
 • Εξαγορά του συμβολαίου κατά τη περίοδο αποταμίευσης έπειτα από 2 έτη.
 • Δυνατότητα ρευστοποίησης των υπολοίπων συντάξιμων αποδοχών κατά τη περίοδο συνταξιοδότησης.

*Δεν παρέχεται η δυνατότητα εκτάκτων καταβολών.

H διεύθυνση μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ατομικών συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών προγραμματισμών εγγυημένων αποδόσεων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης στο : 210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr,

Εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού και την πιο αναλυτική συνταξιοδοτική παρουσίαση της ασφαλιστικής αγοράς.

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.