Γράφει ο Κων/νος Τόγιας, Γενική Διεύθυνση Ιδιωτική Σύνταξη.gr

H οικονομική κρίση συνέπεια της πανδημίας του κορωνοϊού έχει επιφέρει σημαντική κάμψη στις χρηματαγορές επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τη παγκόσμια οικονομία. Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα όντας προγράμματα που εμπεριέχουν το συντελεστή της απόδοσης δε θα μπορούσαν να απέχουν από αυτή τη κρίση επηρεαζόμενα και αυτά σε σημαντικό βαθμό.

Αν και η οικονομική ρευστότητα που παρατηρείται δε θα διαρκέσει για πάντα, εντούτοις έχει επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες μείωσης των συντελεστών απόδοσης των προγραμμάτων αυτών. Αναφέρουμε ότι έχει επιταχύνει διότι τα τελευταία έτη παρατηρείται μια γενικότερη πτώση των αποδόσεων ( κυρίως για τις ασφαλείς τοποθετήσεις με χαμηλό ρίσκο στις οποίες απευθύνονταν οι ασφαλιστικές εταιρίες για τα προγράμματα αυτά) ενώ έχουν αυξηθεί σημαντικά οι δεσμεύσεις των ασφαλιστικών εταιριών λόγω Solvency 2 για διατήρηση υψηλών αποθεματικών για κάθε ένα συμβόλαιο με εγγυήσεις που διαθέτουν στην αγορά.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό, ότι τους επόμενους μήνες θα παρατηρηθεί μία σημαντική πτώση των εγγυημένων αποδόσεων των συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών προγραμμάτων που θα αφορά τα νέα διαθέσιμα συνταξιοδοτικά προϊόντα για νέους ασφαλισμένους.

Οι ήδη υφιστάμενοι ασφαλισμένοι με προγράμματα εγγυημένων αποδόσεων δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές αυτές, μιας και που έχουν κατοχυρώσει την εγγυημένη απόδοση τους μέσω των συμβολαίων τους.

Οι νέοι ασφαλισμένοι που τους επόμενους μήνες εξετάζουν να προχωρήσουν στην υλοποίηση ενός συνταξιοδοτικού σχεδιασμού με εγγυημένα αποτελέσματα θα κατοχυρώσουν ποσά σύνταξης και εφάπαξ με σημαντικά χαμηλότερες αποδόσεις σε σχέση με το τι μπορούν να κατοχυρώσουν σήμερα.

Είναι προς όφελος όλων όσων εξετάζουν τη σύναψη ενός τέτοιου προγράμματος να επιταχύνουν την έρευνα αγοράς τους.

Σας παραθέτουμε συνοπτικά  τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν τα συνταξιοδοτικά – αποταμιευτικά προγράμματα εγγυημένων αποδόσεων.

  • Παρέχουν σταθερότητα μέσω εγγυημένης απόδοσης για όλη τη διάρκεια της καταβολής των εισφορών
  • Από τη στιγμή της σύναψης του προγράμματος δεν παρουσιάζουν διακυμάνσεις και δεν επηρεάζονται από τη πορεία των χρηματαγορών και της κεφαλαιαγοράς.
  • Παρέχουν εγγυημένα και γνωστά ποσά σύνταξης και εφάπαξ από τη σύναψη του προγράμματος.
  • Ο ασφαλισμένος γνωρίζει εξ αρχής το όφελος σε τόκους που θα αποκομίσει από το προγραμματισμό του.
  • Παρέχουν 100% εγγύηση του συνόλου των εισφορών που θα καταβληθούν στο πρόγραμμα για όλη τη διάρκεια του προγραμματισμού.
  • Προβλέπουν εγγυημένες τιμές πρόωρης εξαγοράς – ρευστοποίησης βάση πίνακα που συμπεριλαμβάνεται εντός του συμβολαίου.
  • Προβλέπεται ακόμη και έντοκη εξαγορά της σύνταξης για τη περίοδο της συνταξιοδότησης επίσης βάση πίνακα.
  • Αποτελούν ιδανικά προγράμματα για το συνταξιοδοτικό σχεδιασμό ελευθέρων επαγγελματιών μιας και που μπορούν να παράγουν αποτελέσματα άμεσα συγκρίσιμα με την απόδοση μεταξύ των συνταξιοδοτικών κλάσεων (1-6) επιλογής.
  • Αποτελούν τη πρώτη επιλογή των γονέων για παιδικούς αποταμιευτικούς σχεδιασμούς.

Τα προγράμματα αυτά διατηρούν μια ιδιαίτερα μακρόπνοη και επιτυχημένη πορεία από τη δεκαετία του 1990 παρέχοντας εγγυημένες αποδόσεις και σε κάποιες εκδόσεις ακόμη και υπεραποδόσεις.

Επιλέξτε τα εάν επιθυμείτε σταθερότητα και εγγυήσεις, καθώς και ένα προγραμματισμένο τρόπο περιοδικής αποταμίευσης. Οι αποδόσεις τους είναι σαφέστατα υψηλότερες από αυτές των τραπεζών, ενώ παραμένουν αφορολόγητες.

H διεύθυνση μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ατομικών συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών προγραμματισμών εγγυημένων αποδόσεων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης στο : 210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr,

Εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού και την πιο αναλυτική συνταξιοδοτική παρουσίαση της ασφαλιστικής αγοράς.

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.