Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Διεύθυνση Ιδιωτική Σύνταξη.gr

Η οικονομική κρίση  που συνοδεύει την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊου έχει βυθίσει τη διεθνή οικονομία προξενώντας απώλειες δισεκατομμυρίων από τις διεθνείς αγορές. Δεν είναι τυχαίο ότι τα πακέτα στήριξης των οικονομιών που έχουν εξαγγείλει οι κυβερνήσεις των χωρών που πλήττονται είναι από τα μεγαλύτερα στην ιστορία, ειδικά στην Ευρώπη και την Αμερική και σκοπό έχουν να διατηρήσουν την οικονομία των χωρών ζωντανή μέχρι το πέρασμα του ιού.

Έξω από όλη αυτή τη πρωτόγνωρη για τα νεώτερα χρονικά δεδομένα συγκυρία δε θα μπορούσαν να μείνουν τα συνταξιοδοτικά και αποταμιευτικά προγράμματα των ασφαλιστικών εταιριών, μιας και που εμπεριέχουν το παράγοντα  της απόδοσης.

Παρακολουθώντας  τις αξίες των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων από τις αρχές του έτους (μπορείτε να τις αναζητήσετε εδώ ) καθώς και τη πτώση της χρηματιστηριακής αξίας των μετοχών, παρατηρείται μία σημαντική μείωση της αξίας των μεριδίων, πράγμα που έχει σημαντικό αντίκτυπο στην απόδοση των προγραμμάτων και σε κάποιες περιπτώσεις (ανάλογα με το πρόγραμμα) ακόμη και στην αξία του συνολικού κεφαλαίου που έχει αποταμιευτεί.

Oι κατηγορίες των προγραμμάτων ανάλογα με το πόσο επηρεάζονται αυτή τη χρονική περίοδο.

Unit Linked

Επενδυτικά προγράμματα τύπου unit  linked που δεν προβλέπουν εγγυήσεις ως προς το αποταμιευόμενες εισφορές.  Τα προγράμματα αυτά που αποτελούνται από ένα μικτό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων με πιο επιθετικό προφίλ επένδυσης, επενδύουν το μεγαλύτερο μέρος των εισφορών σε μετοχικά  κυρίως και  δευτερευόντως ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια. Αυτή η κατηγορία προγραμμάτων σήμερα δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις.

Προγράμματα unit linked των οποίων η σύνθεση είναι πιο συντηρητική με ποσοστιαίες τοποθετήσεις σε βραχυχρόνιες επενδύσεις και ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια (εταιρικά και κρατικά) και μικρή έως μηδενική συμμετοχή σε μετοχικά αμοιβαία. Εδώ στις περισσότερες των περιπτώσεων παρέχεται εγγύηση του κεφαλαίου του ασφαλισμένου αφού τα προγράμματα αυτά αποτελούν μια πιο συντηρητική επιλογή. Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας θα διατηρήσουν στο ακέραιο τα ποσά των εισφορών τους.

Προγράμματα unit linked παλαιότερων εκδόσεων που προβλέπουν εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο. Αποτελούν επενδυτικά μικτών χαρτοφυλακίων που προβλέπουν μια ελάχιστη εγγυημένη απόδοση για τον ασφαλισμένο και εγγύηση των εισφορών του. Σε αυτή τη κατηγορία προγραμμάτων unit linked οι ασφαλισμένοι θα περάσουν αλώβητοι την κρίση διατηρώντας ταυτόχρονα την απόδοση του εγγυημένου επιτοκίου.

Αν και αναφερόμαστε στις παρούσες οικονομικές συνθήκες εντούτοις θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι τα προγράμματα τύπου unit linked με σωστές χρονικές και ποιοτικές τοποθετήσεις από τις διαχειρίστριες εταιρίες μπορούν να ανακάμψουν στο μέλλον με τη παράλληλη άνοδο των αγορών.

Τα προϊόντα αυτά είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένα και δομημένα ώστε να μπορούν σε ορίζοντα ετών να ανακάμπτουν από δύσκολες οικονομικές συγκυρίες. Απαιτείται ωστόσο επιμονή του ασφαλισμένου και σωστή στρατηγική, αφού του δίνεται η δυνατότητα αγοράς μεριδίων σε χαμηλές τιμές αυτό το χρονικό διάστημα που θα του αυξήσουν το όφελος όταν θα επέλθει η άνοδος των αγορών.

Επίσης επειδή κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, μπορεί η πορεία ενός unit linked από την αρχή του να έχει επιφέρει διαχρονικές αποδόσεις που να υπερκαλύπτουν τη μείωση της αξίας των μεριδίων που παρατηρείται αυτή τη χρονική περίοδο.

Γενικότερα οι σχεδιασμοί των ασφαλισμένων με συντηρητικές τοποθετήσεις δεν θα επηρεαστούν σημαντικά. Οι επιθετικότερες ωστόσο τοποθετήσεις θα δεχτούν σημαντικές πιέσεις και θα απαιτηθεί σημαντικός χρόνος ανάκαμψης, είναι ωστόσο εντός του αποδεκτού ενδεχόμενου ρίσκου που αναλαμβάνει ο ασφαλισμένος υπό το πρίσμα της επίτευξης υψηλότερων αποδόσεων.

Προγράμματα εγγυημένων αποδόσεων

Αποταμιευτικά – Συνταξιοδοτικά προγράμματα εγγυημένου τεχνικού επιτοκίου με συμμετοχή σε υπεραποδόσεις. Δεν αποτελούν unit linked προϊόντα μιας και που η απόδοση τους είναι εγγυημένη από την ασφαλιστική εταιρία και δεν συνδέονται με αμοιβαία κεφάλαια, προβλέπουν ωστόσο συμμετοχή του ασφαλισμένου σε υπεραποδόσεις εφόσον επιτευχθούν.

Αποταμιευτικά – Συνταξιοδοτικά προγράμματα εγγυημένου επιτοκίου. Αποτελούν περισσότερο ασφαλιστικά αποταμιευτικά με εγγυημένη απόδοση και εγγύηση των εισφορών. Δεν είναι τύπου unit linked, ούτε προβλέπουν υπεραποδόσεις, με την απόδοση του ασφαλισμένου να είναι εγγυημένη από την ασφαλιστική εταιρία από την αρχή του προγράμματος μέχρι τη λήξη του. Αποτελούν μια συντηρητική επιλογή και χρησιμοποιούνται κυρίως για την εκπόνηση συνταξιοδοτικών προγραμματισμών.

Οι ασφαλισμένοι με προγράμματα που προβλέπουν εγγυημένες αποδόσεις δεν πρόκειται να επηρεαστούν σε καμία περίπτωση, διατηρώντας το σχεδιασμό τους για εφάπαξ και σύνταξη ανεπηρέαστο. Οι ασφαλιστικές εταιρίες που προβλέπουν εγγυημένες αποδόσεις θα αποδώσουν τις εγγυημένες παροχές σε σύνταξη και εφάπαξ στους ασφαλισμένους τους απορροφώντας τους κραδασμούς των αγορών.

Η σταθερότητα και η σιγουριά που προσφέρουν αυτά τα προγράμματα στους ασφαλισμένους για όλη τη διάρκεια τους είναι το αντάλλαγμα για τις πιο συντηρητικές αποδόσεις που προσφέρουν.

H διεύθυνση μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ατομικών συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών προγραμματισμών εγγυημένων αποδόσεων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης στο :

210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr,

Εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού και την πιο αναλυτική συνταξιοδοτική παρουσίαση της ασφαλιστικής αγοράς.

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.