Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Διεύθυνση Ιδιωτική Σύνταξη.gr

Με το χρονικό περιθώριο για την επιλογή της ασφαλιστικής κλάσης να λήγει στις 13/3 οι ελεύθεροι επαγγελματίες κλείνονται να αποφασίσουν σε ποιά ασφαλιστική κατηγορία θα ανήκουν.

Για πρώτη φορά έπειτα από αρκετά έτη παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους να επιλέγουν οι ίδιοι την ασφαλιστική ( επί της ουσίας συνταξιοδοτική) κλάση στην οποία επιθυμούν να ανήκουν. Με τις εισφορές πλέον απαλλαγμένες από το δηλωθέν εισόδημα ένα μεγάλο μέρος των ελευθέρων επαγγελματιών θα μπορεί  πλέον να ”ανασάνει” οικονομικά, ενώ η ελευθερία επιλογής συνταξιοδοτικής κατηγορίας προσφέρει ελευθερία κινήσεων η οποία για πρώτη φορά πλέον ξεφεύγει από το δημόσιο τομέα.

Το ασφαλιστικό ερώτημα των ημερών και αν μη τι άλλο της χρονιάς έτσι όπως διαμορφώνεται από τη πλειοψηφία των ασφαλισμένων είναι αν αξίζει κάποιος να μειώσει τη κατηγορία της κλάσης στην οποία ανήκει με βάση τις εισφορές που κατέβαλε το 2019  και να τοποθετήσει τα χρήματά του σε ένα ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

Είναι απόλυτα εύλογο όχι μόνο για εκείνους που επιθυμούν να ‘’κατέβουν κατηγορία’’ αλλά και σε όσους επιθυμούν να διερευνήσουν αν ”ανεβαίνοντας” κατηγορία έχουν επί της ουσίας να κερδίσουν περισσότερα σε σχέση με τις προτάσεις του ιδιωτικού τομέα.

Στο παρόν άρθρο θα αναλύσουμε κάθε πτυχή με παραδείγματα, τόσο για τη δημόσια, όσο και για την ιδιωτική σύνταξη και θα εκπονήσουμε σενάρια με αλλαγές ασφαλιστικών κλάσεων. Θα διερευνήσουμε τι συμφέρει τον ελεύθερο επαγγελματία, τι ποσά σύνταξης κατοχυρώνει ; πότε κάνει απόσβεση των επιπλέον εισφορών του αν επιλέξει μεγαλύτερη κατηγορία καθώς και το αν η ιδιωτική συνταξιοδότηση είναι αποδοτικότερη.

Σε αυτά και πολλά ακόμη εύλογα ερωτήματα θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε με το παρόν άρθρο.

Εισαγωγή

Ο υπολογισμός της δημόσιας σύνταξης για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Προτού ξεκινήσουμε να αναλύουμε τις επιλογές που μπορούμε να έχουμε θα πρέπει να εστιάσουμε στο τρόπο υπολογισμού της δημόσιας σύνταξης καθώς και το τι καινούργιο φέρνει ο νέος ασφαλιστικός νόμος.

Με βάση πλέον το ν 4670/2020 η δημόσια σύνταξη παραμένει συνιστώσα 2 συντάξεων. Της εθνικής σύνταξης και της ανταποδοτικής.

Η εθνική σύνταξη εισήχθη για πρώτη φορά με τον ασφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλου 4387/16 και υπολογίζεται με βάση τα συνολικά έτη ασφάλισης του ασφαλισμένου. Αποτελεί ένα σταθερό ποσό σύνταξης και ορίζεται βάση του πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας Εθνικής Σύνταξης

Έτη ασφάλισης Ποσό Σύνταξης(€)
15 345
16 353
17 360
18 368
19 376
20 384

 

Η μέγιστη τιμή που λαμβάνει ανέρχεται στα 384€ με 20 έτη ασφάλισης και παραμένει σταθερή για περισσότερα ασφαλιστικά έτη.

Η εθνική σύνταξη δεν έχει δεχθεί καμία διαφοροποίηση με το νέο ασφαλιστικό νόμο.

Η ανταποδοτική σύνταξη

Η μεγάλη διαφοροποίηση του νέου νόμου εντοπίζεται στην ανταποδοτική σύνταξη και το τρόπο υπολογισμού της.

Η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται με βάση: 1) τα συνολικά έτη ασφάλισης του ασφαλισμένου από τα οποία προκύπτουν ποσοστά αναπλήρωσης και 2) το μέσο εισόδημά του, το οποίο διαμορφώνεται με βάση τις ασφαλιστικές του εισφορές υπολογισμένες από το 2002 μέχρι και την ημερομηνία κατάθεσης της αιτήσεως συνταξιοδότησής του.

Οι εισφορές υπέρ σύνταξης ορίζονται θεωρητικά στο 20% επί του εισοδήματος του ασφαλισμένου. Έτσι αν πχ κάποιος κατέβαλε 250€ μηνιαίως σε εισφορές υπέρ σύνταξης το εισόδημά του θα λογίζεται σε 1.250€.

Με το νέο ασφαλιστικό νόμο οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 6 διαφορετικά εισοδήματα- κλάσεις βάση των οποίων θα υπολογιζεται από εδώ και στο εξής η ανταποδοτική τους σύνταξη. Η επιλογή αυτή αποδεσμεύει τον υπολογισμό των εισφορών βάση του δηλωθέντος εισοδήματος και τον συνδέει με το κατ’επιλογήν εισόδημα, βάση του οποίου επιθυμεί ο ασφαλισμένος να υπολογιστεί η σύνταξή του και κατ’επεκταση να υπολογιστούν και οι αντίστοιχες εισφορές του.

Τα εισοδήματα και οι εισφορές ορίζονται με βάση το παρακάτω πίνακα ανά κατηγορία.

Κατηγορίες 1 2 3 4 5 6
Εισφορά υπερ σύνταξης (€) 155 186 236 297 369 500
Συνολικό ποσό εισφοράς με την υγεία (€) 210 252 302 363 465 566
Εισόδημα (€) 775 930 1180 1485 1845 2500

 

Τα εισοδήματα εκκινούν από τα 775€ με 155€ το μήνα εισφορές υπέρ σύνταξης και μπορούν να φτάσουν τα 2.500€ με τις εισφορές υπερ σύνταξης να αγγίζουν τα 500€ μηνιαίως.

Τα ποσοστά αναπλήρωσης

Για κάθε έτος ασφάλισης του ασφαλισμένου μετά τα 15 έτη αντιστοιχεί και ένα ποσοστό αναπλήρωσης του εισοδήματός του.

Εδώ εισέρχεται η δεύτερη αλλαγή στο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης με τα ποσοστά αναπλήρωσης να ενισχύονται για ασφαλισμένους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης.

Αναλυτικά τα ποσοστά αναπλήρωσης με βάση το ν4387/16 και του ν4670/20.

Κλίμακες Ετών ασφάλισης Ποσοστό Αναπλήρωσης
4387/2016 4670/2020
0-15 11,55% 11,55%
15,01- 16 12,39% 12,39%
16,01- 17 13,23% 13,23%
17,01- 18 14,07% 14,07%
18,01- 19 14,97% 14,97%
19,01- 20 15,87% 15,87%
20,01- 21 16,77% 16,77%
21,01- 22 17,73% 17,73%
22,01- 23 18,69% 18,69%
23,01- 24 19,65% 19,65%
24,01 -25 20,68% 20,68%
25,01- 26 21,71% 21,71%
26,01- 27 22,74% 22,74%
27,01-28 23,95% 23,95%
28,01- 29 25,16% 25,16%
29,01 – 30 26,37% 26,37%
30,01 – 31 27,79% 28,35%
31,01 – 32 29,21% 30,33%
32,01 – 33 30,63% 32,31%
33,01- 34 32,22% 34,81%
34,01 -35 33,81% 37,31%
35,01- 36 35,40% 39,81%
36,01- 37 37,20% 42,36%
37,01 – 38 39% 44,91%
38,01- 39 40,80% 47,46%
39,01 -40 42,80% 50,01%
40,01 – 41 44,80% 50,51%

 

Από το πίνακα συμπεραίνουμε οτι με το νέο ασφαλιστικό νόμο οι ασφαλισμένοι με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης θα έχουν μια αύξηση στην αναπλήρωση που θα ξεπερνά το 7% στη κλάση 39,01 – 40 έτη.

Έτσι για παράδειγμα ασφαλισμένος με 40 έτη ασφάλισης και μέσο εισόδημα βάση διαχρονικών εισφορών 1.000€ κατοχύρωνε με το προηγούμενο σύστημα υπολογισμού 384€ από την εθνική σύνταξη και 42,80% επί 1.000€ = 428€  από την ανταποδοτική σύνταξη, σύνολο 812€.

Με το νέο σύστημα το ποσό θα ορίζεται σε 384€ για την εθνική σύνταξη και 50,01% επί 1.000€ = 500€ από την ανταποδοτική, σύνολο 884€.

Όσο αυξάνεται το μέσο εισόδημα η διαφορά τείνει να γίνεται και μεγαλύτερη. Για ασφαλισμένο με εισόδημα 1.500€ το ποσό της σύνταξής του με το προηγούμενο νόμο θα οριζότανε σε 1.026€, ενώ με το νέο νόμο σε 1.134€ μια διαφορά της τάξης των 108€ το μήνα.

Η επιλογή κατηγορίας & τα ποσά της σύνταξης

Ακολουθεί πίνακας με το ακριβές ποσό σύνταξης που κατοχυρώνουν οι ασφαλισμένοι από 15 έως και 40 έτη ασφάλισης με βάση το νέο νόμο.

Κατηγορίες 1 2 3 4 5 6
Εισφορά υπερ σύνταξης (€) 155 186 236 297 369 500
Συνολικό ποσό εισφοράς & υγεία (€) 210 252 302 363 465 566
Εισόδημα (€) 775 930 1.180 1.485 1.845 2.500
Έτη Συντελεστές (%)
0-15 11,55 473,51€ 491,41€ 520,29€ 555,51€ 597,09€ 672,75€
15,01- 16 12,39 480,02€ 499,22€ 530,20€ 567,99€ 612,59€ 693,75€
16,01- 17 13,23 486,53€ 507,03€ 540,11€ 580,46€ 628,09€ 714,75€
17,01- 18 14,07 493,04€ 514,85€ 550,02€ 592,93€ 643,59€ 735,75€
18,01- 19 14,97 500,01€ 523,22€ 560,64€ 606,30€ 660,19€ 758,25€
19,01- 20 15,87 506,99€ 531,59€ 571,26€ 619,66€ 676,80€ 780,75€
20,01- 21 16,77 513,96€ 539,96€ 581,88€ 633,03€ 693,40€ 803,25€
21,01- 22 17,73 521,40€ 548,88€ 593,21€ 647,29€ 711,11€ 827,25€
22,01- 23 18,69 528,84€ 557,81€ 604,54€ 661,54€ 728,83€ 851,25€
23,01- 24 19,65 536,28€ 566,74€ 615,87€ 675,80€ 746,54€ 875,25€
24,01 -25 20,68 544,27€ 576,32€ 628,02€ 691,09€ 765,54€ 901€
25,01- 26 21,71 552,25€ 585,90€ 640,17€ 706,39€ 784,54€ 926,75€
26,01- 27 22,74 560,23€ 595,48€ 652,33€ 721,68€ 803,55€ 952,5€
27,01-28 23,95 569,61€ 606,73€ 666,61€ 739,65€ 825,87€ 982,75€
28,01- 29 25,16 578,99€ 617,98€ 680,88€ 757,62€ 848,20€ 1.013€
29,01 – 30 26,37 588,36€ 629,24€ 695,16€ 775,59€ 870,52€ 1.043,25€
30,01 – 31 28,35 603,71€ 647,65€ 718,53€ 804,99€ 907,05€ 1.092,75€
31,01 – 32 30,33 619,05€ 666,06€ 741,89€ 834,40€ 943,58€ 1.142,25€
32,01 – 33 32,31 634,40€ 684,48€ 765,25€ 863,80€ 980,11€ 1.191,75€
33,01- 34 34,81 653,77€ 707,73€ 794,75€ 900,92€ 1.026,24€ 1.254,25€
34,01 -35 37,31 673,1525 730,98€ 824,25€ 938,05€ 1.072,37€ 1.316,75€
35,01- 36 39,81 692,52€ 754,23€ 853,75€ 975,17€ 1.118,49€ 1.379,25€
36,01- 37 42,36 712,29€ 777,94€ 883,84€ 1.013,06€ 1.165,54€ 1.443€
37,01 – 38 44,91 732,05€ 801,66€ 913,93€ 1.050,91€ 1.212,59€ 1.506,75€
38,01- 39 47,46 751,81€ 825,37€ 944,02€ 1.088,78€ 1.259,63€ 1.570,5€
39,01 -40 50,01 771,57€ 849,09€ 974,11€ 1.126,64€ 1.306,68€ 1.634,25€

Σύγκριση κλάσεων από επιχειρηματική σκοπιά.

Ασφαλισμένος που επιλέγει να ασφαλιστεί στη 4η κλίμακα για όλη του τη σταδιοδρομία θα έχει καταβάλει συνολικά 297€ Χ 12 μήνες Χ 40 έτη = 142.560€ και θα λάβει σύνταξη 1.126€. Αν ο ίδιος ασφαλισμένος είχε επιλέξει την 3η κλίμακα θα κατέβαλε συνολικά 236€ Χ 12 μήνες Χ 40 έτη = 113.280€, 29.280€ λιγότερα από τη 4η κλάση λαμβάνοντας σύνταξη 974€, δηλαδή 152€ λιγότερα.

Συμπέρασμα

Ο ασφαλισμένος αν επιλέξει τη 4η κλάση θα κάνει απόσβεση τα παραπάνω 29.280€ που θα έχει καταβάλει διαχρονικά σε 29.280€ / 152€ = 192,6 μήνες, δηλαδή περίπου 16 έτη από την ημερομηνία ενάρξεως της συνταξιοδότησής του.

Αυτή η τροφή για σκέψη θα είναι και το εφαλτήριο μας για την εισαγωγή της ιδιωτικής συνταξιοδότησης πλέον στο σχεδιασμό των επαγγελματιών.

Δημόσια Σύνταξη

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα μπορούμε να επικεντρωθούμε σε ορισμένα υπέρ και κατά του τρόπου υπολογισμού της δημόσιας σύνταξης.

         Υπέρ

 • Ευελιξία επιλογής εισφορών απαλλαγμένων από το δηλωθέν εισόδημα
 • Ενδεικτική επιλογή ποσού σύνταξης
 • Ενισχυμένα ποσοστά αναπλήρωσης για ασφαλισμένους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης
 • Οι εισφορές εκπίπτουν από τη φορολογία
 • Δυνατότητα αλλαγής κλάσης και ενίσχυσης του συνταξιοδοτικού προγραμματισμού ή μείωσής του σε μια δύσκολη περίοδο
 • Σταθερά ποσά εισφορών υπέρ υγείας για όλες τις κλάσεις

         Κατά

 • Ρευστότητα αλλαγών στο μέλλον, τόσο ως προς το ποσό των εισφορών, των ποσοστών αναπλήρωσης,  και κατ’επέκταση και στο τελικό ποσό της σύνταξης
 • Αναλογιστική μελέτη ανά 3ετία όπου θα ανακαθορίζεται η συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη
 • Ερωτηματικό με την ηλικία συνταξιοδότησης που θα ισχύει μετά από δεκαετίες
 • Υποχρεωτική αναπροσαρμογή εισφορών με βάση το δείκτη τιμών καταναλωτή από το 2023 έως και το 2024 και από το 2025 και μετά με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών
 • Φορολογείται βάση κλίμακας
 • Απόσβεση διαφοράς εισφορών ανά κλάση μετά από κατά μέσο όρο 16 έτη
 • Δεν παρέχεται εφάπαξ καταβολή
 • Χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης για λιγότερα από 30 έτη ασφάλισης

Η ιδιωτική συνταξιοδότηση

Η ιδιωτική σύνταξη αποτελεί σήμερα ένα κομμάτι του τρίτου πυλώνα ασφάλισης παγκοσμίως. Σκοπός της  είναι να αναπληρώσει το εισοδηματικό κενό που παρατηρείται κατά τη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου, συνέπεια των χαμηλών αναπληρώσεων της δημόσιας σύνταξης.

Αναλυτικότερα η ιδιωτική συνταξιοδότηση αποτελεί μια επί της ουσίας ανταποδοτική σύνταξη η οποία δε βασίζεται στο αναδιανεμητικό σύστημα της δημόσιας συνταξιοδότησης, αλλά στο κεφαλαιοποιητικό. Οι ασφαλισμένοι καταβάλουν εισφορές για προσωπικούς, ανεξάρτητους σχεδιασμούς, με σκοπό να τις λάβουν έντοκα στην ηλικία που έχουν επιλέξει οι ίδιοι, είτε με τη μορφή σύνταξης, είτε ως εφάπαξ.

Οι κατηγορίες στις οποίες διαχωρίζονται τα  ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα σήμερα είναι 2.

 • Τα προγράμματα εγγυημένων παροχών σε σύνταξη και εφάπαξ, που παρέχουν εγγυημένη απόδοση για τις εισφορές των ασφαλισμένων.
 • Τα προγράμματα των οποίων η απόδοση συνδέεται με την πορεία των επενδύσεων που πραγματοποιεί η ασφαλιστική εταιρεία. Τα προγράμματα αυτά δεν παρέχουν εγγυήσεις ως προς το ποσό της σύνταξης και του εφάπαξ που κατοχυρώνει ο ασφαλισμένος, αλλά συνάπτονται με στόχο την επιδίωξη μεγαλύτερου οφέλους , δεχόμενοι ωστόσο και το ενδεχόμενο ρίσκο.

Για τα παραδείγματά μας για μεγαλύτερη ευκολία κατά το σχεδιασμό και τη παρουσίαση θα χρησιμοποιήσουμε πρόγραμμα εγγυημένης σύνταξης και εφάπαξ.

Τα σενάρια που ακολουθούν απευθύνονται σε ασφαλισμένους που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τη διαφορά σε εισφορές των κλάσεων σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ενώ διαχωρίζονται σε σενάρια νέων ασφαλισμένων και παλαιότερων.

Σενάριο 1

Σύγκριση ποσού σύνταξης 1ης κατηγορίας με ιδιωτική σύνταξη και 6ης κατηγορίας με 40 έτη.

Ασφαλισμένος με 40 έτη ασφάλισης στη πρώτη κατηγορία με υπολογισμένο εισόδημα 775€, κατοχυρώνει σύνταξη 771€. Ασφαλισμένος της 6ης κατηγορίας με 40 έτη ασφάλισης και 2.500€ μέσο εισόδημα κατοχυρώνει 1.634€ σύνταξη.

Ο πρώτος ασφαλισμένος αποφασίζει ωστόσο να καταβάλει τη διαφορά μεταξύ πρώτης και έκτης κατηγορίας σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Έτσι καταβάλει τη διαφορά 500€ – 155€ = 345€ το μήνα σε ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

Για να είναι προς το συμφέρον του ασφαλισμένου η επιλογή ενός ιδιωτικού συνταξιοδοτικού, θα πρέπει αυτό να αποφέρει στον ασφαλισμένο περισσότερα από 1.634€ – 771€ =863€ το μήνα σύνταξη, που είναι και η διαφορά των συντάξεων ανάμεσα στη 1η και την 6η κλάση.

Αποδοχές με βάση ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα εγγυημένης σύνταξης και εφάπαξ.

Πρόγραμμα Έτη παροχής Σύνταξης  Ποσό/μήνα Συνολικό ποσό επιστροφής Ποσό εισφορών Όφελος Τόκων
6η – 1η Κλίμακα
10 έτη 1.971,20 € 236.544 € 165.600 € 70.944 €
Σταθερές Καταβολές 15 έτη 1.333,46 € 240.023 € 165.600 € 74.423 €
4.140 € 20 έτη 1.014,70 € 243.528 € 165.600 € 77.928 €
25 έτη 823,51 € 247.053 € 165.600 € 81.453 €

 

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να εισπράξει με τη μορφή εφάπαξ εναλλακτικά της ιδιωτικής σύνταξης το ποσό των 229.754€ στη λήξη του προγράμματος με όφελος τόκων 64.154€.

Από το παράδειγμα γίνεται ξεκάθαρο ότι ο ασφαλισμένος στα 67 του κατοχυρώνει περισσότερες επιλογές σε σύνταξη με μεγαλύτερο όφελος.

Κρατήστε επίσης οτι στη πρώτη κατηγορία ο ασφαλισμένος θα έχει καταβάλει συνολικά 74.400€ σε εισφορές υπέρ σύνταξης, ενώ στην 6η 240.000€. Ο ασφαλισμένος της 6ης κατηγορίας θα κάνει απόσβεση των επιπλέον εισφορών του σε 16 έτη ! Με την επιλογή της ιδιωτικής συνταξιοδότησης ωστόσο μπορεί να εισπράξει με τη μορφή εφάπαξ τόσο στη λήξη, όσο και κατά τη διάρκεια της ιδιωτικής συνταξιοδότησής του το σύνολο των εισφορών του έντοκα, εκμηδενίζοντας με το τρόπο αυτό τα απαιτούμενα έτη της απόσβεσης των εισφορών.

Σύγκριση ποσού σύνταξης 1ης κατηγορίας με ιδιωτική σύνταξη και 5ης κατηγορίας με 40 έτη.

Ασφαλισμένος με 40 έτη και μέσο εισόδημα στο επίπεδο της πρώτης κατηγορίας 775€, κατοχυρώνει σύνταξη 771€. Ασφαλισμένος της 5ης κατηγορίας με 40 έτη ασφάλισης κατοχυρώνει 1.306€.

Για να είναι προς το συμφέρον του ασφαλισμένου η επιλογή ενός ιδιωτικού συνταξιοδοτικού αυτό θα πρέπει να αποφέρει στον ασφαλισμένο περισσότερα από 1.306€ -771€ = 535€ σύνταξης το μήνα.

Έστω οτι προχωρά στη σύναψη συνταξιοδοτικού προγράμματος με  214€/μήνα (διαφορά 5ης και 1ης κατηγορίας).

Πρόγραμμα Έτη παροχής Σύνταξης  Ποσό/μήνα Συνολικό ποσό επιστροφής Ποσό εισφορών Όφελος Τόκων
5η – 1η
Σταθερές Καταβολές 10 έτη 1.220,70 € 146.484 € 102.720 € 43.764 €
40 έτη 15 έτη 825,78 € 148.640 € 102.720 € 45.920 €
2.568 € 20 έτη 628,37 € 150.809 € 102.720 € 48.089 €
25 έτη 509,98 € 152.994 € 102.720 € 50.274 €

 

Ο ασφαλισμένος μπορεί και εδώ να εισπράξει εναλλακτικά της σύνταξης εφάπαξ της τάξης των 142.280€ με όφελος τόκων 39.560€.

Ο ασφαλισμένος της πρώτης κατηγορίας θα έχει καταβάλει συνολικά 74.400€ σε εισφορές υπέρ σύνταξης, ενώ στην 5η 177.120€. Ο ασφαλισμένος της 5ης κατηγορίας θα κάνει απόσβεση των εισφορών του σε 16 έτη.

Σύγκριση ποσού σύνταξης 1ης κατηγορίας με ιδιωτική σύνταξη και 4ης κατηγορίας με 40 έτη.

Ο ασφαλισμένος της 4ης κατηγορίας με 40 έτη κατοχυρώνει 1.126€.

Για να συμφέρει τον ασφαλισμένο η επιλογή ενός ιδιωτικού συνταξιοδοτικού θα πρέπει να αποφέρουν στον ασφαλισμένο περισσότερα από 1.126€ -771€ = 355€ σύνταξης το μήνα.

Έστω οτι προχωρά στη σύναψη συνταξιοδοτικού προγράμματος με  142€/μήνα  (διαφορά 4ης και 1ης κατηγορίας).

Πρόγραμμα Έτη παροχής Σύνταξης  Ποσό/μήνα Συνολικό ποσό επιστροφής Ποσό εισφορών Όφελος Τόκων
4η – 1η
Σταθερές Καταβολές 10 έτη 808,22 € 96.986 € 68.160 € 28.826 €
40 έτη 15 έτη 546,74 € 98.413 € 68.160 € 30.253 €
1.704 € 20 έτη 416,04 € 99.850 € 68.160 € 31.690 €
25 έτη 337,65 € 101.295 € 68.160 € 33.135 €

 

Ο ασφαλισμένος μπορεί εναλλακτικά της σύνταξης να εισπράξει εφάπαξ 94.202€ με όφελος τόκων 26.042€.

Ο ασφαλισμένος της πρώτης κατηγορίας θα έχει καταβάλει συνολικά 74.400€ σε εισφορές υπέρ σύνταξης, ενώ στην 4η  142.560€. Ο ασφαλισμένος της 5ης κατηγορίας θα κάνει απόσβεση των εισφορών του σε 16 έτη.

Σύγκριση ποσού σύνταξης 1ης κατηγορίας με ιδιωτική σύνταξη και 3ης κατηγορίας με 40 έτη.

Ασφαλισμένος της 3ης κατηγορίας με 40 έτη  κατοχυρώνει 974€ σύνταξη.

Για να συμφέρει τον ασφαλισμένο η επιλογή ενός ιδιωτικού συνταξιοδοτικού θα πρέπει να αποφέρει στον ασφαλισμένο περισσότερα από 974€ -771€ = 203€ σύνταξης το μήνα.

Έστω οτι προχωρά στη σύναψη συνταξιοδοτικού προγράμματος με  81€/μήνα  (διαφορά 3ης και 1ης κατηγορίας).

Πρόγραμμα Έτη παροχής Σύνταξης  Ποσό/μήνα Συνολικό ποσό επιστροφής Ποσό εισφορών Όφελος Τόκων
3η – 1η
Σταθερές Καταβολές 10 έτη 458,75 € 55.050 € 38.880 € 16.170 €
40 έτη 15 έτη 310,33 € 55.859 € 38.880 € 16.979 €
972 € 20 έτη 236,15 € 56.676 € 38.880 € 17.796 €
25 έτη 191,66 € 57.498 € 38.880 € 18.618 €

 

Ο ασφαλισμένος δύναται να εισπράξει με τη μορφή εφάπαξ το ποσό των 53.470€ με όφελος τόκων 14.590€.

Ο ασφαλισμένος της πρώτης κατηγορίας θα έχει καταβάλει συνολικά 74.400€ σε εισφορές υπέρ σύνταξης, ενώ στην 3η 113.280€. Ο ασφαλισμένος της 3ης κατηγορίας θα κάνει απόσβεση των εισφορών του σε 16 έτη.

Σενάριο 2

Παλαιότεροι Ασφαλισμένοι

Στο σενάριο 2 το οποίο είναι και το πιο σύνηθες γίνεται υπολογισμός των εισφορών υπερ σύνταξης που έχει καταβάλει ο ασφαλισμένος από το 2002 μέχρι και το δεκέμβριο του 2019 με σκοπό τον υπολογισμό κατά προσέγγιση του διαμορφωθέντους μέσου εισοδήματος βάση του οποίου θα υπολογιστεί η ανταποδοτική του σύνταξη.

Στη συνέχεια λαμβάνουν χώρα σενάρια συνταξιοδότησης για κάθε μία κλάση (ή αυτές που ενδιαφέρουν τον ασφαλισμένο) με σκοπό να υπολογιστεί εκ νέου το μέσο ποσό του εισοδήματός του και κατ’επέκταση το ποσό της δημόσιας σύνταξής του.

Στη συνέχεια υπολογίζονται τα έτη απόσβεσης των εισφορών του για τις μεγαλύτερες κλάσεις όπως τα παραδείγματα του πρώτου σεναρίου καθώς και εναλλακτικές επιλογές με τη σύναψη ιδιωτικού προγράμματος με εισφορές που ισοδυναμούν με τη διαφορά των εισφορών των κλάσεων.

Παράδειγμα ασφαλισμένου

Έτη  Μικτές Εισφορές Εισφορές Υπερ Σύνταξης Μέσο Εισόδημα Ποσό σύνταξης Απόσβεση
2002 – 2019 84.904 € 78.960 € 1.827 €
Κατηγορία 2 252€ / μήνα 186€ Χ 12μήνες Χ 22 έτη 1.334 € 384€ + 1334€ Χ 50,01%
49.104 € 1.051 €
Κατηγορία 3 302€/μήνα 236€ Χ12 μήνεςΧ 22 έτη 1.471 € 384€ +1471€ Χ 50,01% 3η  – 2η 16 έτη
62.304 € 1.119,56 €
Κατηγορία 5 465€ / μήνα 369€ Χ12μήνες Χ 22 έτη 1.837 € 384€ + 1837€ Χ 50,01% 5η – 2η 16 έτη
97.416 € 1.302 € 5η – 3η 16έτη

 

Στο παραπάνω πίνακα ο ασφαλισμένος έχει καταβάλει στο διάστημα 2002 έως και το 2019 συνολικό ποσό εισφορών υπέρ σύνταξης 78.960€. Με το ποσό αυτό το εισόδημα βάση του οποίου θα υπολογιστεί η ανταποδοτική του σύνταξη ορίζεται σε 1.827€.

Για το 2020 και για τα επόμενα 22 έτη μέχρι τη συνταξιοδότησή του ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέγει την ασφαλιστική κλάση που επιθυμεί.

Σε περίπτωση που επιλέξει τη 2η κατηγορία θα καταβάλει ακόμη 49.104€ με το μέσο εισόδημά του να διαμορφώνεται σε 1.334€. Η σύνταξή του θα ορίζεται σε 1.051€.

Αν επιλέξει τη 3η κλίμακα θα κληθεί να καταβάλει ακόμη 62.304€, δηλαδή 13.200€ παραπάνω για να κατοχυρώσει 1.119€. Η διαφορά 2ης και 3ης κλίμακας σε ποσό σύνταξης ορίζεται σε 68€ με τα οποία ο ασφαλισμένος πραγματοποιεί απόσβεση σε 16 έτη από την έναρξη της συνταξιοδότησής του.

Στη 5η κατηγορία ο ασφαλισμένος επιλέγει να καταβάλει 97.416€ μέσα στα επόμενα 22 έτη με σκοπό να κατοχυρώσει 1.302€ σύνταξη. Για όλες τις περιπτώσεις ο ασφαλισμένος θα χρειαστεί περίπου 16 έτη για την ολοκληρώση της απόσβεση των εισφορών.

Αν ο ίδιος ασφαλισμένος επιλέξει τη δεύτερη κλίμακα και τοποθετήσει τη διαφορά 2ης και 5ης κλίμακας (183€ το μήνα) σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα τότε κατοχυρώνει :

Πρόγραμμα Έτη Σύνταξης  Ποσό/μήνα Ποσό επιστροφής Ποσό εισφορών  Όφελος Τόκων
10 έτη 469,09 € 56.291 € 48.312 € 7.979 €
15 έτη 317,33 € 57.119 € 48.312 € 8.807 €
20 έτη 241,47 € 57.953 € 48.312 € 9.641 €
25 έτη 195,97 € 58.791 € 48.312 € 10.479 €

 

Πέραν των περισσοτέρων επιλογών σύνταξης με μεγαλύτερο όφελος η ιδιωτική σύνταξη αποδίδει παντού υψηλότερα ποσά εκτός από (οριακά) τη συντάξη 20 ετίας και 25 ετίας, ωστόσο και αυτό μένει με ερωτηματικό διότι η ιδιωτική σύνταξη είναι αφορολόγητη, ενώ η δημόσια φορολογείται βάση κλίμακας.

Ο ασφαλισμένος δύναται επίσης να εισπράξει εφάπαξ ποσό της τάξης των 54.675€ εναλλακτικά της ιδιωτικής σύνταξης λαμβάνοντας έτσι τις εισφορές του έντοκα με όφελος  6.363€ στη λήξη του προγράμματός του.

Ιδιωτική Σύνταξη

Υπέρ

 • Ελεύθερη επιλογή εισφορών
 • Ελεύθερη επιλογή ηλικίας συνταξιοδότησης
 • Επιλογή σύνταξης συγκεκριμένου ποσού ή συγκεκριμένης διάρκειας ακόμη και ισόβιας
 • Εξαγορά – ρευστοποίηση νωρίτερα από τη λήξη του προγράμματος
 • Εξαγορά σύνταξης κατά τη συνταξιοδοτική περίοδο με είσπραξη εφάπαξ έντοκα
 • Ποσά σύνταξης και εφάπαξ με δέσμευση συμβολαίου δίχως αλλαγές
 • Επιλογή ανάμεσα σε πρόγραμμα με σταθερές εισφορές, είτε αυξανόμενες σταθερά κάθε έτος.
 • Αφορολόγητα ποσά σύνταξης και εφάπαξ.
 • Ασφάλιση θανάτου με επιστροφή συντάξιμων αποδοχών σε δικαιούχους για τη συνταξιοδοτική περίοδο και επιστροφή του συνόλου των εισφορών με το θάνατο του ασφαλισμένου κατά την αποταμιευτική περίοδο.
 • Επιλογή προαιρετικής ασφαλιστικής κάλυψης για τη περίπτωση της αναπηρίας
 • Τα προγράμματα εγγυημένων παροχών μπορούν έπειτα από επιπλέον σχεδιασμό να πλαισιωθούν και με επενδυτικά τύπου unit linked για την επιδίωξη υψηλότερων αποδόσεων.

Κατά

 • Δεν φοροεκπίπτουν οι εισφορές (τουλάχιστον ακόμη).
 • Δεν μπορούν σε όλα τα προγράμματα να υπάρξουν αυξομειώσεις στα ποσά των εισφορών.
 • Η εξαγορά τους για την αποταμιευτική περίοδο ισούται με τις εισφορές συνήθως στα 13 με 14 έτη από την έναρξη.
 • Ελάχιστη διάρκεια 15 έτη

Συμπερασματικά :

Ο νέος ασφαλιστικός νόμος παρέχει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στους ελεύθερους επαγγελματίες με τη δυνατότητα επιλογής της συνταξιοδοτικής τους κλάσης. Οι ασφαλιστικές κλάσεις μπορεί να επιτρέπουν στον ασφαλισμένο να κατοχυρώσει υψηλότερα ποσά σύνταξης ωστόσο η απόσβεση των επιπλέον εισφορών γίνεται έπειτα από πολλά έτη.

Η συμπληρωματική λειτουργία της ιδιωτικής συνταξιοδότησης μπορεί να προσδώσει μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα στους ασφαλισμένους μέσω της κατοχύρωσης υψηλότερων ποσών σύνταξης, καθώς και να εξαλείψει μέσω της είσπραξης εφάπαξ την αναμονή της απόσβεσης των επιπλέον ασφαλιστικών εισφορών.

H διεύθυνση μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ατομικών συνταξιοδοτικών προγραμματισμών για ελεύθερους επαγγελματίες.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για τη κατάρτιση σεναρίων υπολογισμού του ποσού της δημόσιας σύνταξής σας μέσω της επιλογής των ασφαλιστικών κλάσεων, καθώς και το σχεδιασμό ιδιωτικού συνταξιοδοτικού ως συμπληρωματικό πρόγραμμα εναλλακτικά των εισφορών ανώτερης κλάσης.

τηλ : 210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr και μέσω Skype live: togiaskostas

Εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού και η αναλυτικότερη συνταξιοδοτική παρουσίαση της ασφαλιστικής αγοράς.

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.