Γράφει ο Τόγιας Κων/νος Διεύθυνση Ιδιωτική Σύνταξη.gr

Η δημιουργία ενός κεφαλαίου διαμέσου συστηματικής αποταμίευσης με επιστροφή των εισφορών έντοκα στον ασφαλισμένο αποτελεί την ουσία ενός αποταμιευτικού προγράμματος,  παράλληλα ωστόσο αποτελεί και την πεμπτουσία του ανταποδοτικού συστήματος συνταξιοδότησης, του τρίτου πυλώνα ασφάλισης ή αλλιώς της ιδιωτικής σύνταξης.

Υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα σε ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα και σε ένα συνταξιοδοτικό ;

Η πραγματικότητα μας δείχνει ότι ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα μπορεί να μην παρουσιάζει πάντοτε συνταξιοδοτικό χαρακτήρα.

Η διαφορά εντοπίζεται στην ουσία και τη χρησιμότητα των προγραμμάτων και όχι στα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, αφού οι ασφαλιστικές εταιρίες διαθέτουν τα ίδια ακριβώς προγράμματα και για σκοπούς απλής αποταμίευσης – επένδυσης, όσο και συνταξιοδότησης.

Η διάκριση ανάμεσα σε ένα αποταμιευτικό και συνταξιοδοτικό προγραμματισμό γίνεται με την επιλογή της διάρκειας του προγράμματος που συνεπάγεται και την ηλικία λήξης για τον ασφαλισμένο.

Επί της ουσίας προγράμματα με διάρκεια μικρότερη από 20 έτη ή με ηλικίες λήξης κάτω των 60 ετών ή ποσοστά αναπλήρωσης του εισοδήματος κάτω του 15% με τη μορφή συντάξιμων αποδοχών παρουσιάζουν χαρακτηριστικά αποταμιευτικού χαρακτήρα με κύριο σκοπό για τους ασφαλισμένους την είσπραξη ενός εφάπαξ ποσού στη λήξη και όχι τόσο την έναρξη καταβολής συντάξιμων αποδοχών (συνταξιοδότηση).

Αντιθέτως, προγραμματισμοί με διάρκεια μεγαλύτερη των 20 ετών ή με ηλικίες λήξης άνω των 60 ετών ή ποσοστά αναπλήρωσης του εισοδήματος άνω του 15% παρουσιάζουν αυξημένο συνταξιοδοτικό χαρακτήρα με τους ασφαλισμένους να βασίζονται περισσότερο σε αυτά για τη συμπλήρωση της δημόσιας σύνταξής τους.

Αποταμιευτικό ή συνταξιοδοτικό ;

Ποιά είναι η ιδανική επιλογή για ένα νέο-α 35 ετών σήμερα ; Ένα πρόγραμμα με λήξη στα 55 ή τη λήξη ενδεχομένως στα 65 ;

Σε αρκετές περιπτώσεις οι ιδιαίτερα μακρόπνοοι προγραμματισμοί εγκαταλείπονται από τους νεαρότερους σε ηλικία, όντας αποθαρρυμένοι εξαιτίας της αυξημένης διάρκειας που παρουσιάζουν. Η πορεία όμως του άρθρου θα σας εκπλήξει.

Θα μελετήσουμε το παράδειγμα αναλύοντας  τα αποτελέσματα που δίνουν δύο προγραμματισμοί με διάρκεια 30 και 20 έτη και σταθερές  ετήσιες εισφορές 1.200€.

Πίνακας 1. Το εφάπαξ

 

Έτη Εισφορές  Εξαγορά Εισφορές  Εξαγορά
1 1.200 € 0,00 € 1.200 € 0,00 €
2 1.200 € 1.345,28 € 1.200 € 1.343,52 €
3 1.200 € 2.224,41 € 1.200 € 2.221,75 €
4 1.200 € 3.144,27 € 1.200 € 3.140,70 €
5 1.200 € 4.335,19 € 1.200 € 4.330,40 €
6 1.200 € 5.661,48 € 1.200 € 5.655,34 €
7 1.200 € 6.813,05 € 1.200 € 6.805,82 €
8 1.200 € 7.984,79 € 1.200 € 7.976,44 €
9 1.200 € 9.177,07 € 1.200 € 9.167,60 €
10 1.200 € 10.967,55 € 1.200 € 10.956,32 €
11 1.200 € 12.399,89 € 1.200 € 12.387,30 €
12 1.200 € 14.026,30 € 1.200 € 14.012,13 €
13 1.200 € 15.418,61 € 1.200 € 15.403,11 €
14 1.200 € 17.007,49 € 1.200 € 16.990,45 €
15 1.200 € 18.651,16 € 1.200 € 18.632,53 €
16 1.200 € 20.149,51 € 1.200 € 20.129,42 €
17 1.200 € 21.674,99 € 1.200 € 21.653,42 €
18 1.200 € 23.228,29 € 1.200 € 23.205,20 €
19 1.200 € 24.810,15 € 1.200 € 24.785,51 €
20 1.200 € 26.421,33 € 1.200 € 26.395,09 €
21 1.200 € 28.062,66 €
22 1.200 € 29.735,14 €
23 1.200 € 31.439,82 €
24 1.200 € 33.177,82 €
25 1.200 € 34.950,46 €
26 1.200 € 36.759,00 €
27 1.200 € 38.605,45 €
28 1.200 € 40.491,81 €
29 1.200 € 42.420,30 €
30 1.200 € 44.393,56 €
Σύνολο Εισφορών 36.000 € 24.000 €
Εγγυημένο Εφάπαξ 44.393,56 € 26.395,09 €
Όφελος Εγγυημένων Tόκων 8.393,56 € 2.395,09 €
Το παράδειγμα έχει σχεδιαστεί με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα S67 της Εθνικής Ασφαλιστικής

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από το παραπάνω πίνακα ένας προγραμματισμός 30 ετών θα αποδώσει στον ασφαλισμένο σημαντικά υψηλότερους τόκους σε σχέση με ένα προγραμματισμό 20 ετών. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη μιας και που η μεγαλύτερη συσσώρευση κεφαλαίου και οι επιπλέον ανατοκισμοί εξασφαλίζουν υψηλότερο όφελος. Ωστόσο στο παραπάνω πίνακα έχει προστεθεί και η στήλη με τα ποσά εξαγοράς για το κάθε πρόγραμμα, για κάθε έτος από την αρχή έως τη λήξη.

Αυτό που εκμαιεύουμε από τη στήλη αυτή είναι οτι το ποσό εφάπαξ λήξης του προγράμματος των 20 ετών συμπίπτει ακριβώς με το ποσό εξαγοράς των 20 ετών για το πρόγραμμα των 30 ετών.

Υπό αυτό το πρίσμα οι νεότεροι σε ηλικία μπορούν με ασφάλεια να συνάπτουν προγραμματισμούς με ”κλειδωμένα” όσο το δυνατόν περισσότερα έτη εξασφαλίζοντας μεγαλύτερο όφελος σε τόκους και ποσά συντάξεων. Παράλληλα διατηρούν τη δυνατότητα να ρευστοποιήσουν νωρίτερα και όποτε εκείνοι κρίνουν το πρόγραμμά τους ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Πίνακας 2. Τα ποσά των συντάξεων

 

Πρόγραμμα Έτη παροχής Σύνταξης  Ποσό/μήνα Συνολικό ποσό επιστροφής Ποσό εισφορών  Όφελος Τόκων
Σταθερές Καταβολές 10 έτη 380,88 € 45.706 € 36.000 € 9.706 €
30 έτη 15 έτη 257,65 € 46.377 € 36.000 € 10.377 €
1.200 € 20 έτη 196,06 € 47.054 € 36.000 € 11.054 €
25 έτη 159,12 € 47.736 € 36.000 € 11.736 €
Σταθερές Καταβολές 10 έτη 226,46 € 27.175 € 24.000 € 3.175 €
20 έτη 15 έτη 153,19 € 27.574 € 24.000 € 3.574 €
1.200 € 20 έτη 116,57 € 27.977 € 24.000 € 3.977 €
25 έτη 94,61 € 28.383 € 24.000 € 4.383 €
Το παράδειγμα έχει σχεδιαστεί με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα S67 της Εθνικής Ασφαλιστικής

Όπως παρατηρείται από το πίνακα 2 το πρόγραμμα των 30 ετών θα παράγει  υψηλότερα ποσά συντάξεων (συνέπεια των επιπλέον εισφορών και ανατοκισμών) με σαφέστατα υψηλότερο όφελος τόκων σε μια πιο νευραλγική συνταξιοδοτικά ηλικία για τον ασφαλισμένο. Το πρόγραμμα των 20ετών φυσικά και παράγει ποσά συντάξεων, ωστόσο λόγω ηλικίας (55) ο ασφαλισμένος δε θα μπορεί να κατοχυρώσει υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης του εισοδήματός του κατά τη συνταξιοδότηση, αφού θα πρέπει να επιλέξει το ποσό της σύνταξης 25 ετίας.

Προγράμματα συνδεδεμένα με επενδύσεις

Η ίδια ακριβώς εικόνα παρατηρείται και με τα προγράμματα των οποίων η απόδοση συνδέεται με τη πορεία των επενδύσεων. Λόγω του οτι η απόδοση συνδέεται με την αγορά μεριδίων, το ποσό εφάπαξ λήξης στα 55 θα συνδέεται με την αξία ρευστοποίησης των μεριδίων εκείνη τη χρονική στιγμή η οποία είναι ακριβώς η ίδια με τη περίπτωση της πρόωρης εξαγοράς σε ένα προγραμματισμό διάρκειας 30 ετών.

Συμπερασματικά

Η διαφοροποίηση ανάμεσα σε ένα πρόγραμμα με σκοπό την είσπραξη ενός ποσού εφάπαξ (αποταμιευτικός προγραμματισμός) και ενός προγράμματος με σκοπό τη συμπλήρωση των συντάξιμων αποδοχών κατά τη συνταξιοδότηση (συνταξιοδοτικός προγραμματισμός) έγκειται στη διάρκεια των προγραμματισμών, την ηλικία του ασφαλισμένου και τα ποσοστά αναπλήρωσης του εισοδήματος. Ο σχεδιασμός  των δύο προγραμμάτων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή μιας και που προγραμματισμοί με λήξη κάτω των 60ετών δε μπορούν  εύκολα να δώσουν τη σειρά τους σε νέους προγραμματισμούς με σκοπό τη σύνταξη και αυτό διότι στα έτη που διαμεσολαβούν δε μπορούν να επιτευχθούν υψηλοί ανατοκιμοί, ενώ απαιτούνται και σημαντικά υψηλότερες ετήσιες εισφορές.

Η κατοχύρωση όσο το δυνατόν περισσότερων ετών από νέους σε ηλικία ασφαλισμένους δείχνει οτι τους προσφέρει υψηλότερες αποδόσεις για κατοχύρωση ποσών εφάπαξ και σύνταξης με μεγαλύτερο όφελος και αυξημένη ευελιξία που τους ακολουθεί για όλη τη διάρκεια του προγραμματισμού τους. 

H διεύθυνση μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ατομικών συνταξιοδοτικών προγραμματισμών. Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης στο :

210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr,

Εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού και την πιο αναλυτική συνταξιοδοτική παρουσίαση της ασφαλιστικής αγοράς.

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.